Sinh [Sinh 9]Tính thời gian và chu kì nguyên phân

Nguyễn Thị Hà Trang

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
168
40
49
20
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Một tế bào nguyên phân với tốc độ duy trì không đổi qua các lần. Tổng số tế bào con đã được tạo ra là 32. Trong mỗi lần nguyên phân, tỉ lệ thời gian của các kì: Trung gian : Đầu : Giua : Sau : Cuối cùng theo thứ tự lần lượt bằng 4 : 2,5 : 2 : 1 : 0,5. Biết rằng thời gian nguyên phân của tế bào kéo dài trong 1 giờ. Hãy xác định:
a) Số lần nguyên phân của tế bào.
b) Thời gian của mỗi chu kì nguyên phân.
c) Thời gian của từng kì trong một lần nguyên phân.
Bài 2: Một hợp tử nguyên phân với tốc độ luôn duy trì không đổi qua các lần. Mỗi chu kì nguyên phân kéo dài trong 16 phút , thời gian của giai đoạn chuẩn bị dài bằng thời gian phân bào chính thức và các kì phân bào chính thức có thời gian bằng nhau.
a) Xác định thời gian của mỗi kì trong 1 chu kì nguyên phân
b) Sau khi hợp tử trải qua 1 giờ của quá trình nguyên phân thì hãy cho biết hợp tử đang ở lần nguyên phân thứ mấy và thuộc kì nào?
 
  • Like
Reactions: Kagome811

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Bài 1: Một tế bào nguyên phân với tốc độ duy trì không đổi qua các lần. Tổng số tế bào con đã được tạo ra là 32. Trong mỗi lần nguyên phân, tỉ lệ thời gian của các kì: Trung gian : Đầu : Giua : Sau : Cuối cùng theo thứ tự lần lượt bằng 4 : 2,5 : 2 : 1 : 0,5. Biết rằng thời gian nguyên phân của tế bào kéo dài trong 1 giờ. Hãy xác định:
a) Số lần nguyên phân của tế bào.
b) Thời gian của mỗi chu kì nguyên phân.
c) Thời gian của từng kì trong một lần nguyên phân.
Bài 2: Một hợp tử nguyên phân với tốc độ luôn duy trì không đổi qua các lần. Mỗi chu kì nguyên phân kéo dài trong 16 phút , thời gian của giai đoạn chuẩn bị dài bằng thời gian phân bào chính thức và các kì phân bào chính thức có thời gian bằng nhau.
a) Xác định thời gian của mỗi kì trong 1 chu kì nguyên phân
b) Sau khi hợp tử trải qua 1 giờ của quá trình nguyên phân thì hãy cho biết hợp tử đang ở lần nguyên phân thứ mấy và thuộc kì nào?
1508419399268807098082.jpg
 
Top Bottom