[sinh][Gấp] Giải đề Khối B - 2009 - MĐ: 297

J

jojokute92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các cậu vào giải quyết giúp tớ những câu trong đề nhé. Các cậu giải chi tiết dùm tớ, tớ ngu lắm íh! ^^ thanks các cậu trước.
B-2009- 297
Câu 17. Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trôi hòan tòan so với alen a quy định thân đên, gen B quy định cánh dài là trôi hòan tòan so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen D quy định mắt đỏ là tổi hòan tòan so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai AB//ab X^DX^d x AB//ab X^DY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là:
A. 5%
B. 7.5%
C. 15%
D. 2.5%
Đáp án A.

Câu 28. Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên NST thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có môt người mang gen bạch tạng. Một cập vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là:
A. 0.25%
B. 0.025%
C. 0.0125%
D. 0.0025%
Đáp án D

Câu 32. Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúc ở hai NST thuộc hai cập tương đồng số 3 và số 5. Biếtquá trình giảm phân diển ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuếyt, tỉ lệ lọai giao tử không mang NST đột biến trong tổng số giao tử là.
A. 1/4
B. 1/2
C. 1/8
D. 1/16
Đáp án A

Câu 46. Ở nưgời, gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu đỏ và lục; gen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định bệnh máu khó đông. Các gen này nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên NST thường. Số KG tối đa về 3 locut trên trong quần thể người là:
A. 42
B. 36
C. 39
D. 27
Đáp án A

Câu 60 Ở cừu, KG HH quy định có sừng, KG gg quy định không sừng, KG Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ KH ở F1, F2 là:
A. F1: 100% có sừng; F2: 1 có sừng:1 không sừng
B. F1: 100% có sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng
C. F1: 1 có sừng: 1 không sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng
D. F1: 1 có sừng: 1 không sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng
Đáp án D
Mong nhận hồi âm sớm từ các cậu. Còn chưa đầy 3 ngày nữa tớ thi rồi. :)
 
V

vuongtu1326

xin lỗi vì tớ chỉ nói được câu này: cậu xem lại trong diễn đàn có đầy đủ hết đó,chúc cậu thi tốt!
 
H

hurtsomuch_cachua

câu 1: đáp án A do số ruồi đực tạo ra bằng 1/3 so với tổng số ruồihinh nhu thế
câu 2: sax suất băng 1/100*0.25=0.0025
 
Top Bottom