[sinh]đây là 1 bài tr sgk 12 phần di truyền

H

hunganhdo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Amaranth đã chuyển mã chữ cho dễ đọc, và sẽ xóa những bài liên quan đến việc này.

k nhớ là ai hỏi nữa n cứ post lên đây để n đó xem.là bài 5 phần menđen:)
đầu tiên phải viết sơ đồ lai để biểu diễn toàn bộ đề bài
Sơ đồ lai: P (1)T (2) Đ
F1: (3)T
(4)Đ (5)Đ
F2: (6)T
G/S tính trạng đen là tính trạng lặn thì khi lai -----> F1(Đ) trái gt.Vì theo gt(4)Đ (5) Đ-------> trắng------> trái gt
----> tính trạng đen là tt trội so với tt trắng
Qui ước: gen A qui định tt đen
gen a trắng
xét P2:
xét F2: (6) có kh trắng sẽ có kg aa
con(6) : nhận 1 alen (a) từ (4) đen
nhận 1 (5) đen
mặt khác 4)(5) đều có kh đen nên đã có 1 alen (A)
------------> con (4)(5) đều có kg dị hợp Aa
Sơ đồ lai:
P2: Aa Aa
G2: A, a A,a
F2: 1AA: 2Aa : 1aa
(Đ) (Đ) (T)
xét F1:
(3) có kiểu hình trắng
(3) : nhận 1 alen (a) từ (1)T
nhận 1 (2)Đ
mặt khác(2) có kiểu hình đen ---> có 1 alen (A)
lai(3) cho alen (a) ---->(2) có kiểu gen dị hợp
Sơ đồ lai
P1: aa Aa
G1: a A, a
F1: Aa : aa
(Đ) (T)
Kết luận:
(1) trâu đực trắng có kg aa
(2) trâu cái đen có kiểu gen Aa
(3) nghé trắng có kg aa
(4) nghé đen có kiểu gen Aa
(5) trâu đực đen có kg Aa
(6) nghé trắng có kg aa

Bài làm như thế là chặt chẽ, không hiểu thì cứ hỏi nhá[FONT=.VnTime][/FONT]
 
Last edited by a moderator:
G

goodbye1991

bài làm của bạn đúng la rất đầy đủ..đấp số giống tớ nhưng đề bài chỉ yêu cầu mình tìm KG thôi nên ngắn gọn lại!
 
Top Bottom