[sinh]Bài di truyền cực hay

T

tinhlsk6

theo kq o f1 => co the bo me di hop tu . trang troi so voi hoa do quy uoc A:trang ,a:do. de tao ra hoa do co the bo me fai cho giao tu a.==>kieu gen cua bo (me):Aa.
P: Aa lai voi Aa
Gp A,a A,a
f1 1AA 2 Aa 1 Aa
kieu hinh: 3trang 1 do
 
T

tsukushi493

ơ sai ùi bài đã cho mỗi tt do 1 gen qd đâu mà kết luận trắng > đỏ, như thật ý, nó đâu đúng với đl ply của MD
 
S

snapninhpro

theo kq o f1 => co the bo me di hop tu . trang troi so voi hoa do quy uoc A:trang ,a:do. de tao ra hoa do co the bo me fai cho giao tu a.==>kieu gen cua bo (me):Aa.
P: Aa lai voi Aa
Gp A,a A,a
f1 1AA 2 Aa 1 Aa
kieu hinh: 3trang 1 do
hj hj, mới đc 33,33 % thôi bạn à ;)) Nghĩ thêm đi nào
ơ sai ùi bài đã cho mỗi tt do 1 gen qd đâu mà kết luận trắng > đỏ, như thật ý, nó đâu đúng với đl ply của MD
Bồ nói chưa hoàn toàn đúng, Men đen chỉ đc 1 trường hợp đơn giản nhất thôi, và nó cũng đúng mà. :)>-
 
Last edited by a moderator:
T

tsukushi493

P : trắng x trắng
F1: 3 trắng : 1 đỏ
Viết các sơ đồ lai có thể có, giải thick? ;)
nếu gen nằm trên NST thường + tính trạng màu sắc hoa do 1 gen qd thì nó sẽ tuân theo định luật ply độc lập của MD => P dị ht 2 cặp gen : Aa x Aa
nếu gen trên NST giới tính X ( Y ko alen ) thì => X^AX^a x X^AY
tớ nghĩ thế chắc đúng
 
S

snapninhpro

nếu gen nằm trên NST thường + tính trạng màu sắc hoa do 1 gen qd thì nó sẽ tuân theo định luật ply độc lập của MD => P dị ht 2 cặp gen : Aa x Aa
nếu gen trên NST giới tính X ( Y ko alen ) thì => X^AX^a x X^AY
tớ nghĩ thế chắc đúng
hj, chỉ đề cập đến các phần đã học : men đen, đa hiệu, liên kết . phần Giới tính không được tính vì ở đây không đề cập đến đực hay cái, không thể kết luận được. Mình gợi ý, còn 2 trường hơp là di truyền liên kết .;)
 
T

tsukushi493

túm lại đề bài cho như thế nào , bạn post rõ ràng từng câu chữ xem nào , ko bít thế nào mà lần chứ
 
O

only2d

Bài này nhiều trường hợp lamứ.
Tương tác gen
Phân li
Gen liên kết vs giới tính
Biện luận tẹt
 
K

kutraudh

bài này thuộc loại thi học sinh giỏi. bới móc làm sao cho ra càng nhiều trường hợp càng tốt :khi (125):.
1. Di truyền phân ly độc lập giống menden: Giả sử:
A quy định gen trội quy định hoa trắng.
a quy định gen lặn quy định hoa đỏ.
P: Aa X Aa
F1: 1AA:2Aa:1aa => kiểu hình là 3 trắng :1 đỏ . gen trội hoàn toàn không biểu hiện tính trạng trung gian.
2. Tương tác gen.(có thể có nhiều nên mình sẽ tánh mục nhỏ khi nào nghĩ ra sửa lại).
a, Tương tác gen không cân bằng (nghĩa là gen tác động lên kiểu hình ở mức độ khác nhau nếu có gen kia thì sẽ không biểu hiện kiểu hình ):
giả sử:
A,B là gen trội
a,b là gen lặn.
trong đó Gen A,a sẽ quy định màu trắng; B,b quy định màu đỏ và các át chế là A>B>a>b.
A_B_: gen quy định màu hoa trắng
A_bb: quy định màu hoa trắng
aaB_: quy định màu hoa đỏ
aabb: quy định màu hoa đỏ.

P: AaBb X AaBb
F1: 9(A_B_)+3(A_bb):3(aaB_)+1(aabb)=> tỉ lệ ở đây là 12 : 4 = tỉ lệ 3:1.
cái này chắc nghĩ ra hơi bị khó nhưng rất có thể xảy ra :khi (88): :Khi (88):
b, tương tác gen tiếp như trên nhưng ở đây là các gen có mức độ át chế nhau khác nhau
A>a>B>b:
AaBb:Quy định hoa trắng
Aabb: Quy định hoa trắng
aabb: quy định hoa trắng
aaBb: Quy định hoa đỏ.
P: AaBb X aabb
F1: 1(AaBb)+1(Aabb)+1A(aabb):1(aaBb)=> tỉ lệ kiểu hình 3:1
(hôm nay nghĩ đến đây đã :khi (170): )
 
Last edited by a moderator:
H

hoanghiep5531

bài này thuộc loại thi học sinh giỏi. bới móc làm sao cho ra càng nhiều trường hợp càng tốt :khi (125):.
1. Di truyền phân ly độc lập giống menden: Giả sử:
A quy định gen trội quy định hoa trắng.
a quy định gen lặn quy định hoa đỏ.
P: Aa X Aa
F1: 1AA:2Aa:1aa => kiểu hình là 3 trắng :1 đỏ . gen trội hoàn toàn không biểu hiện tính trạng trung gian.
2. Tương tác gen.(có thể có nhiều nên mình sẽ tánh mục nhỏ khi nào nghĩ ra sửa lại).
a, Tương tác gen không cân bằng (nghĩa là gen tác động lên kiểu hình ở mức độ khác nhau nếu có gen kia thì sẽ không biểu hiện kiểu hình ):
giả sử:
A,B là gen trội
a,b là gen lặn.
trong đó Gen A,a sẽ quy định màu trắng; B,b quy định màu đỏ và các át chế là A>B>a>b.
A_B_: gen quy định màu hoa trắng
A_bb: quy định màu hoa trắng
aaB_: quy định màu hoa đỏ
aabb: quy định màu hoa đỏ.


P: AaBb X AaBb
F1: 9(A_B_)+3(A_bb):3(aaB_)+1(aabb)=> tỉ lệ ở đây là 12 : 4 = tỉ lệ 3:1.
cái này chắc nghĩ ra hơi bị khó nhưng rất có thể xảy ra :khi (88): :Khi (88):
b, tương tác gen tiếp như trên nhưng ở đây là các gen có mức độ át chế nhau khác nhau
A>a>B>b:
AaBb:Quy định hoa trắng
Aabb: Quy định hoa trắng
aabb: quy định hoa trắng
aaBb: Quy định hoa đỏ.
P: AaBb X aabb
F1: 1(AaBb)+1(Aabb)+1A(aabb):1(aaBb)=> tỉ lệ kiểu hình 3:1
(hôm nay nghĩ đến đây đã :khi (170): )
Cái mình tô đậm chắc mỗi mình bạn nghĩ ra, làm jì mà có vụ B, b cùng qui định 1 màu b-(
 
H

hoadat92

theo mình nếu là tương tác át chế thì có át chế gen trội với át chế gen lặn :
A-quy định hoa đỏ
a_hoa trắng
B- át chế màu hoa
b- không át chế màu
A-B: quy định màu hoa trắng
A-bb: quy định hoa đỏ
aa_B : quy định màu hoa trắng
aabb: quy định màu hoa trắng
 
B

bebautrang

Theo mình 3trắng: 1 đỏ >>>>>> cho loại 4 giao tử
>>>>>2 trường hợp 2x2 hoặc 4x1
Qui ước A (trắng) , a ( đỏ )
TH1 2x2
Qui ước A (trắng) , a ( đỏ )
-dị hợp 2 cặp gen trên 2 NST>>>>> Aa x Aa >>>>> 3 trắng : 1 đỏ (1)
Th2 4x1
Qui ước A,B (trắng), a,b (đỏ)
- dị hợp 2 cặp gen trên 1 NST >>> AaBb x aabb >>>> 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb >>>>3 trắng: 1 đỏ (tương tác gen)(2)
Tạm thời chưa nghĩ ra nữa, hôm khác nghĩ tiếp
 
B

bebautrang

Theo mình 3trắng: 1 đỏ >>>>>> cho loại 4 giao tử
>>>>>2 trường hợp 2x2 hoặc 4x1
Qui ước A (trắng) , a ( đỏ )
TH1 2x2
Qui ước A (trắng) , a ( đỏ )
-dị hợp 2 cặp gen trên 2 NST>>>>> Aa x Aa >>>>> 3 trắng : 1 đỏ (1)
Th2 4x1
Qui ước A,B (trắng), a,b (đỏ)
- dị hợp 2 cặp gen trên 1 NST >>> AaBb x aabb >>>> 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb >>>>3 trắng: 1 đỏ (tương tác gen)(2)
Tạm thời chưa nghĩ ra nữa, hôm khác nghĩ tiếp
 
