Sinh 12 on hoc ky 2

B

blue_hello

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Diễn thế sinh thái có thể hiểu là
  • A sự biến đổi cấu trúc của quần thể.
  • B thay quần xã này bằng quần xã khác.
  • C mở rộng hoặc thu hẹp vùng phân bố.
  • D tăng số lượng quần thể
/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)
cac ban giup minh giai thích vi sao lại chọn B
 
P

phuongdung282

Đẻ hiểu được bạn phải hiểu diễn thế sinh thái là gi?
Là biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với điều kiện môi trường
Như vậy diien thế sinh thái biên đổi tù quần xã A thành quần xa B dưới sự biến đỏi tú mt A thành B
 
Top Bottom