[sinh]giup minh bai sinh hoc lop 12 voi

B

boy_buon_91_01

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

tinh trang hinh dang hoa do 1 cap alen Aa quy dinh.Cho giao phan 2 cay deu co hoa kep o the he P,duoc f1 toan hoa kep.Ngau phoi F1 duoc f2 vua co hoa kep vua co hoa don.Ket qua phan li kieu gen va kieu hinh,tinh chung cac to hop lai cua f1 nhu the nao
Dap so:9AA:6Aa:1aa(15hoa kep:1hoa don)
Loi giai:Tan so cac alen cua f1 la:A=0,5+0,25=0,75
a=1-0,75=0,25
Ket qua f2 tinh chung tu cac to hop lai
F1(0,75A:0,25a)x(0,75A:0,25a)=>dap an nhu tren
Minh khong hieu nguoi ta tinh tan so alen A,a nhu tren,mong cac ban giup


PS : Bài viết chưa có dấu nhá!!!!
 
Last edited by a moderator:
C

chiryka

tần số alen A = tỉ lệ alen A trong cả cái đời con ấy đấy, nhìn là thấy 3 len A với 1 alen a => tỉ lệ 3:4 =75%


giờ giả sử 3 AA : 4 Aa nhé
số alen A = 3 x 2 + 4 x 1 = 10
số alen a = 4 x 1 = 4
tần số alen A = 10 : 14 = 5/7

đó là cách tính :)
 
C

congson3107

mình có công thức tính luôn thế này. A= AA +(Aa/2) và a=aa+(Aa/2). Trông đó AA là mình kí hiệu tân số kiểu gen AA,Aa tần số kiểu gen Aa, aa là tần số kiểu gen aa. Lấy ví dụ của Chiryka nhé! 3AA:4Aa thì ta có AA=3/7, Aa=4/7
=> A=3/7+ (4/7):2=5/7 đáp án giống của chiryka.
công thức này luôn đúng. Nếu không tin các bạn có thể thử với các bài khác.
 
Top Bottom