[sinh][qldt-26/6]

H

hoangdu82

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Ở cừu, kiểu gen HH qui định có sừng, kiểu gen hh qui định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình F1 và F2 là :
A. F1 : 1 có sừng : 1 không sừng ; F2 : 1 có sừng:1 không sừng
B. F1:1 có sừng : 1 không sừng ; F2:3 có sừng : 1 không sừng
C. F1:100% có sừng ; F2: 1 có sừng : 1 không sừng
D. F1:100% có sừng ; F2:3 có sừng : 1 không sừng

CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT DÙM MÌNH BÀI NÀY CÁM ƠN NHIỀU !
 
B

bopmaster

Đây là bài giải của tớ nhé :D
P: Đực không sừg hh x Cái có sừg HH
F1: 1 Đực có sừng Hh + 1 Cái không sừng Hh => kiểu hình: 1 có sừng : 1 không sừng
F1xF1: 1AA 2Aa 1aa tỉ lệ đực cái là 1:1 => kiểu hình 2 có sừng (1AA và 1 đực Aa) : 2 không sừng (1aa và 1 cái Aa)
=> đáp án: A
Thấy đúng thì thx fát nhé :D
 
L

luckystar_lthh

1/ Ở cừu, kiểu gen HH qui định có sừng, kiểu gen hh qui định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình F1 và F2 là :
A. F1 : 1 có sừng : 1 không sừng ; F2 : 1 có sừng:1 không sừng
B. F1:1 có sừng : 1 không sừng ; F2:3 có sừng : 1 không sừng
C. F1:100% có sừng ; F2: 1 có sừng : 1 không sừng
D. F1:100% có sừng ; F2:3 có sừng : 1 không sừng

CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT DÙM MÌNH BÀI NÀY CÁM ƠN NHIỀU !
ta có sơ đồ lai như sau:


P: hhXY x HHXX
G: h, X, Y H, X
F1: HhXX x HhXY
G: H, h, X H, h, X, Y
F2: HHXX: HhXX: HHXY: HhXY: HhXX: hhXX: HhXY: hhXY

suy ra: F1 : 1 có sừng: 1 không sừng
F2 : 1 có sừng: 1 không sừng
 
N

nguyenanhdao93

:)tớ cũng giải giùm bạn nhá::D
P: Cừu đực hh x cừu cái HH
G: h , h H , H

F1: Hh (cừu đực không sừng, cừu cái có sừng tỉ lệ 1:1nghĩa là F1 có kiểu hình 1 có sừng :1 không sừng)
khi cho F1 lai với nhau:
F1: Hh x Hh
G1: H , h H , h
F2: 1HH , 2Hh , 1hh :)-?giải thích thế nào cho dễ hiểu bây giờ:p:-?
Hh sẽ cho za tỉ lệ 1 có sừng và 1 không sừng. Mặt #, 1HH có sừng và 1hh không có sừng
\Rightarrow tỉ lệ F2 sẽ là 1 có sừng : 1 không sừng
Vậy A đúng oy:D;):-h:-h
 
Top Bottom