[sinh]Giải cho bài này< mãi hok ra :( >

K

kwanghungbn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho bắp cao tự thu phân ở F1 thu được 93 bắp cao,70 bắp lùn
1. Kiểu gen của P là
A. AaxAa
B. Aaxaa
C. AaBbxAaBb
D. AB/abxab/ab
2. Cho bắp cao ở thế hệ P lai phân tích tỷ lệ kiêu hình thu được ở Fa là
A 1:1
B 1:2:1
C 3:1
D 1:1:1:1
3. Cho bắp cao F1 tạp giao thì tỷ lệ bắp cao đồng hợp ở F2 sấp sỉ là:
A 19.8%
B 4.9%
C 1.2%
D 2.5%
Các bác giải hộ em câu 3+tại sao lại chon Đ/A đó,còn câu 1.2 nhắm mắt cũng ra :D
Em đang cần gấp
Nhanh hộ em nhé
THanks
 
K

kutraudh

Phân tích bài ta sẽ thấy đây là bài tập nhiều gen quy định 1 tính trạng
1.kiểu hình được cho ở đây là 9:7 đoán chắc chắn là cộng gộp gen lặn.
9(A_B_):3(aaB_)+3(A_bb)+1(aabb) do đó suy luận thì câu một sẽ là phép lai 2 cá thể đồng dị hợp AaBb X AaBb. Chọn câu C.
2.khi lai phân tích tức là: AaBb X aabb sẽ tạo ra thế hệ con: 1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb vì theo đề bài thì là át chế lặn do đó kiểu hình sẽ là 1(AaBb):3(aaBb+Aabb+aabb). chọn câu C.
3. hơi khó nghĩ đây :))

khi F1 cao tạp giao tức AABb,AaBb,AaBB,AaBB tự lai với nhau (chết mất nếu làm từng phép vì có 6 phép lai tất cả).
như vậy ta sẽ làm băng cách nhân tính trạng :
ta có tỉ lệ kiếu gen ở F1 như sau
1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4 AaBb.
tức là khi lai ta sẽ có các tỉ lệ mỗi tính trạng
1AA:2Aa và 1BB:2Bb.
sử dụng công thức tính tỉ lệ kiểu hình ở bài di truyền quần thể tự phối ta sẽ có tỉ lệ là :
AA= (1/3)+(2/3)*0.25=0.5
BB= (1/3)+(2/3)*0.25=0.5
nhân 2 cái lại với nhay ta sẽ có được tỉ lệ của cây bắp cao đồng hợp (đồng hợp trội) là:
0.5*0.5=0.25 =25%
do đó đề mà bạn đưa bị sai vì câu D phải là 25% là đúng. :khi (164)::khi (164):
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom