Sinh [Sinh 9] Xác định số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân

Nguyễn Thị Hà Trang

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
168
40
49
20
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Có 5 hợp tử cùng loài đều tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 1750 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế bào con được tạo ra là 50. Xác định:
a) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử
b) Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên.
Bài 2: Có 5 hợp tử cùng loài tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 80 tế bào con.
a) Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con của mỗi hợp tử.
b) Cho biết 2n = 24. Xác định số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên và số NST có trong tất cả tế bào con.
Bài 3:
Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:
a) Tên của loài nói trên
b) Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.
 

Yuiki Machika

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười hai 2013
312
347
139
Thái Nguyên
THPT Chuyên Thái Nguyên
Bài 1: Có 5 hợp tử cùng loài đều tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 1750 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế bào con được tạo ra là 50. Xác định:
a) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử
b) Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên
a) Gọi x là số lần nguyên phân của mỗi hợp tử(x thuộc N)
theo bài ta có: Số NST môi trường cung cấp là: (2^x) x a x 2n=1750
=> 2^x = (1750/(a x 2n)) + 1= (1750/(5 x 50)) +1 = 8 = 2^3
=> x=3
b) Só NST trong tế bào con là:
2^3 x 50= 400 NST

Bài 2: Có 5 hợp tử cùng loài tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 80 tế bào con.
a) Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con của mỗi hợp tử.
b) Cho biết 2n = 24. Xác định số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên và số NST có trong tất cả tế bào con.
a) Số tế bào con mỗi hợp tử 80 : 5=16 tế bào
ta có 2^x = 16
=> số lần nguyên phân x=4
b) Số NST môi trương cung cấp
24(2^4 - 1) =
Bạn tự tính nhé =))

Bài 3:
Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:
a) Tên của loài nói trên
b) Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.
Gọi bôn NST loài là 2n
theo bài ta có
3 x 2n (2^5 -1) = 4278
=> 2n=46
=> đây là bộ NST của người
b) số tế bào con được tạo ra = 2^5=32 tế bào
Số tâm động 46 x 32= 1474
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

thiên thần áo trắng

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng chín 2017
171
419
84
20
Nghệ An
Bài 3:
Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:
a) Tên của loài nói trên
b) Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.[/QUOTE]

a) số NST môi trường nguyên liệu tương:
3.2n(2^5-1)=4278
---->2n=46--->đó là người
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Bài 1: Có 5 hợp tử cùng loài đều tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 1750 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế bào con được tạo ra là 50. Xác định:
a) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử
b) Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên.
Bài 2: Có 5 hợp tử cùng loài tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 80 tế bào con.
a) Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con của mỗi hợp tử.
b) Cho biết 2n = 24. Xác định số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên và số NST có trong tất cả tế bào con.
Bài 3:
Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:
a) Tên của loài nói trên
b) Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.
Giải:
1508429675577-975581707.jpg 1508429704440352558024.jpg
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Bài 1: Có 5 hợp tử cùng loài đều tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 1750 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế bào con được tạo ra là 50. Xác định:
a) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử
b) Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên.
a,GỌi số lần nguyên phân của các tế bào là k (k thuộc N*)
5 hợp tử cùng loài đều tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 1750 NST => 5.2n(2^k-1)=1750 (bộ NST có trong mỗi tế bào con được tạo ra là 50 => 2n =50)
2^k-1=7 => 2^k=8=> k=3
b,Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên:
2n.a.2^k=50.5.2^3=2000(NST)
Bài 2: Có 5 hợp tử cùng loài tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 80 tế bào con.
a) Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con của mỗi hợp tử.
b) Cho biết 2n = 24. Xác định số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên và số NST có trong tất cả tế bào con.
a,Gọi số lần NP của các tế bào là k(k thuộc N*)
Có 5 hợp tử cùng loài tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 80 tế bào con.
=> 5.2^k=80=> 2^k=16=>k=4
Số tế bào con của mỗi hợp tử: 2^k=2^4=16
b,
Số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên:
a.2n(2^k-1)=5.24.(2^4-1)=1800(nst)
Số NST có trong tất cả tế bào con:
a.2n.2^k=5.24.2^4=1920(NST)
Bài 3:
Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:
a) Tên của loài nói trên
b) Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.
a, Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST=> 3.2n.(2^5-1)=4278=>2n=46
Đây là loài Người
b) Số tế bào con đã được tạo ra: a.2^k=3.2^5=96(tb con)
số tâm động có trong các tế bào con= 46.96 = 4416 tâm động
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh
Top Bottom