[sinh]Di truyền liên kết giới tính

L

luckystar_lthh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở người gen D quy định da bình thường, gen d quy định da bạch tạng nằm trên NST thường. Gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu nằm trên NST X. Bố và mẹ đều bình thường về cả 2 tính trạng sinh được một con gái bình thường và một con trai bị bạch tạng, mù màu.
a. Xác định kiểu gen của P
b. Người con gái sau này lấy chồng bình thường sinh được một con gái mắc cả 2 bệnh bạch tạng và mù màu. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
 
K

ken_crazy

a//Vì bố mẹ đều bthuong mà sinh được 1 con gái bình thường , 1 con trai lại mắc cả 2 bệnh này nên kiểu gen của P sẽ là dị hợp
KGen của mẹ DdXMXm
bố DdXMY
b//Người con gái(1) lấy chồng bthuong mà sinh dc 1 con gái(2) mắc cả 2 bệnh này , kiểu gen của người con gái 2 là ddXmXm
Mà người con gái (2) nhận dc 1 alen d từ bố và 1 alen d từ mẹ nên kiểu gen quy định bệnh da bạch tạng ở người mẹ và người bố sẽ ở thể dị hợp Dd(Vì cả bố lẫn mẹ (con gái 1) đều bthuong về tính trạng da bạch tạng)
Tương tự với kiểu gen mù màu Vì con gái(2) bị bệnh mù màu nên sẽ nhận dc 1 alen m từ mẹ và 1 alen m từ bố
=> KGen của mẹ là XMXm và Kgen của bố sẽ là XmY
mà theo đề thì người bố bthuong nên kgen của người bố không thể là XmY => Kgen của người bố sẽ là XMY .Đến đây để gthik cho trường hợp con gái (2)bị mù màu thì trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở người bố đã xảy ra đột biến M->m để tạo thành Kgen Xm
Vậy ta có sơ đồ biện luận phép lai trên
P : DdXMXm_______x_______DdXMY
F1: (gái 1) DdXMXm__________ (con trai) ddXmY
con gái 1 lấy chồng bthuong
P" : DdXMXm_______x_______DdXMY
G : DX,dXM,DXm,dXm________DXm,dXm,DY,dY(đột biến gen M thành gen m)
F2: (con gái 2) ddXmXm
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom