Sinh [Sinh 9] Gen và NST

Uyên Kem

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng chín 2017
143
145
59
19
Bình Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1.

a) Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1? Tỉ lệ 1 nam : 1 nữ chỉ đúng khi nào?

b) Theo kết quả điều tra quần thể người Trung Quốc hiện nay, độ tuổi sơ sinh có tỉ lệ 116 bé trai : 100 bé gái. Hiện tượng trên gọi là gì? Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng trên là gì? Nêu các giải pháp khắc phục.

Câu 2.

a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Bb và Cc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?

b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?

c) Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào?

Câu 3.

Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa một cặp gen dị hợp (Aa), mỗi gen đều dài 4080 Ăngstron. Gen trội A có 3120 liên kết hiđrô; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô.

a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?

b) Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?

c) Nếu giảm phân I phân li bình thường, giảm phân II phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,699
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Câu 1.

a) Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1? Tỉ lệ 1 nam : 1 nữ chỉ đúng khi nào?

b) Theo kết quả điều tra quần thể người Trung Quốc hiện nay, độ tuổi sơ sinh có tỉ lệ 116 bé trai : 100 bé gái. Hiện tượng trên gọi là gì? Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng trên là gì? Nêu các giải pháp khắc phục.

Câu 2.

a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Bb và Cc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?

b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?

c) Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào?

Câu 3.

Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa một cặp gen dị hợp (Aa), mỗi gen đều dài 4080 Ăngstron. Gen trội A có 3120 liên kết hiđrô; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô.

a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?

b) Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?

c) Nếu giảm phân I phân li bình thường, giảm phân II phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?

1.
a, Khi giao phối, đàn ông có cặp NST giới tính là XY -----> GP cho 2 loại tinh trùng: 50%X:50%Y
đàn bà có cặp NST giới tính là XX ------> GP cho 1 loại trứng 100%X
Khi thụ tinh:
+Tinh trùng X tổ hợp với Trứng X tạo ra con có bộ NST là XX-Con gái chiếm tỉ lệ 50%
+Tinh trùng Y tổ hợp với Trứng X tạo ra con có bộ NST là XY-Con trai chiếm tỉ lệ 50%
Vậy Tỉ lệ Trai:gái =1:1
b, tỉ lệ này chỉ đúng khi số lượng cá thể đủ lớn và quá trình thụ tinh giữa tinh trùng và trứng là ngẫu nhiên
2.
a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Bb và Cc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?
4 loại: BC,Bc,bC,bc
Thực tế chỉ cho 2 loại tinh trùng trong 4 loại trên
b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?
Khi giảm phân cho 1 trong các loại sau: ABC,ABc,AbC,Abc,aBC,aBc,abC,abc.
1 noãn bào bậc 1 chỉ cho 1 trứng + 3 thể định hướng
c) Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào?
- Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân:
+ Có bộ NST 2n
+Có thể tiếp tục phân bào
-Các tế bào con được tạo ra qua giảm phân
+ Có bộ NST n
+Không thể tiếp tục phân bào
3.
a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?
N=[tex]N_{1}+N_{2}=2N_{1}=2(4080:3,4.2)=2.2400=4800 nu[/tex]
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
19
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Câu 1.

a) Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1? Tỉ lệ 1 nam : 1 nữ chỉ đúng khi nào?

b) Theo kết quả điều tra quần thể người Trung Quốc hiện nay, độ tuổi sơ sinh có tỉ lệ 116 bé trai : 100 bé gái. Hiện tượng trên gọi là gì? Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng trên là gì? Nêu các giải pháp khắc phục.

Câu 2.

a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Bb và Cc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?

b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?

c) Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào?

Câu 3.

Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa một cặp gen dị hợp (Aa), mỗi gen đều dài 4080 Ăngstron. Gen trội A có 3120 liên kết hiđrô; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô.

a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?

b) Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?

c) Nếu giảm phân I phân li bình thường, giảm phân II phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?
Bài 3:
a) N(gen 1)= N(gen 2)= 2.4080/3,4= 2400 (Nu)
Số Nu mỗi loại gen A:
2A+3G= 3120
2A+2G= 2400
=> (2A+3G)- (2A+2G)= 3120-2400
<=>G= 720 (Nu)
=>Gen A: G(genA)= X( gen A)=720 (Nu)
A(gen A)= T (gen A)= 2400/2 - 720= 480 (Nu)
Số nu mỗi loại gen a:
2A+3G= 3240
2A+ 2G= 2400
=> G= 3240- 2400= 840 (Nu)
Vậy: G(gen a)= X (gen a)= 840 (Nu)
A (gen a)= T (gen a)= 2400/2 - 840= 360 (Nu)

b)
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,699
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Bài 3:
a) N(gen 1)= N(gen 2)= 2.4080/3,4= 2400 (Nu)
Số Nu mỗi loại gen A:
2A+3G= 3120
2A+2G= 2400
=> (2A+3G)- (2A+2G)= 3120-2400
<=>G= 720 (Nu)
=>Gen A: G(genA)= X( gen A)=720 (Nu)
A(gen A)= T (gen A)= 2400/2 - 720= 480 (Nu)
Số nu mỗi loại gen a:
2A+3G= 3240
2A+ 2G= 2400
=> G= 3240- 2400= 840 (Nu)
Vậy: G(gen a)= X (gen a)= 840 (Nu)
A (gen a)= T (gen a)= 2400/2 - 840= 360 (Nu)

b)
Mình nhầm, đọc đề ko kĩ tưởng chỉ bắt tính số Nu mỗi gen :D
 
Top Bottom