[sinh]giúp mình với!BT sinh 12.menden và di truyền.THANK mọi ngừơi nhiều

T

tuansaker.no1

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: ở 1 loài thực vật cho rằng : 1 tính trạng do 1 gen quy định.các gen nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau, khi thực hiện 1 số phép lai ở loaì trên người ta thu được kết qua sau:

Kiểu hình P Kiểu hình ở F1

Cao tròn Cao dài Thấp tròn Thấp dài

Cao tròn X thấp tròn 450 135 403 132
Cao tròn X cao dài 269 270 91 89
Cao tròn X thấp tròn 835 277 0 0
Cao tròn X thấp dài 532 0 528 0
Cao dài X thấp tròn 221 225 223 222

Biện luận, xác định kiểu gen bố mẹ, lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai !

Bài 2: ở 1 loài côn trùngcho 1 cơ thể F1 lai lần lượt với 3 cơ thể khác thu được:
- với cơ thể 1: 60% thân đen-lông ngắn, còn lại là các tính trạng khác
- với cơ thể 2: 75% xám dài , 25% xám ngắn
- với cơ thể 3: 75% xám dài , 25% đen dài

Biết rằng mỗi Gen nằm trên 1 NST, quy định một tính trạng. Biện luân và lập sơ đồ lai cho mỗi trường hợp
 
G

goodbye1991

bạn xét riêng từng cặp tính trạng phân li theo tỉ lệ nào từ đó rút ra KG của P và từ đó rút ra sơ đồ lai!
bài 1: TH1:p:AaBbxaaBb
Th2:AaBbxAabb
Th3:AABbxaaBb
TH4:AaBBxaabb
Th5:AaBbxAaBb
 
Top Bottom