[sinh 12]Tương tác cộng gộp

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho biết chiều cao cây do 5 cặp gen PLĐL tác động cộng gộp. Nếu P thuần chủng khác nhau n cặp gen tương ứng, đời F2 có số cá thể có kiểu hình chiều cao trung bình chiếm tỉ lệ là:
A. ¼ B. 1/8 C. số khác, cụ thể =............. D. ½
 
M

mars.pipi

mình không hiểu có thể giả thích kĩ hơn giúp mình không

ví dụ nhé. xét 1 cơ thể gồm 2 cặp gen cho dễ đi
cứ 1 alen trội làm cây cao thêm 10 cm, cơ thể aabb (giải sử cao 5cm đi)
thì cơ thể AABB cao 45 cm là cây cao nhất đúng ko
câo cao trung bình sẽ có chiều cao là (45+5)/2=25 cm ứng với cây có 2 alen trội
Cho biết chiều cao cây do 5 cặp gen PLĐL tác động cộng gộp. Nếu P thuần chủng khác nhau n cặp gen tương ứng, đời F2 có số cá thể có kiểu hình chiều cao trung bình chiếm tỉ lệ là:
5 cặp gen là 10 alen. cây cao nhất có 10 alen trội, cao trung bình có 5 alen trội
số cách chọn 5 alen trội trong 10 alen là [TEX]C_{10}^5[/TEX]
mà số cây đời con là [TEX]2^{10}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
M

mars.pipi

bạn ơi sao lại 2 ^ 10 vậy , mình tuong 2^5 thui chứ

cơ thể AaBb cho [TEX]4=2^2[/TEX]loại G
=> phép lai AaBb x AaBb cho [TEX]4.4=16=2^2.2^2[/TEX] tổ hợp.
vậy cơ thể có n cặp gen dị hợp x cơ thể có n cặp gen dị hợp cho [TEX]2^n.2^n[/TEX] tổ hợp.
ở đây bài cho P thuần chủng khác nhau n=5 cặp gen tương ứng=> F1: dị hợp 5 cặp gen.
F1xF1=>[TEX] 2^5.2^5=2^10[/TEX] tổ hợp.
 
Top Bottom