[sinh]Lại có mấy bài thi thử ĐH Sinh

H

ha_van_linh2002

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 :Một loài thực vật có bộ NST 2n=14.Số loại thế 3 kép (2n +1 +1) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài là
A.15 B.21 C.28 D.14
Câu 2:Ở chim P thuần chủng lông dài xoăn lai vs lông ngắn thẳng,đời F1 thu được toàn lông dài xoăn.Cho chim trống F1 lai vs chim mái chưa kiết kiểu gen đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn:5 chim lông dài thẳng:5 chim lông ngắn xoăn.Tất cả chim trống của F2 đều có chim lông dài dài xoăn,biết một gen qua định một tính trạng và không có tổ hợp chết.TÌm kiểu gen của chim mái lai với F1,tần số HVG của chim F1 lần lượt là:
A. X (AB)Y,f=20% B. X (AB)X (ab) f=5%
C. X (ab)Y,f=25% D. Aa X (B)Y f=10%
Câu 3:Cho biết ở người gen A quy định tính trạng phân biệt được mùi vị.Alen a quy định không phân biệt được mùi vị.Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a=0,4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thế sinh ra 3 con trong đó 2 con trai phân biệt được mùi vị và con gái không phân biệt dược mùi vị là
A.1,97% B.9,4 C 1,7% D 52%
Câu 4:Ở người nhóm máu MN được quy định bởi cặp alen đồng trội M và N,người có nhóm máu MN có kiểu gen MN nhóm máu NN có kiểu gen NN và MM có kiểu gen là MM.Trong một gia đình có cả bố mẹ đều có nhóm máu MN thì xác suất họ có 6 con trong đó 3 con có nhóm máu M,2 con có nhóm máu MN và 1 con có nhóm máu N là
A.30\256 B.15\256 C.4\16 D.9\16
 
H

ha_van_linh2002

thêm mấy bài ở học mãi nè
Ở ruồi giấm: Gen A - quy định thân xám, a - thân đen; B - cánh dài; b - cánh cụt. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Lai giữa 2 bố mẹ ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau (biết tần số hoán vị gen là 18%), tỉ lệ kiểu hình ở F2 là
Câu trả lời của bạn:
A. 25% thân xám, cánh cụt : 50% thân xám, cánh dài : 25% thân đen, cánh dài.
B. 60% thân xám, cánh dài : 15% thân đen, cánh dài : 15% thân xám - cánh cụt : 10% thân đen, cánh cụt
C. 41% thân xám, cánh cụt : 41% thân đen, cánh dài : 9% thân xám, cánh dài : 9% thân đen, cánh cụt.
D. 70,5% thân xám, cánh dài : 4,5% thân đen, cánh dài : 4,5% thân xám, cánh cụt : 20,5% thân đen, cánh cụt.

Cho giao phối hai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám - cánh dài và thân đen - cánh ngắn, F1 thu được 100% thân xám - cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, F2 có tỷ lệ 70,5% thân xám - cánh dài : 20,5% thân đen - cánh ngắn : 4,5% thân xám - cánh ngắn : 4,5% thân đen - cánh dài. Hai tính trạng đó đã di truyền
Câu trả lời của bạn:
A. liên kết hoàn toàn.
B. phân li độc lập.
C. tương tác gen.
D. liên kết không hoàn toàn.
mà bài thứ 2 này bạn nào hướng dẫn cho mình cách tìm tần số hoán vị và kiểu gen của F1,P luôn nhé
 
Last edited by a moderator:
T

taolatao82

thêm mấy bài ở học mãi nè
Ở ruồi giấm: Gen A - quy định thân xám, a - thân đen; B - cánh dài; b - cánh cụt. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Lai giữa 2 bố mẹ ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau (biết tần số hoán vị gen là 18%), tỉ lệ kiểu hình ở F2 là
Câu trả lời của bạn:
A. 25% thân xám, cánh cụt : 50% thân xám, cánh dài : 25% thân đen, cánh dài.
B. 60% thân xám, cánh dài : 15% thân đen, cánh dài : 15% thân xám - cánh cụt : 10% thân đen, cánh cụt
C. 41% thân xám, cánh cụt : 41% thân đen, cánh dài : 9% thân xám, cánh dài : 9% thân đen, cánh cụt.
D. 70,5% thân xám, cánh dài : 4,5% thân đen, cánh dài : 4,5% thân xám, cánh cụt : 20,5% thân đen, cánh cụt.


