[sinh]diến thế

B

beo266

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xu hướng chung của diễn thế nguyên sinh là
  • từ quần xã già đến quần xã trẻ.
  • từ quần xã trẻ đến quần xã già.
  • từ chưa có đến có quần xã.
  • tùy giai đoạn mà có thể bắt đầu từ quần xã già hoặc từ quần xã trẻ.
trong sách giáo khoa nói rằng diễn thế nguyên sinh băt dầu từ chưa có quần thể mà
 
F

findtrust

ĐÁ:từ quần xã trẻ đến quần xã già.
theo mình ý của câu hỏi là xu hướng chứ ko phải là hỏi về giai đoạn khởi đầu của diễn thế nguyên sinh!
Xu hướng chung của diễn thế chính là đi đến trạng thái cân bằng>Khởi đầu từ môi trường chưhoaraoawcj có rất ít sinh vật,các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự,thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng.Từ đó hình thành quần xã tương đối ổn định!
Chẳng phải là đi từ quần xã trẻ đến già sao bạn?;)
 
M

mylife2010

theo mình là đ/a C
vì diễn thế nguyên sinh bắt đầu từ mt chưa có jì sau đó phát tán hình thành nên quần xã, thay thế dần tạo nên quần xã ổn định tồn tại trong t/g dài:)
 
Top Bottom