Sinh [Sinh 12] Kiểu gen của cá thể đem lai F1 là một trong số bao nhiêu trường hợp

oldbook26@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng tám 2016
6
0
1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI

Đem lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1. Cho F1 tự thụ thu được F2: 27 cây quả tròn-ngọt, 9 cây quả tròn-chua, 18 cây quả bầu-ngọt, 6 cây quả bầu-chua, 3 cây quả dài-ngọt, 1 cây quả dài-chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Đem F1 giao phối với cá thể khác kết quả xuất hiện tỉ lệ kiểu hình: 1:2:1:1:2:1 . Kiểu gen của cá thể đem lai F1 là một trong số bao nhiêu trường hợp:

A: 4 B: 2
C: 3 D: 1​
 

nobeltheki21

Học sinh tiến bộ
Thành viên
22 Tháng mười hai 2012
946
67
151
25
A2-My Family-THPT Tây Tiền Hải ^^
m.facebook.com
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI
Đem lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1. Cho F1 tự thụ thu được F2: 27 cây quả tròn-ngọt, 9 cây quả tròn-chua, 18 cây quả bầu-ngọt, 6 cây quả bầu-chua, 3 cây quả dài-ngọt, 1 cây quả dài-chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Đem F1 giao phối với cá thể khác kết quả xuất hiện tỉ lệ kiểu hình: 1:2:1:1:2:1 . Kiểu gen của cá thể đem lai F1 là một trong số bao nhiêu trường hợp:

A: 4 B:
C: 3 D: 1​
Xét riêng từng cặp tính trạng:
có Cao:thấp=9:6:1
=>QLCP: Tương tác bổ sung
Tính trạng chiều dài thân do 2 cặp gen không alen quy định
Quy ước.
A_B_ tròn
A_bb & aaB_ : bầu
aabb: dàii
Ngọt:chua=3:1
D_ngọt; d_chua.

Theo tỉ lệ F2 => F1 tdị về 3 cặp gen AaBbDd
F1 ×cây # => TLKH 1:2:1:1:2:1= (2:1)×(1:1)×(1:1)_ 3 Plai
 
Top Bottom