Q

quangbinh1292

P : trắng x trắng
F1: 3 trắng : 1 đỏ
Viết các sơ đồ lai có thể có, giải thick? ;)
http://www.********/l...&UserKey=hung92
Kim loại kiềm - Kiềm Thổ - Nhôm - Đề 1

Câu 1 : Trộn m1 gam dung dịch NaOH 10% với m2 gam dung dịch NaOH 40% để thu được 60 gam dung dịch 20%. Trị số của m1, m2 là:
A - m1 = 10g; m2 = 50g ---------- B - m1 = 40g; m2 = 20g

C - m1 = 35g; m2 = 25g ---------- D - m1 = 45g; m2 = 15g

Câu 2 : Chọn câu trả lời sai khi xét đến CaOCl2:
A - Là chất bột trắng, luôn bôc mùi clo. ---------- B - Là muối kép của axit hipoclorơ và axit clohiđric.

C - Là chất sát trùng, tẩy trắng vải sợi. ---------- D - Là muối hỗn tạp của axit hipoclorơ và axit clohiđric.

Câu 3 : Khẳng định nào sau đây là không đúng:
A - Quặng xinvinit có công thức là NaCl.KCl ---------- B - Quặng cacnalit có công thức là KCl.CaCl2.6H2O

C - Quặng đolomit có công thức là CaCO3.MgCO3 ---------- D - Quặng apatit có công thức là 3Ca3(PO4)2.CaF2

Câu 4 : Cho m gam kim loại Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%, sau khi phản ứng xong thu được 0,78 gam kết tủa. m có giá trị là:
A - 0,69 g ---------- B - 1,20 g

C - 0,69 g hoặc 1,61 g ---------- D - 0,82 g hoặc 1,20 g

Câu 5 : 500 ml dung dịch hỗn hợp A gồm: HCl 0,2M – H2SO4 0,4M – HNO3 0,6M được trung hòa vừa đủ bởi dung dịch hỗn hợp B gồm: Ba(OH)2 0,6M – NaOH 2M. Thể tích dung dịch B cần dùng là:
A - 150 ml ---------- B - 200 ml

C - 250 ml ---------- D - 300 ml

Câu 6 : Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp:
A - Điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực ---------- B - Điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực

C - Điện phân dung dịch NaNO3, không có màn ngăn điện cực ---------- D - Điện phân NaCl nóng chảy

Câu 7 : M là một kim loại. Lấy 2,496 gam muối clorua M hòa tan trong nước tạo dung dịch và cho tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3, lọc tách kết tủa AgCl, thu được dung dịch, cô cạn dung dịch này, thu được 3,132 gam một muối nitrat khan. M là:
A - Đồng ---------- B - Magie (Magnesium, Mg)

C - Nhôm ---------- D - Bari

Câu 8 : Cho m gam một kim loại vào cốc nước, thấy có sủi bọt khí và thu được dung dịch. Cân lại cốc dung dịch thấy khối lượng tăng thêm 38m/39 gam. Kim loại đã cho vào cốc nước là:
A - Li ---------- B - Na

C - Ba ---------- D - Một kim loại khác

Câu 9 : Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng nhất:
A - Thấy có bọt khí thoát ra ---------- B - Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3, một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3

C - Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra ---------- D - (b) và ©

Câu 10 : Hỗn hợp X gồm kim loại Fe và M hoá tị II( M khử được H+/ dd H2SO4). Lấy 40g X tác dụng với dung dịch HCl dư kết thúc phản ứng thu được 22,4 lít khí H2(đktc). Lấy 4,8g X hoà tan trong dung dịch HCl thì dùng không hết 500ml dung dịch HCl 1M. Kim loại M là :
A - Zn ---------- B - Ca

C - Mg ---------- D - Ni

Câu 11 : Cho các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl; KOH; KCl; H2SO4; K2SO4; Ba(OH)2. Nếu chỉ được dùng thêm một chất để nhận biết các chất trên thì chất được sử dụng là:
A - Dung dịch BaCl2 ---------- B - Dung dịch NaNO3

C - Giấy quỳ tím ---------- D - Phenolphatalein

Câu 12 : Để phân biệt 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 chỉ cần dùng một thuốc thử là:
A - Na2CO3 ---------- B - Al

