[sinh]bài tập lai đại khó nè

B

bongmaquayphagiangho

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho biết ở bò:lông đen trội so với lông vàng,lang trắng đen là kết quả lai giữa lông đen thuần chủng với lông vàng,không sừng trội với có sừng,chân cao trội so với thân thấp,mối gen quy định một tính trạng nằm trên NST thường
1.lai bò cái lông vàng,không sừng ,chân thấp vớibò đực chưa biết kiểu gen.Năm dầu sinh được một bê đực lông vàng,có sừng ,chân thấp.Năm sau sinh đựơc một bê cái lông tráng đen,không sừng,chân cao.Xác định kiểu gen của 4 con vật trên
2.Kiểu gen của bò bố mẹ phải như thế nào để ngay F1 khả năng có tỉ lệ phân li kiểu hình:28,125%:14,0625%:9,375%:9,375%:4,6875%:4,6875%:4,6875%:4,6875%:3,125%:1,5625%:1,5625%
3.một trại giống có hai con bò thuần chủng :bò cái đen,không sừng,chân thấp và bò đực vàng,có sừng,chân cao.CẦn tiến hành lai như thế nào để F3 có toàn giống bò thuần chủng về các tinhs trạng lông vàng, không sừng,chân cao
 
S

so_am_i

cho biết ở bò:lông đen trội so với lông vàng,lang trắng đen là kết quả lai giữa lông đen thuần chủng với lông vàng,không sừng trội với có sừng,chân cao trội so với thân thấp,mối gen quy định một tính trạng nằm trên NST thường
1.lai bò cái lông vàng,không sừng ,chân thấp với bò đực chưa biết kiểu gen.Năm dầu sinh được một bê đực lông vàng,có sừng ,chân thấp.Năm sau sinh đựơc một bê cái lông tráng đen,không sừng,chân cao.Xác định kiểu gen của 4 con vật trên

2.Kiểu gen của bò bố mẹ phải như thế nào để ngay F1 khả năng có tỉ lệ phân li kiểu hình:28,125%:14,0625%:9,375%:9,375%:4,6875%:4,687 5%:4,6875%:4,6875%:3,125%:1,5625%:1,5625%
3.một trại giống có hai con bò thuần chủng :bò cái đen,không sừng,chân thấp và bò đực vàng,có sừng,chân cao.CẦn tiến hành lai như thế nào để F3 có toàn giống bò thuần chủng về các tinhs trạng lông vàng, không sừng,chân cao

Đặt : Lông đen :A, vàng a, lang :Aa ( trội ko hoàn toàn )
ko sừng B, có sừng b
chân cao D, thấp d
1) cái aaB_dd x đực
F1: đực aabbdd, cái AaB_D_
vì con F1 đực có abd
=> mẹ aaBbdd
F1 cái có Aa==> bố AaBbDd
và con cái con là AaBbDd
 
V

vnhatmai26

2.đen :A
vàng :a
không sừng :B
có sừng :b
chân cao: C
chân thấp :c

Cái tỷ lệ bị thiếu bạn ạ : thiếu tận 14,0625%
Tỷ lệ nó phải là ::28,125%:14,0625%:14,0625%:9,375%:9,375%:4,6875%:4,687 5%:4,6875%:4,6875%:3,125%:1,5625%:1,5625%

rồi rút gọn ,cái to chia cái bé ta có :
9:3:3:1:18::6:6:2:9:3:3:1
ta có tỷ lệ :
= 9:3:3:1:18::6:6:2:9:3:3:1=(1:2:1)(3:1)(3:1)
=> Aa(có gạch trên đầu) x Aa(có gạch trên đầu)
Bb x Bb
Cc x Cc
=> kiểu gen
Aa(có gạch trên đầu )BbDd x Aa(có gạch trên đầu )BbDd

3.
ở câu 3 này ,ta có được mang các con bò con đi xét nghiệm gen không ,hay chỉ dựa vào kiểu hình mà cho chúng lai với nhau =.=

rồi:
cho 2 cái con bò duy nhất của trnag trịa lai với nhau ( hoàn cảnh thế ...có mỗi 2 con =.=!)
cho F1 :AaBbCc
lấy F1 x F1 : ra kết quả bài trên
=> trong số 64 con bò đó sẽ có 3 con vàng ,không sừng ,cao và 1 con vàng, có sừng,thấp
Lai phân tích rồi tìm ra con nào thuần chủng
Lấy con thuần chủng vàng ,không sừng ,cao (sau khi lai phân tích ) lai với con bố nó ( aabbCC)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom