[Sinh LTĐH]: LIÊN KẾT GEN NÂNG CAO

N

ngobaochauvodich

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:Ở người, bệnh đục nhân mắt và tật thừa ngón tay chân,gây nên do các gen trội trên NST thường.Một người phụ nữ mắc bệnh đục nhân mắt từ mẹ và tật thừa ngón tay chân từ bố, lấy chồng bình thường về 2 tinh trạng này.Cả 2 tính trạng này đều liên kết chặt chẽ với nhau. Tính xác suất để con họ có:
a) Biểu hiện đồng thời cả 2 bện
b) Không mắc cả 2 bệnh
c) Mắc 1 trong 2 bệnh

Bài 2: Cho cà chua thân cao quả tròn tự thụ phấn , ở thế hệ F1 nhận được 29 cây thân cao quả tròn,10 thân thấp quả bầu dục.Xác định kiểu gen cây đem lai

Bài 3: Cho cà chua thân cao quả tròn tự thụ phấn , ở thế hệ F1 nhận được 9 cây thân cao quả bầu dục,19 thân cao quả tròn,10 cây thân thấp quả tròn.Xác định kiểu gen cây đem lai
 
G

girlbuon10594

Bài 2: Cho cà chua thân cao quả tròn tự thụ phấn , ở thế hệ F1 nhận được 29 cây thân cao quả tròn,10 thân thấp quả bầu dục.Xác định kiểu gen cây đem lai

~~> Gợi ý: P tự thụ
[TEX]F_1[/TEX] có TLHK là: 3 thân cao, quả tròn: 1 thân thấp, quả bầu dục
Là phép lai 2 cặp tính trạng
\Rightarrow Không thể là PLĐL, cũng không thể là tương tác gen, mà chỉ có thể của liên kết gen

[TEX]\frac{AB}{ab}[/TEX] x [TEX]\frac{AB}{ab}[/TEX]
Bài 3: Cho cà chua thân cao quả tròn tự thụ phấn , ở thế hệ F1 nhận được 9 cây thân cao quả bầu dục,19 thân cao quả tròn,10 cây thân thấp quả tròn.Xác định kiểu gen cây đem lai


Làm tương tự bài trên

[TEX]\frac{Ab}{aB}[/TEX] x [TEX]\frac{Ab}{aB}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
N

ngobaochauvodich

còn câu 1 nữa bạn? Bài 1:Ở người, bệnh đục nhân mắt và tật thừa ngón tay chân,gây nên do các gen trội trên NST thường.Một người phụ nữ mắc bệnh đục nhân mắt từ mẹ và tật thừa ngón tay chân từ bố, lấy chồng bình thường về 2 tinh trạng này.Cả 2 tính trạng này đều liên kết chặt chẽ với nhau. Tính xác suất để con họ có:
a) Biểu hiện đồng thời cả 2 bện
b) Không mắc cả 2 bệnh
c) Mắc 1 trong 2 bệnh
 
K

kienthuc.

còn câu 1 nữa bạn? Bài 1:Ở người, bệnh đục nhân mắt và tật thừa ngón tay chân,gây nên do các gen trội trên NST thường.Một người phụ nữ mắc bệnh đục nhân mắt từ mẹ và tật thừa ngón tay chân từ bố, lấy chồng bình thường về 2 tinh trạng này.Cả 2 tính trạng này đều liên kết chặt chẽ với nhau. Tính xác suất để con họ có:
a) Biểu hiện đồng thời cả 2 bện
b) Không mắc cả 2 bệnh
c) Mắc 1 trong 2 bệnh
Mình xin góp ý thế này!
Quy ước:
AA, Aa: quy định bệnh đục nhân mắt; aa: không mang bệnh
BB, Bb: quy định tật thừa ngón tay, chân; bb: không mang bệnh
Vì cả 2 tính trạng này liên kết chặt chẽ với nhau, nên người phụ nữ nhận bệnh đục nhân mắt có từ mẹ sẽ có nhóm gen liên kết là Ab, và nhận bệnh thừa ngón tay, chân từ bố bởi nhóm gen aB, Vậy KG của người phụ nữa trên là [tex]\frac{Ab}{aB}[/tex].
Theo đề bài ta có phép lai:
[tex]\frac{Ab}{aB}[/tex] x [tex]\frac{ab}{ab}[/tex].(Ở đây do 2 gen trên liên kết rất chặt chẽ với nhau nên không xảy ra hiện tượng HVG)!
Tóm lại, câu a và b sẽ có xác suất là 0%.
Câu c. Mắc 1 trong 2 bệnh trên với tỉ lệ là ngang nhau đều là 50%!
Mến chào bạn!
 
Top Bottom