he he đáp án C hoán vị một bên

Cho giao phối hai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám - cánh dài và thân đen - cánh ngắn, F1 thu được 100% thân xám - cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, F2 có tỷ lệ 70,5% thân xám - cánh dài : 20,5% thân đen - cánh ngắn : 4,5% thân xám - cánh ngắn : 4,5% thân đen - cánh dài. Hai tính trạng đó đã di truyền
Câu trả lời của bạn:
A. liên kết hoàn toàn.
B. phân li độc lập.
C. tương tác gen.
D. liên kết không hoàn toàn.
mà bài thứ 2 này bạn nào hướng dẫn cho mình cách tìm tần số hoán vị và kiểu gen của F1,P luôn nhé
he he đáp án D hoán vị một bên
 
H

ha_van_linh2002

thêm mấy bài ở học mãi nè
Ở ruồi giấm: Gen A - quy định thân xám, a - thân đen; B - cánh dài; b - cánh cụt. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Lai giữa 2 bố mẹ ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau (biết tần số hoán vị gen là 18%), tỉ lệ kiểu hình ở F2 là
Câu trả lời của bạn:
A. 25% thân xám, cánh cụt : 50% thân xám, cánh dài : 25% thân đen, cánh dài.
B. 60% thân xám, cánh dài : 15% thân đen, cánh dài : 15% thân xám - cánh cụt : 10% thân đen, cánh cụt
C. 41% thân xám, cánh cụt : 41% thân đen, cánh dài : 9% thân xám, cánh dài : 9% thân đen, cánh cụt.
D. 70,5% thân xám, cánh dài : 4,5% thân đen, cánh dài : 4,5% thân xám, cánh cụt : 20,5% thân đen, cánh cụt.


he he đáp án C hoán vị một bên

Cho giao phối hai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám - cánh dài và thân đen - cánh ngắn, F1 thu được 100% thân xám - cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, F2 có tỷ lệ 70,5% thân xám - cánh dài : 20,5% thân đen - cánh ngắn : 4,5% thân xám - cánh ngắn : 4,5% thân đen - cánh dài. Hai tính trạng đó đã di truyền
Câu trả lời của bạn:
A. liên kết hoàn toàn.
B. phân li độc lập.
C. tương tác gen.
D. liên kết không hoàn toàn.
mà bài thứ 2 này bạn nào hướng dẫn cho mình cách tìm tần số hoán vị và kiểu gen của F1,P luôn nhé
he he đáp án D hoán vị một bên
nếu chỉ làm câu 2 đến đây thì mình nghĩ ai cũng có thế làm được vấn đề là như câu mình hỏi thêm đó--XĐ kiểu gen của P F1 và tần số hoán vị gen chứ làm thế này quá đơn giản,suy nghĩ khó thêm về câu hỏi 1 tí--biết đâu ra đề Đh mấy ông nhắm phần này
 
T

taolatao82

Câu 1 :Một loài thực vật có bộ NST 2n=14.Số loại thế 3 kép (2n +1 +1) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài là
A.15 B.21 C.28 D.14
đáp án B 21
Câu 2:Ở chim P thuần chủng lông dài xoăn lai vs lông ngắn thẳng,đời F1 thu được toàn lông dài xoăn.Cho chim trống F1 lai vs chim mái chưa kiết kiểu gen đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn:5 chim lông dài thẳng:5 chim lông ngắn xoăn.Tất cả chim trống của F2 đều có chim lông dài dài xoăn,biết một gen qua định một tính trạng và không có tổ hợp chết.TÌm kiểu gen của chim mái lai với F1,tần số HVG của chim F1 lần lượt là:
A. X (AB)Y,f=20% B. X (AB)X (ab) f=5%
C. X (ab)Y,f=25% D. Aa X (B)Y f=10%

đề không rõ ràng ha
 
H

ha_van_linh2002

Câu 1 :Một loài thực vật có bộ NST 2n=14.Số loại thế 3 kép (2n +1 +1) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài là
A.15 B.21 C.28 D.14
đáp án B 21
Câu 2:Ở chim P thuần chủng lông dài xoăn lai vs lông ngắn thẳng,đời F1 thu được toàn lông dài xoăn.Cho chim trống F1 lai vs chim mái chưa kiết kiểu gen đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn:5 chim lông dài thẳng:5 chim lông ngắn xoăn.Tất cả chim trống của F2 đều có chim lông dài dài xoăn,biết một gen qua định một tính trạng và không có tổ hợp chết.TÌm kiểu gen của chim mái lai với F1,tần số HVG của chim F1 lần lượt là:
A. X (AB)Y,f=20% B. X (AB)X (ab) f=5%
C. X (ab)Y,f=25% D. Aa X (B)Y f=10%

