[sinh học 12] mối quan hệ giữa ong và cây hoa

H

happy.swan

Theo m là cộng sinh bởi nếu là hợp tác thì trong việc quan hệ giữa ong và hoa thì cả 2 đối tượng cùng phải có sự thay thế ,có phương án khác. Song ko có ong thì hoa vẫn có thể thụ phấn, thụ phấn chéo nhưng không có hoa thì ong không thể lấy mật. Vì vậy trong trường hợp này là cộng sinh.
 
Top Bottom