[sinh]giúp em câu này với

Z

zlongcoolz

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng?
  • Mức phản ứng tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.
  • Mức phản ứng không di truyền được.
  • Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.
  • Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.
câu này đúng dễ thật nhưng Giáo Viên dạy em là mức phản ứng là không di truyền đựơc sao ở đây lại nói ngựoc lại giải thích hộ em
 
Top Bottom