[sinh 12] bài tập

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi saobang910, 20 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 11,476

 1. thaonhib4

  thaonhib4 Guest

  Câu 1: Bò có bộ NST lưỡng bội = 60. Có 20 tế bào sinh dục đực sơ khai và 10 tế bào sinh dục cái sơ khai cùng nguyên phân liên tiếp 6 lần. Tất cả các tế bào tạo ra đều qua vùng chín và tiến hành giảm phân tạo tinh trùng và trứng. Người ta cho tất cả các trứng và tinh trùng tạo ra thụ tinh nhân tạo, có 512 hợp tử được hình thành.
  a) Số tế bào sinh tinh và sinh trứng được tạo thành tương ứng là
  A. 120 và 60 B. 240 và 120 C. 1260 và 630 D. 1280 và 640
  b) Số tinh trùng và trứng được tạo thành tương ứng là
  A. 5040 và 2520 B. 5120 và 640 C. 5040 và 1890 D. 5120 và 1920
  c) Số crômatit trong mỗi tế bào ở kỳ sau của giảm phân1
  A. 30 B. 60 C. 120 D. 0
  d) Số NST kép trong mỗi tế bào ở kỳ sau của GP1
  A. 30 B. 60. C. 120 D. 0
  e) Số tâm động trong mỗi tế bào ở kỳ đầu của GP2
  A. 30 B. 60 C. 120 D. 15
  f) Số thể định hướng được hình thành
  A. 640 B. 1280 C. 1920 D. 2560
  g) Tổng số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình NP và GP nói trên
  A. 11340 B. 226800 C. 113400 D. 228600
  h) Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và trứng lần lượt là
  A. 80% và 40% B. 40% và 80% C. 80% và 10% D. 10% và 80%
   
 2. thaonhib4

  thaonhib4 Guest

  Câu 2: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể, có một cặp NST không phân li ở kì sau. Những loại giao tử nào có thể được tạo ra trong trường hợp:
  a) Nếu xảy ra ở kỳ sau GP1 ở cặp NST giới tính XX
  A. XXXX, O. B. XX, O hoặc XXXX,O C. XX, O. D. XX, X, và O.
  b) Nếu xảy ra ở kỳ sau GP2 ở cặp NST giới tính XX
  A. XXXX, O. B. XX, O hoặc XXXX,O C. XX, O. D. XX, X,O hoặc XX,O.
  c) Nếu xảy ra ở kỳ sau GP1 ở cặp NST giới tính XY
  A. XY và O. B. XX, YY và O. C. XXYY và O. D. X, Y, XY và O.
  d) Nếu xảy ra ở kỳ sau GP2 ở cặp NST giới tính XY
  A. XY và O. B. XX, YY và O.
  C. XX,Y và O hoặc YY, X và O D. XX,Y và O hoặc YY, X và O hoặc XX, YY và O
   
 3. Câu 22: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì :
  a) Xác suất cặp vợ chồng này sinh được người con tóc thẳng:
  A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6
  b) Xác suất cặp vợ chồng này sinh được một gái tóc xoăn là
  A. 5/12. B. 3/8. C. 1/4. D. 3/4.

  c) Xác suất cặp vợ chồng này sinh được 2 người con không cùng giới tính và không cùng dạng tóc:
  A. 1/9 B. 5/36 C. 1/6 D. 5/72
  Câu 23: Cho P : AaBB x AAbb. Kiểu gen ở con lai được tự đa bội hóa thành (4n) là :
  A. AAAaBBbb B. AaaaBBbb
  C. AAAaBBBB và Aaaabbbb D. AAaaBBbb và AAAABBbb
  Câu 24: Các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn, phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe cho thế hệ sau với kiểu hình gồm 3 tính trạng trội 1 lặn với tỉ lệ:
  A. 27/128. B. 27/64. C. 27/256 D. 81/256
  Câu 25: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ
  A. 3/32. B. 9/64. C. 81/256. D. 27/64.
  Câu 26: Lai hai giống ngô đồng hợp tử, khác nhau về 6 cặp gen, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các cặp phân li độc lập nhau đã thu được F1 có 1 kiểu hình. Khi tạp giao F1 với nhau, tính theo lí thuyết, ở F2 có tổng số kiểu gen và số kiểu gen đồng hợp tử về cả 6 gen nêu trên là
  A. 729 và 32 B. 729 và 64 C. 243 và 64 D. 243 và 32
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2012
 4. thaoluuthi

  thaoluuthi Guest

  các gen phân ly độc lập tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd tạo nên tù phép lai AaBBCCDD x AABbccDd là bao nhiêu
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->