[Sinh 12] Hoán vị gen

P

phuonglien.1710

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho giao phối giữa hai giống ruồi giấm thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản. F1 đồng loạt thu được ruồi thân xám, cánh dài. Cho lai F1 với nhau F2 thu được 0,705 ruồi thân xám, cánh dài : 0,205 ruồi mình đen, cánh ngắn : 0,045 ruồi thân xám, cánh ngắn : 0,045 ruồi thân đen, cánh dài.
a. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Xác định tần số hoán vị gen.
b.Cho con đực thân đen cánh cụt và con cái thân xám cánh dài ở F2 giao phối vs nhau thì kết quả ở F3 sẽ tnao để xác định được con cái F2 dị hợp tử về 2 cặp gen?
 
M

minhme01993

Từ P thuần chủng, tương phản -> F1 100% thân xám cánh dài suy ra:
Thân xám ( A ) là trội so với thân đen ( a )
Cánh dài ( B ) là trội so với cánh ngắn ( b )
Vì tỉ lệ F2 bài ra khác với tỉ lệ phân li độc lập và có số kiểu hình = số kiểu hình phân li độc lập nên bài toán chắc chắn tuân theo quy luật hoán vị gen.
Ta khẳng định luôn vì F1 lai với nhau cho tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ < tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ nên giao tử AB phải là giao tử liên kết.
Xét riêng con ruồi mình đen cánh ngắn có tỉ lệ 0,205 = 50%ab x 41%ab (do ở ruồi dấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái -> con đực chỉ cho ra 50%ab và 50%AB)

vậy f = 18%.

Từ đây viết được sơ đồ lai. Cái này bạn tự viết nha.
b) Vì con đực thân đen, cánh cụt là [TEX]\frac{ab}{ab}[/TEX] nên luôn cho ra 1 loại giao tử.
COn cái dị hợp tử là [TEX]\frac{AB}{ab}[/TEX] nên tỉ lệ F3 sẽ là:
0,41 thân xám,cánh dài : 0,41 thân đen, cánh cụt : 0,09 thân xám, cánh cụt : 0,09 thân đen, cánh dài
 
Top Bottom