[sinh]Giải dùm em mấy câu Sinh này gấp với

Q

quansuquatmo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải dùm em mấy câu Sinh này gấp với:
1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và choi biết kiểu gen nào là chính xác hơn:
- Một gen quy định một tính trạng
- Một gen quy định một enzim/protein
- Một gen quy định một chuỗi polipeptit.
2. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với en hay không? Giải thích.
3. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li củ các alen hay không? Tại sao.
 
L

leuleu91

cho f1 thuc hien 3 phep lai
với cá thể thứ nhất thu được tỉ lệ 3 cao 1 thấp
với cá thể thứ hai thu được tỉ lệ 1 cao 3 thấp
với cá thể thứ ba thu được tỉ lệ 3 cao 5 thấp
hãy biện luận để tìm kiểu gen của mỗi cá thể nói trên biết hai gen trội có tác dụng như nhau.
 
N

nh0c_coi

Giải dùm em mấy câu Sinh này gấp với:
1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và choi biết kiểu gen nào là chính xác hơn:
- Một gen quy định một tính trạng
- Một gen quy định một enzim/protein
- Một gen quy định một chuỗi polipeptit.
2. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với en hay không? Giải thích.
3. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li củ các alen hay không? Tại sao.
câu 1 :
Để làm câu này và hiểu dc bản chất của nó ta dựa vào sơ đồ di truyền từ gen đến tính trạng
ADN\Rightarrow mARN \Rightarrow chuỗi polypepetit \Rightarrow protêin \Rightarrow tính trạng
+ một gen quy định một tính trạng :
tính trạng ấy dc quy định trực tiếp bởi KG
+một gen quy định một enzim/protêin :
gen ấy mang trình tự Nu xác định trình tự các aa của protein(thâng qua cac 1bước trung gian như sơ đồ trên)
(chú ý : hầu hết các enzim đều có bản chất là protêin)
+một gen quy định một chuỗi polypepetit :
\Rightarrow............
trên đây chỉ là chít gợi ý , bạn hãy thử suy luận thêm chút nữa nhá \Rightarrow chúc bạn học tốt naz !! ;)
 
N

nh0c_coi

trong hai câu kia , có trong SGK đó bạn !!!tự tìm đi haz ........... chúc bạn học tốt ner`
 
C

camdorac_likom

Giải dùm em mấy câu Sinh này gấp với:
1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và choi biết kiểu gen nào là chính xác hơn:
- Một gen quy định một tính trạng
- Một gen quy định một enzim/protein
- Một gen quy định một chuỗi polipeptit.
2. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với en hay không? Giải thích.
3. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li củ các alen hay không? Tại sao.
Quy luật phân li: 2 alen của 1 gen phân li trong quá trình phát sinh giao tử- quy luật này có cơ sở tế bào học là sự phân li của NST trong quá trinh giảm phân(dúng hơn là giảm phân 2)
Sự tương tác: ko hề phản bác lại quy luật phân li vì ko hề nói đến sự phân li hay trỗn lẫn của alen trong phát sinh giao tử, mà chỉ nói đến sự tương tác giữa các gen-bản chất là tương tác giữa sản phẩm của gen
=> ko mẫu thuẫn
 
L

lovelove.lovecat

Cho 2 cây đậu hà lan cùng kgen hiao phối với nhau đc F1 :
Trơn, vàng 315 : nhăn,vàng 101 ; trơn, lục 108 ; nhăn,lục 32
a) Gthích kquả và viết SĐL
b)Cho cây F1 lai ptích:
-nếu F2 thu đc 50% trơn,lục ; 50% nhăn,lục thì SĐL ntn?
-nếu F2 thu đc 25% trơn,vàng ; 25% nhăn,vàng;25%trơn,lục; 25%nhăn,lục thì SĐL ntn?
c)cho cây F1 thụ fấn vơi cây F2 chưa rõ kg, kh
-với cây (X)thì đc 3/8 trơn,vàng ;3/8 trơn,lục ; 1/8 nhăn, vàng ; 1/8 nhăn lục
-với cây (Y)thì đc Ý/2 trơn,vàng ;1/2 nhăn, vàng
TÌM KG CÂY F1 CÂY (X),(Y)

LÀM NHANH NHÉ CÁC BẠN
 
Top Bottom