[Sinh học 12] bài tập hay

D

dtquang0195

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[Sinh học 12] bài tập

1,Ơ một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng:1 cây hoa đỏ. Cho 1 cây F1 tự thụ được các hạt lai F2, XS để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là
A,0.31146 B,0.177978 C,0.07786 D,0.03664
2,Để chuyển một gen của một người vào vi khuẩn Ecoli nhằm tạo ra sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN của gen người cần chuyển cho phiên mã ngược thành ADN rồi mới gắn ADN này vào plasmid và chuyển vào vi khuẩn. Người ta cần phải làm như vậy là vì nếu không làm như vậy thì sản phẩm của gen sẽ không bình thường không có giá trị sử dụng. Mọi người giúp mình giải thích rõ ý này với:):):):)
 
D

dtquang0195

1,Ơ một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng:1 cây hoa đỏ. Cho 1 cây F1 tự thụ được các hạt lai F2, XS để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là
A,0.31146 B,0.177978 C,0.07786 D,0.03664
2,Để chuyển một gen của một người vào vi khuẩn Ecoli nhằm tạo ra sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN của gen người cần chuyển cho phiên mã ngược thành ADN rồi mới gắn ADN này vào plasmid và chuyển vào vi khuẩn. Người ta cần phải làm như vậy là vì nếu không làm như vậy thì sản phẩm của gen sẽ không bình thường không có giá trị sử dụng. Mọi người giúp mình giải thích rõ ý này với:):):):)
 
D

ducdao_pvt

1,Ơ một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng:1 cây hoa đỏ. Cho 1 cây F1 tự thụ được các hạt lai F2, XS để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là
A,0.31146 B,0.177978 C,0.07786 D,0.03664

P: AABB x ?
F1: ?
F1 x aabb
Fb: 1AaBb: (1Aabb: 1aaBb: 1aabb)
\Rightarrow F1: AaBb
F1 tự thụ: AaBb x AaBb
F2: 9đỏ: 7trắng
XS để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con: [TEX]C^1_4[/TEX].[TEX](9/16)^3[/TEX].7/16 \Rightarrow A

2,Để chuyển một gen của một người vào vi khuẩn Ecoli nhằm tạo ra sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN của gen người cần chuyển cho phiên mã ngược thành ADN rồi mới gắn ADN này vào plasmid và chuyển vào vi khuẩn. Người ta cần phải làm như vậy là vì nếu không làm như vậy thì sản phẩm của gen sẽ không bình thường không có giá trị sử dụng.
\Rightarrow Ý này quá rõ rồi bạn cần GT gì nhỉ? ;))
 
C

canhcutndk16a.

Ơ một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ.

\Rightarrow Hoa đỏ >> hoa trắng

F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng:1 cây hoa đỏ

\Rightarrow F2 gồm 4 tổ hợp giao tử \Rightarrow F1 giảm phân cho 4loại giao tử \Rightarrow F1 dị hợp 2 cặp gen

Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng:1 cây hoa đỏ \Rightarrow tương tác át chế

Quy ước : A-đỏ, a-trắng; B- tá màu b- ko át màu

F1 tự thụ: [TEX]AaBb...x...AaBb->9A-B-:3aaB-:3A-bb:1aabb[/TEX]

\Rightarrow XS để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là: [TEX]C^3_4.(3/16)^3.13/16=0,02142[/TEX]

Bạn kiểm tra lại đáp án nhé
 
C

canhcutndk16a.

Bìa này nếu làm theo tương tác át chế thì sẽ ra XS là 0.02142 (như trên)
Còn nếu làm theo tương tác bổ sung thì sẽ ra là 0.31146
Tóm lại, nếu bài tập này mà làm tự luận sẽ có 2 khả năng xảy ra, còn nếu làm trắc nghiệm htif xem nó là đáp án nào rồi khoanh ;)

Đây là cáh làm cho đáp án 2:


P: AABB x ?
F1: ?
F1 x aabb
Fb: 1AaBb: (1Aabb: 1aaBb: 1aabb)
\Rightarrow F1: AaBb
F1 tự thụ: AaBb x AaBb
F2: 9đỏ: 7trắng
XS để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con: [TEX]C^1_4[/TEX].[TEX](9/16)^3[/TEX].7/16 \Rightarrow A
 
C

canhcutndk16a.

Tham khảo cả ở pic này nữa nhé :)


http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=2198850#post2198850

Lưu ý là cái tỉ lệ 3 trắn chia 1 đỏ có thể là

-tương tác bổ sung 1AaBb: (1Aabb: 1aaBb: 1aabb) trong đó có cả A,B thì quy định hoa đỏ, còn chỉ có 1laoj alen trội hoặc ko có alen trội nào thì nó là hoa trắng

- hoặc tương tác át chế: 1Aabb: (1AaBb: 1aaBb: 1aabb) trong đó : A-đỏ, a-trắng; B- tá màu b- ko át màu => Aabb cho màu đỏ, (1AaBb: 1aaBb: 1aabb) cho màu tắng vì trog KG ko chứa alen quy định màu đỏ hoặc chưa alen màu đỏ mà bị alen B át đi
Ơ một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ.

\Rightarrow Hoa đỏ >> hoa trắng

F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng:1 cây hoa đỏ

\Rightarrow F2 gồm 4 tổ hợp giao tử \Rightarrow F1 giảm phân cho 4loại giao tử \Rightarrow F1 dị hợp 2 cặp gen

Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng:1 cây hoa đỏ \Rightarrow tương tác át chế

Quy ước : A-đỏ, a-trắng; B- tá màu b- ko át màu

F1 tự thụ: [TEX]AaBb...x...AaBb->9A-B-:3aaB-:3A-bb:1aabb[/TEX]

\Rightarrow XS để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là: [TEX]C^3_4.(3/16)^3.13/16=0,02142[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
C

canhcutndk16a.

AaBb chắc chắn là đỏ rồi, nênchi2 có tương tác bổ sung thôi

*ngó lên trên*
tương tác át chế vẫn thỏa mãn: 1Aabb: (1AaBb: 1aaBb: 1aabb)

trong đó : A-đỏ, a-trắng
B- át màu b- ko át màu

=> Aabb cho màu đỏ, (1AaBb: 1aaBb: 1aabb) cho màu trắng vì trog KG ko chứa alen quy định màu đỏ (1aaBb: 1aabb) hoặc chưa alen màu đỏ mà bị alen B át đi (AaBb) \Rightarrow vẫn là màu trắng

=> tương tác át chế bài này vẫn thỏa mãn
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom