[sinh]Hãy viết sơ đồ lai tạo.

L

liena91

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Ở đậu Hà Lan:
Gen A quy định hạt vàng, trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh
Gen B quy định hạt trơn, trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt nhăn
( Biết các gen phân li độc lập)
hãy viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trong các phép lai sau:
a) P: AaBB x Aabb
b) P: AaBb x AaBB

2/
Ở ruồi giấm: Gen B quy định mình xám, trội hoàn toàn so với gen b quy định mình đen
Gen V quy định cánh dài, trội hoàn toàn so với gen v quy định cánh ngắn
(Biết các gen cùng nằm trên cùng 1 NST)
hãy viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trong các phép lai sau:
a) P: (con đực) BV / bv x (con cái) BV / bv (biết các gen lên kết hoàn toàn)
b) P: (con cái) BV / bv x (con đực) bv / bv (biết f = 20%)


cái nỳ mình nood :M015:.... bạn nào giải giúp mình thank nhìu


Nhắc nhở em viết bài đặt tiêu đề đúng Qui định diễn đàn.
 
Last edited by a moderator:
K

khongkhi

1/ Ở đậu Hà Lan:
Gen A quy định hạt vàng, trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh
Gen B quy định hạt trơn, trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt nhăn
( Biết các gen phân li độc lập)
hãy viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trong các phép lai sau:
a) P: AaBB x Aabb
b) P: AaBb x AaBB

2/Ở ruồi giấm: Gen B quy định mình xám, trội hoàn toàn so với gen b quy định mình đen
Gen V quy định cánh dài, trội hoàn toàn so với gen v quy định cánh ngắn
(Biết các gen cùng nằm trên cùng 1 NST)
hãy viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trong các phép lai sau:
a) P: (con đực) BV / bv x (con cái) BV / bv (biết các gen lên kết hoàn toàn)
b) P: (con cái) BV / bv x (con đực) bv / bv (biết f = 20%)


cái nỳ mình nood :M015:.... bạn nào giải giúp mình thank nhìu


Nhắc nhở em viết bài đặt tiêu đề đúng Qui định diễn đàn.

1)
a) P: AaBB x Aabb
G: AB, aB Ab, ab
F: 1AABb : 2AaBb : 1aaBb (KG)
3 vang, tron : 1 xanh, tron (KH)

b) P: AaBb x AaBB
G: AB, Ab, aB, ab AB, aB
F: 1AABB : 2AaBB : 1AABb : 2AaBb : 1 aaBB : 1aaBb (KG)
3 vang, tron : 1 xanh, tron (KH)

2)
a) P: (con đực) BV / bv x (con cái) BV / bv (biết các gen lên kết hoàn toàn)
cau nay hinh nhu co trong sgk sinh lop 12, anh (chi) ve xem lai nha
b) P: (con cái) BV / bv x (con đực) bv / bv (biết f = 20%)
cau nay cung co trong sgk sinh 12 roi, chi thay doi moi ti so thoi.
f = 20 % => ti le G hoan vi = 10 %, ti le G lien ket = 40 %.
=> F: 4BV / bv : 1Bv /bv : 1bV / bv : 4bv / bv (KG)
4 xam, dai : 1 xam, cut : 1 den, dai : 4 den, cut (KH)


:p em moi hoc 11 thui nhung hoc chuyen sinh nen cung hoi biet ti ve cai nay.
:Dhi hi hi:D
 
Top Bottom