Sinh [Sinh 12] Xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình

rikahoang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng một 2016
224
117
164
23
BRVT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị ở cả 2 giới với tần số 24%. Theo lí thuyết, phép lai [tex]AaBb\frac{De}{dE} \times aaBb\frac{De}{dE}[/tex] cho đời con có tỉ lệ kiểu gen dị hợp về bốn cặp gen và tỉ lệ kiểu hình trội về cả 4 tính trạng là bao nhiêu
 

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,448
239
22
Aa × aa →1/2Aa (1/2T)
Bb × Bb → 1/2Bb (3/4T)
De/dE × De/dE → 0,0144de/de → kiểu hình trội 2 tính trạng = 0,5144
Tỉ lệ kiểu gen dị hợp = 0,38 × 0,38 × 2 + 0,12 × 0,12 × 2 = 0,3176
==> Tỉ lệ kiểu gen dị hợp 4 tính trạng = 1/2 × 1/2 × 0,3176 = 7,94 phần trăm
Tỉ lệ kiểu hình trội = 1/2 × 3/4 × 0,5144 = 19,29 phần trăm
 
  • Like
Reactions: rikahoang
Top Bottom