[sinh]giải hộ mình cái :D

M

manm2792

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: hoa màu đỏ, b: hoa màu trắng; D: hạt trơn, d: hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ cá thể có kiểu hình thấp, trắng, nhăn sinh ra ở F1 là
  • 1/16
  • 1/64
  • 3/64
  • 9/64
 
T

tsukushi493

chắc chắn 1/64 còn gì . vì KH thấp trắng nhăn = 1/4.1/4.1/4 ( viết sđl của từng cặpgen dị hợp sẽ thấy)
 
N

nhoxkutezz

tớ đồng ý với 1\64...............................................................................
 
Top Bottom