[sinh 12] toán lai hay

P

phuong10a3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mình mới học phàn này nên còn chậm lắm. cả nhà vào giúp cái nha. nhớ giải chi tiết nhé.
bài 1: ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn dc F1.hỏi:
1, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, trong đó 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ từ F1 là bao nhiêu?
2, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số quả đỏ từ dc ở F1 là bao nhiêu?
3, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, trong đó 1 quả có kiểu gen dị hợp và 2 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ từ F1 là bao nhiêu?

bài 2: ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A,a)nắm trên NST thường . người chông tóc xoăn có bố mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng, ng vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng.tình theo lí thuyết thì xác suất cặp vợ chồng này sinh dc 1 con gái tóc xoăn la bao nhiêu?

bài 3 : ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A,a)nắm trên NST thường . ng chồng tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, sinh lần 1 dc con trai tóc xoăn, lần 2 dc 1con gái tóc thẳng.
1,xác suất họ sinh dc 2 ng con nêu trên là bao nhiêu?
2, xác suất họ sinh dc ng con trai nêu trên là bao nhiêu?


tiện đây mình hỏi luôn có ai có tài liệu về phàn quy luật di truyền không cho mình với nhé.
CẢM ƠN!


PS: phuong chú ý cách đặt tiêu đề nah! + kô đc sử dụng chữ màu đỏ ^^.
 
Last edited by a moderator:
L

lananh_vy_vp

bài 2: ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A,a)nắm trên NST thường . người chông tóc xoăn có bố mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng, ng vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng.tình theo lí thuyết thì xác suất cặp vợ chồng này sinh dc 1 con gái tóc xoăn la bao nhiêu?
-"người chông tóc xoăn có bố mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng"-->bố mẹ tóc xoăn sinh ra con tóc thẳng-->xoăn là trội.
-->KG bố mẹ người chồng là dị hợp Aa x Aa
-->xác suất để người chồng có KG dị hợp Aa là:2/3 (do người chồng có kiểu hình trội:tóc xoăn)
-"ng vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng"
-->KG của bố người vợ là dị hợp Aa
-->KG người vợ:Aa
-xác suất cặp vợ chồng này sinh dc 1 con tóc xoăn khi KG 2 người là dị hợp Aa là:1/4
-...................................................... con gái:1/2

=>Xác suất cặp vợ chồng này sinh dc 1 con tóc xoăn:2/3*1/2*1/4=1/12 Tạm thế, lúc nào có hứng làm tiếp:">
 
Last edited by a moderator:
M

mars.pipi

bài 1: ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn dc F1.hỏi:
1, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, trong đó 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ từ F1 là bao nhiêu?
2, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số quả đỏ từ dc ở F1 là bao nhiêu?
3, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, trong đó 1 quả có kiểu gen dị hợp và 2 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ từ F1 là bao nhiêu?
F1: 1AA:2Aa:1aa
(1). chọn 3 quả đỏ trong đó
2 quả dị hợp xs=2/3.2/3
1 quả đồng hợp xs=1/3
xs cần tìm =[tex]2/3.2/3.1/3.C_3^2[/tex]
(2)xs=1/3.1/3.1/3
(3)[tex]xs=2/3.1/3.1/3.C_3^2[/tex]
bài 3 : ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A,a)nắm trên NST thường . ng chồng tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, sinh lần 1 dc con trai tóc xoăn, lần 2 dc 1con gái tóc thẳng.
1,xác suất họ sinh dc 2 ng con nêu trên là bao nhiêu?
2, xác suất họ sinh dc ng con trai nêu trên là bao nhiêu?
bố mẹ có KG dị hợp Aa
(1) xs sinh lần 1 dc con trai tóc xoăn =1/2.3/4
xs sinh lần 2 dc 1con gái tóc thẳng=1/2.1/4
xs=3/64
(2) xs sinh lần dc con trai nói trên =1/2.3/4
 
K

khackhiempk

bài 1 mình nghĩ không cần phải nhân với [tex]C_3^2[/tex]đâu, vì ở đây đề hỏi là xác suất chọn được 3 quả, nên mình nghĩ đó là việc chọn đồng thời 3 quả một lúc chứ không phải chọn từng lần một
 
Last edited by a moderator:
N

nhok_1995

ho;

.
bài 1: ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn dc F1.hỏi:
1, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, trong đó 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ từ F1 là bao nhiêu?
2, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số quả đỏ từ dc ở F1 là bao nhiêu?
3, xác suất chọn dc ngẫu nhiên 3 quả đỏ, trong đó 1 quả có kiểu gen dị hợp và 2 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ từ F1 là bao nhiêu?

1) kq: 3/4*1/4*2/4=3/32=9.375%
2)(1/4*1/4*1/4)=1/64
3)1/2*1/2*1/4=1/16
:-SSb-(
3):khi (196)::khi (196)::khi (196)::khi (196)::khi (196):
 
Top Bottom