[sinh]Bài tập nâng cao Sinh deyyyyyyyyyyy

B

bich92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Ở ngô, cho F1 tự thụ phấn đc F2 như sau:
56,25 % cây cho phấn dài hạt vàng
25 % cây cho phấn ngắn hạt trắng
18,75 % cây cho phấn ngắn hạt vàng
Cho bik màu sắc hạt do 1 cặp gen qui định
Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2
2) Cho P thuần chủng khác nhau bới từng cặp gen tương phản lai với nhau đc F1. Cho F1 tự thụ đc F2 phân ly theo tỷ lệ :
56,25 % thân cao hạt vàng
37,5 % thân thấp hạt tím
6,25 % thân thấp hạt trắng
Bik ko có hiện tượng 1 gen qui định 2 tính trạng
Biện luận và viết ớ đồ lai từ P đến F2
 
X

xuka_forever_nobita

1) Ở ngô, cho F1 tự thụ phấn đc F2 như sau:
56,25 % cây cho phấn dài hạt vàng
25 % cây cho phấn ngắn hạt trắng
18,75 % cây cho phấn ngắn hạt vàng
Cho bik màu sắc hạt do 1 cặp gen qui định
Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2
2) Cho P thuần chủng khác nhau bới từng cặp gen tương phản lai với nhau đc F1. Cho F1 tự thụ đc F2 phân ly theo tỷ lệ :
56,25 % thân cao hạt vàng
37,5 % thân thấp hạt tím
6,25 % thân thấp hạt trắng
Bik ko có hiện tượng 1 gen qui định 2 tính trạng
Biện luận và viết ớ đồ lai từ P đến F2

1)
Xét riêng từng cặp tính trạng:
dài : ngắn = 9:7\Rightarrow16 tổ hợp=4 giao tử x 4 giao tử
AaBb x AaBb
---> 9A-B-: dài
3aaB-, 3A-bb, 1 aabb : ngắn
vàng: trắng= 3:1-->Dd x Dd
dài, vàng có kiểu gen[TEX]A-\frac{BD}{BD}[/TEX]\RightarrowB liên kết với D, b lk với d
F1xF1:[TEX]Aa\frac{BD}{bd} x Aa\frac{BD}{bd}[/TEX]
-->F2:[TEX]9A-\frac{BD}{--} : 3A-\frac{bd}{bd}:1aa\frac{bd}{bd}: 3aa\frac{BD}{--}[/TEX]
 
Top Bottom