[Sinh 12]Phép lai của menden

K

khonge

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, Menđen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai?
 • Con lai chỉ biểu hiện kiểu hình của bố hoặc của mẹ.
 • Con lai biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.
 • Con lai luôn biểu hiện kiểu hình giống bố.
 • Con lai luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ.
:)|:)>-=((|-):confused:Chúy ý!Cách đặt tên tiêu đề-đã sửa.
 
Last edited by a moderator:
H

hazamakuroo

Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, Menđen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai?

 • [*] Con lai chỉ biểu hiện kiểu hình của bố hoặc của mẹ.
 • Con lai biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.
 • Con lai luôn biểu hiện kiểu hình giống bố.
 • Con lai luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ.
:)|:)>-=((|-):confused:

=============================================***************************************************
 
H

hardyboywwe

Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, Menđen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai?
 • Con lai chỉ biểu hiện kiểu hình của bố hoặc của mẹ.
 • Con lai biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.
 • Con lai luôn biểu hiện kiểu hình giống bố.
 • Con lai luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ.
:)|:)>-=((|-):confused:

Câu này theo mình thì đáp án A là chính xác và bao quát nhất.

Các trường hợp còn lại thì không phải lúc nào cũng đúng.Nếu tính trạng là trội lặn hoàn toàn thì cơ thể con lai sinh ra ở thế hệ đầu tiên sẽ biểu hiện thành tính trạng trội(của bố hoặc mẹ).
 
R

richhunter

đúng rồi đấy, vì TH2 xảy ra khi có tương tác cộng gộp
TH3 là không tồn tại vì không có khái niêm nào là di truyền theo dòng bố
còn TH4 là di truyền thêo dòng mẹ
 
N

nhocbonmat96

Theo mình nghĩ thì đáp án A là đúng nhất vì TH2 thì trong phép lai của menđen không phải lúc nào cũng cho tính trạng trung gian( tức là gen trội không át chế hoàn toàn gen lặn)
TH3 thì không thể chắc là có di truyên theo bố hay không còn tùy nưã bạn à, nếu bố mang tính trạng trội thì mới di truyền theo bố còn lặn thì không
TH4 thì chỉ có thể giải thích là hiện tượng di truyền qua tb chất( gen ở trong tb chất như: gen ở ti thể, lục lạp) ma hiện tượng này chỉ được phát hiện khi lai thuận nghịch chứ không có trong quy luât di truyền của menđen
--->phương án A là đúng nhất
 
L

lethuk

câu A chính xác đấy nếu bố mẹ đều thuần chủng thì con lai sẽ biểu hiện kiểu hình trội của bố hoặc mẹ đấy :-*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
D

duc_tin

chắc chắn là câu a rồi. vì nếu đã nói là memden làm thí nghiệm thì chúng ta không xét đến trường hợp trội không hoàn toàn.
 
Top Bottom