Sinh [Sinh 12] Kiểu gen trong LKG, HVG

oldbook26@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng tám 2016
6
0
1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MỌI NGƯỜI CHO MÌNH HỎI
Ở ngô khi lai thứ ngô F1 có KG dị hợp về tất cả các cặp gen với thứ ngô khác.thu được tỉ lệ phân li KH về hai tính trạng được xét tới là: 9 thân thấp hạt vàng: 3 thân cao hạt vàng: 3 thân cao hạt trắng: 1 thân thấp hạt trắng. cho biết chiều cao cây do hai cặp gen Aa và Bb qui định, màu sắc hạt do một cặp gen Dd qui định. KG của cơ thể F1 là:

A. Ad/aD . Bb * aD/ad . Bb
B. Ad/aD . Bb * AD/ad . bb
C. Aa . Bb/bD * AA . BD/bd
D. Aa . Bd/bD * Aa . Bd/bD
(*: là phép lai)
 

oldbook26@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng tám 2016
6
0
1
và sẵn cho m hỏi có phải LKG cho luôn số loại kiểu hình nhỏ hơn số loại kiểu hình của QLPLĐL tương ứng
 
Top Bottom