C - BaCO3 ---------- D - Quỳ tím

Câu 13 : Cho các dung dịch: Na[Al(OH)4], AlCl3, Na2CO3, NH3, NaOH và HCl. Khi lần lượt trộn các dung dịch từng đôi một với nhau sẽ có số cặp xảy ra phản ứng là:
A - 7 ---------- B - 8

C - 9 ---------- D - 10

Câu 14 : Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:
A - 38,93 gam ---------- B - 25,95 gam

C - 103,85 gam ---------- D - 77,86 gam

Câu 15 : Có 2 dung dịch AlCl3 và NaOH. Cách nào sau đây không nhận ra được từng dung dịch?
A - Đổ từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH ---------- B - Cho từ từ dung dịch tác dụng với NH3

C - Cho từng dung dịch tác dụng với dung dịch Na2CO3 ---------- D - Cho từng dung dịch tác dụng với H2SO4

Câu 16 : Cho hỗn hợp Na và Al vào nước (dư), đến khi phản ứng ngừng lại thu được 4,48 lít khí và 2,7gam một chất rắn không tan. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu lần lượt là:
A - 2,3 gam và 5,4 gam ---------- B - 4,6 gam và 5,4 gam

C - 3,45 gam và 5,4 gam ---------- D - 2,3 gam và 2,7 gam

Câu 17 : Hiện tượng nào đã xảy khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4?
A - Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ. ---------- B - Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh.

C - Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu. ---------- D - Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh.

Câu 18 : Nhiệt phân hoàn toàn 4,84 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3 và KHCO3, thu được 0,56 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng NaHCO3 trong hỗn hợp trước khi nung bằng:


A - 0,084 g ---------- B - 0,21 g

C - 0,42 g ---------- D - 0,84 g

Câu 19 : Công thức hoá học nào sau đây không phải là của thạch cao?
A - CaSO4 ---------- B - CaSO4.2H2O

C - CaCO3.MgCO3 ---------- D - 2CaSO4. H2O

Câu 20 : Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa:
A - KCl, KOH ---------- B - KCl

C - KCl, KHCO3, BaCl2 ---------- D - KCl, KOH, BaCl2


Hãy click vào đây để xem đáp án hoặc các bài tiếp theo trong đề
Link xem đáp án: http://www.********/l...&UserKey=hung92
http://www.********/?...Key=Cold_person

Hoặc http://www.********/B...?UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...&UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...?UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...?UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...?UserKey=hung92
 
Q

quangbinh1292

trang hoc truc tuyen so mot Viet Nam

http://www.********/l...&UserKey=hung92
Kim loại kiềm - Kiềm Thổ - Nhôm - Đề 1

Câu 1 : Trộn m1 gam dung dịch NaOH 10% với m2 gam dung dịch NaOH 40% để thu được 60 gam dung dịch 20%. Trị số của m1, m2 là:
A - m1 = 10g; m2 = 50g ---------- B - m1 = 40g; m2 = 20g

C - m1 = 35g; m2 = 25g ---------- D - m1 = 45g; m2 = 15g

Câu 2 : Chọn câu trả lời sai khi xét đến CaOCl2:
A - Là chất bột trắng, luôn bôc mùi clo. ---------- B - Là muối kép của axit hipoclorơ và axit clohiđric.

C - Là chất sát trùng, tẩy trắng vải sợi. ---------- D - Là muối hỗn tạp của axit hipoclorơ và axit clohiđric.

Câu 3 : Khẳng định nào sau đây là không đúng:
A - Quặng xinvinit có công thức là NaCl.KCl ---------- B - Quặng cacnalit có công thức là KCl.CaCl2.6H2O

C - Quặng đolomit có công thức là CaCO3.MgCO3 ---------- D - Quặng apatit có công thức là 3Ca3(PO4)2.CaF2

Câu 4 : Cho m gam kim loại Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%, sau khi phản ứng xong thu được 0,78 gam kết tủa. m có giá trị là:
A - 0,69 g ---------- B - 1,20 g

C - 0,69 g hoặc 1,61 g ---------- D - 0,82 g hoặc 1,20 g

Câu 5 : 500 ml dung dịch hỗn hợp A gồm: HCl 0,2M – H2SO4 0,4M – HNO3 0,6M được trung hòa vừa đủ bởi dung dịch hỗn hợp B gồm: Ba(OH)2 0,6M – NaOH 2M. Thể tích dung dịch B cần dùng là:
A - 150 ml ---------- B - 200 ml

C - 250 ml ---------- D - 300 ml

Câu 6 : Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp:
A - Điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực ---------- B - Điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực

