[sinh]khoảng cách gen?

M

meoden206

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 1:trong một phép lai phân tích F1 có kiểu gen dị 3 cặp gen ,thu được kết qủa :
A-B-D-=aabbdd=25%
aaB-dd=A-bb-D=18%
A-B-dd=aabbD-=6%:khi (41):
A-bbdd=aab-D-=1%
Hỏi khoảng cách giữa các gen?A/B và B/D?
ai chỉ giúp mình các dạng bài tập này với .mình chưa hiểu lắm về bài tập dạng này,thak you :khi (20):
 
C

chiryka

Ta có

Tỉ lệ kiểu giao tử của F1 ( đây là liên kết gen, các bạn thêm dấu gạch trên đầu giao tử nhé, tôi ko biết gõ loại này )

ABD =abd = 0,25
ABd =abD = 0,06
AbD= aBd = 0,18
Abd = aBD = 0,01

=> ABD =abd > AbD= aBd = 0,18 > ABd =abD = 0,06 > Abd = aBD = 0,01

nhận xét: tỉ lệ hoán vị gen B > tỉ lệ hoán vị gen D > tỉ lệ hoán vị gen A
=> A nằm giữa B và D : _B_A_D_


khoảng cách A_B = 0,18 =18 cM
khoảng cách A_D = 0,06 =6cM
khoảng cách B_D = 0,18 +0,06 = 0,24 = 24cM

finish!
 
D

denlongbaycao_hp_c1

Dạng bài này cũng đơn giản thôi bạn :) Bạn chỉ cần quy đổi 1% = 1cM là được :D
 
Top Bottom