Sinh 9 Bài tập ADN

D

danganh0507

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giải giúp minh bai này nhé
trong 1 phân tử ADN số liên kết hidro la 531.10mu4 và số liên kết giũa các cẶP A,T bằng chu kỳ xoắn của nó trong phân tử
a,tính số lượng từng loại nu của phân tử ADN
b.tinh sồ lượng A RN@-)
 
T

tranngocyen1999

giải giúp minh bai này nhé
trong 1 phân tử ADN số liên kết hidro la 531.10mu4 và số liên kết giũa các cẶP A,T bằng chu kỳ xoắn của nó trong phân tử
a,tính số lượng từng loại nu của phân tử ADN
b.tinh sồ lượng A RN@-)
a)2A + 3G = 531.10^4 (1)
2A = C = N/20 = (2A + 2G)/20 = (A + G )/10
=> 19A - G =0 (2)
(1),(2)=> A = T = 90000; G = X = 1710000
b) Đề bị sai nếu là: số lượng từng loại nu của phân tử ARN thì mình tính được
N = 2A + 2G =360.10^4 (Nu)
 
Top Bottom