[Sinh 12] ARN và quá trình phiên mã

Phác Xán Liệt

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
523
757
159
Hà Nội

Yuiki Machika

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười hai 2013
312
347
139
Thái Nguyên
THPT Chuyên Thái Nguyên
Cho 1 phân tử mARN sơ khai có 10 đoạn exon mỗi đoạn có 150 nu và có 9 đoạn Intron mỗi đoạn có 100 nu.Phân tử mARN trưởng thành có số nu là bao nhiêu
ta dã biết phân tử mARN trưởng thành là phân tử được cắt các đoạn intron và nối các đoạn exon
=> Số nu của phân tử mARN trưởng thành:
10 x 150=1500 (nu)
 
  • Like
Reactions: Phác Xán Liệt
Top Bottom