C - Điện phân dung dịch NaNO3, không có màn ngăn điện cực ---------- D - Điện phân NaCl nóng chảy

Câu 7 : M là một kim loại. Lấy 2,496 gam muối clorua M hòa tan trong nước tạo dung dịch và cho tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3, lọc tách kết tủa AgCl, thu được dung dịch, cô cạn dung dịch này, thu được 3,132 gam một muối nitrat khan. M là:
A - Đồng ---------- B - Magie (Magnesium, Mg)

C - Nhôm ---------- D - Bari

Câu 8 : Cho m gam một kim loại vào cốc nước, thấy có sủi bọt khí và thu được dung dịch. Cân lại cốc dung dịch thấy khối lượng tăng thêm 38m/39 gam. Kim loại đã cho vào cốc nước là:
A - Li ---------- B - Na

C - Ba ---------- D - Một kim loại khác

Câu 9 : Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng nhất:
A - Thấy có bọt khí thoát ra ---------- B - Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3, một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3

C - Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra ---------- D - (b) và ©

Câu 10 : Hỗn hợp X gồm kim loại Fe và M hoá tị II( M khử được H+/ dd H2SO4). Lấy 40g X tác dụng với dung dịch HCl dư kết thúc phản ứng thu được 22,4 lít khí H2(đktc). Lấy 4,8g X hoà tan trong dung dịch HCl thì dùng không hết 500ml dung dịch HCl 1M. Kim loại M là :
A - Zn ---------- B - Ca

C - Mg ---------- D - Ni

Câu 11 : Cho các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl; KOH; KCl; H2SO4; K2SO4; Ba(OH)2. Nếu chỉ được dùng thêm một chất để nhận biết các chất trên thì chất được sử dụng là:
A - Dung dịch BaCl2 ---------- B - Dung dịch NaNO3

C - Giấy quỳ tím ---------- D - Phenolphatalein

Câu 12 : Để phân biệt 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 chỉ cần dùng một thuốc thử là:
A - Na2CO3 ---------- B - Al

C - BaCO3 ---------- D - Quỳ tím

Câu 13 : Cho các dung dịch: Na[Al(OH)4], AlCl3, Na2CO3, NH3, NaOH và HCl. Khi lần lượt trộn các dung dịch từng đôi một với nhau sẽ có số cặp xảy ra phản ứng là:
A - 7 ---------- B - 8

C - 9 ---------- D - 10

Câu 14 : Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:
A - 38,93 gam ---------- B - 25,95 gam

C - 103,85 gam ---------- D - 77,86 gam

Câu 15 : Có 2 dung dịch AlCl3 và NaOH. Cách nào sau đây không nhận ra được từng dung dịch?
A - Đổ từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH ---------- B - Cho từ từ dung dịch tác dụng với NH3

C - Cho từng dung dịch tác dụng với dung dịch Na2CO3 ---------- D - Cho từng dung dịch tác dụng với H2SO4

Câu 16 : Cho hỗn hợp Na và Al vào nước (dư), đến khi phản ứng ngừng lại thu được 4,48 lít khí và 2,7gam một chất rắn không tan. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu lần lượt là:
A - 2,3 gam và 5,4 gam ---------- B - 4,6 gam và 5,4 gam

C - 3,45 gam và 5,4 gam ---------- D - 2,3 gam và 2,7 gam

Câu 17 : Hiện tượng nào đã xảy khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4?
A - Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ. ---------- B - Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh.

C - Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu. ---------- D - Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh.

Câu 18 : Nhiệt phân hoàn toàn 4,84 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3 và KHCO3, thu được 0,56 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng NaHCO3 trong hỗn hợp trước khi nung bằng:


A - 0,084 g ---------- B - 0,21 g

C - 0,42 g ---------- D - 0,84 g

Câu 19 : Công thức hoá học nào sau đây không phải là của thạch cao?
A - CaSO4 ---------- B - CaSO4.2H2O

C - CaCO3.MgCO3 ---------- D - 2CaSO4. H2O

Câu 20 : Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa:
A - KCl, KOH ---------- B - KCl

C - KCl, KHCO3, BaCl2 ---------- D - KCl, KOH, BaCl2


Hãy click vào đây để xem đáp án hoặc các bài tiếp theo trong đề
Link xem đáp án: http://www.********/l...&UserKey=hung92
http://www.********/?...Key=Cold_person

Hoặc http://www.********/B...?UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...&UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...?UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...?UserKey=hung92

Hoặc http://www.********/l...?UserKey=hung92
 
Top Bottom