[Sinh 12]Giải thích giúp mình với!

K

kienthuc.

Mình xin giúp bạn ở câu hỏi này nhé!

Sở dĩ có hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là:
Vì khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân cho hợp tử ( tế bào chất rất ít), do vậy các gen nằm trong tế bào chất (ty thể hoặc lục lạp) chủ yếu được mẹ truyền cho qua tế bào chất của trứng.
Vì vậy có hiện tượng di truyền theo dòng mẹ bạn nhé!
Chúc bạn học tốt!
Mến chào bạn!
 
H

hardyboywwe

Sở dĩ có hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là:
Vì khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân cho hợp tử ( tế bào chất rất ít), do vậy các gen nằm trong tế bào chất (ty thể hoặc lục lạp) chủ yếu được mẹ truyền cho qua tế bào chất của trứng.
Vì vậy có hiện tượng di truyền theo dòng mẹ bạn nhé!
Chúc bạn học tốt!
Mến chào bạn!

còn 1 lí do nữa cũng nên nói tới,đó là khối lượng tế bào chất trong tế bào mẹ rất lớn
 
Top Bottom