đề không rõ ràng ha
Câu trên đã từng có bạn giải là C2(7)=21 cũng có vẻ khác hiểu rồi
còn câu dưới quá rõ rồi còn gì mà nói là không rõ chỉ là làm thế nào để ra đáp án đúng nữa thôi:D:D:D:D:D:D:)|:)|
 
D

denlongbaycao_hp_c1

Câu 2:Ở chim P thuần chủng lông dài xoăn lai vs lông ngắn thẳng,đời F1 thu được toàn lông dài xoăn.Cho chim trống F1 lai vs chim mái chưa kiết kiểu gen đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn:5 chim lông dài thẳng:5 chim lông ngắn xoăn.Tất cả chim trống của F2 đều có chim lông dài dài xoăn,biết một gen qua định một tính trạng và không có tổ hợp chết.TÌm kiểu gen của chim mái lai với F1,tần số HVG của chim F1 lần lượt là:
A. X (AB)Y,f=20% B. X (AB)X (ab) f=5%
C. X (ab)Y,f=25% D. Aa X (B)Y f=10%

Ở chim : trống XX ; cái XY
Trống F1 x cái : X (AB) X (ab) x X (??)Y
F2: cái : 20 lông ngắn thẳng : 5 dài thẳng : 5 ngắn xoăn
đực : 100% dài xoăn => KG của con cái mẹ là X (AB) Y
=> theo đề bài chỉ có 3 KH của F2 cái => f = 20% kỉu chi đc nhờ :confused::confused::confused:


Còn nếu xét trường hợp 1 gen trên NST thường còn 1 gen trên NST giớ tính thì sẽ ra đc con cái kia có KG AA X (B) Y -> có cái đáp án nào đâu :|:|:|:|:|:|:|
 
K

ken_crazy

Câu 1 :Một loài thực vật có bộ NST 2n=14.Số loại thế 3 kép (2n +1 +1) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài là
A.15 B.21 C.28 D.14
Câu 2:Ở chim P thuần chủng lông dài xoăn lai vs lông ngắn thẳng,đời F1 thu được toàn lông dài xoăn.Cho chim trống F1 lai vs chim mái chưa kiết kiểu gen đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn:5 chim lông dài thẳng:5 chim lông ngắn xoăn.Tất cả chim trống của F2 đều có chim lông dài dài xoăn,biết một gen qua định một tính trạng và không có tổ hợp chết.TÌm kiểu gen của chim mái lai với F1,tần số HVG của chim F1 lần lượt là:
A. X (AB)Y,f=20% B. X (AB)X (ab) f=5%
C. X (ab)Y,f=25% D. Aa X (B)Y f=10%
cái màu đỏ còn thiếu đó cậu , ngắn thẳng hay ngắn xoăn ..................
 
K

ken_crazy

thì có 5 ngắn xoăn rùi thì tự suy ra là 20 ngắn thẳng thui mà anh
=)) hay . Cho em đoán đề dc . Em đoán lun đáp án là A ah .
Ko thể có trường hợp mà vừa nằm trên NST thường mà vừa nằm trên NST giới tính dc. Nhứ thế là 2 tính trạng ã nằm trên 2 NST , => ko có hoán vị gen dc . Chỉ có thể là nằm trên NST giới tính hết thôi hoặc là nằm trên NST thường hết ( nhưng phài là 1 NST ) .
 
H

ha_van_linh2002

em đoán rât đúng đó là ngắn thẳng
Câu 2:Ở chim P thuần chủng lông dài xoăn lai vs lông ngắn thẳng,đời F1 thu được toàn lông dài xoăn.Cho chim trống F1 lai vs chim mái chưa kiết kiểu gen đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn,thẳng:5 chim lông dài thẳng:5 chim lông ngắn xoăn.Tất cả chim trống của F2 đều có chim lông dài dài xoăn,biết một gen qua định một tính trạng và không có tổ hợp chết.TÌm kiểu gen của chim mái lai với F1,tần số HVG của chim F1 lần lượt là:
A. X (AB)Y,f=20% B. X (AB)X (ab) f=5%
C. X (ab)Y,f=25% D. Aa X (B)Y f=10%
 
Top Bottom