Sinh [Sinh 10] Tế bào

Phạm Thúy Hằng

Phụ trách BP Quản lí|Cựu Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Cu li diễn đàn
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
18
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Giống nhau:
Đều có 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân hoặc nhân.
cấu trúc' chung đều co' ba phần :
Màng ( ), tế bào chất (chứa bào quan và là môi trường say ra các phản ứng sinh hoa' of tb), nhân ( chứa Vật chất di truyền , là trung tâm điều khiển hoạt đông sông of tb)
tế bao nhân sơ ( Procaryot):
*hình thức phân bào: trực phân....
*vật chất di truyền chưa co' nhân hoàn chỉnh ( vung` nhân). vất chất di truyền gôm `1 Pt DNA trần ( ko co' ao' Protêin) và các pt DNA nhỏ hơn co' dạng vong` nằm trong tế bao` chất gọi Plasmit ( mang gen bổ sung).
Tế bao` nhân thực ( eucaryot):
* hình thức phân bào: giảm phân và nguyên phân.
* Vật chất Di truyền: co' nhân hoan` chỉnh có mang` nhân( cấu trúc như màng tế bao` ) với hệ thống lô~ nhân trên bê` mặt, vật chất di truyền gồm nhiều phân tử DNA, mỗi Pt DNA sẽ liên kết với Prtêin và qua các cấp xoắn hình thành nên cấu trúc NST, ngoài ra trong một số bào quan cua tế bào eucaryot cũng có hệ gen riêng như ty thể và lục lạp . ^^
Khác nhau:
Tế bào nhân sơ:
Có ở tế bào vi khuẩn
Chưa có nhân hoàn chỉnh, ko có màng nhân.
Ko có hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc.
Kích thước nhỏ = 1/10 tế bào nhân thực.
Ko có khung xương định hình tế bào.
Tế bào nhân thực:
Có ở tế bào động vật nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật.
Nhân được bao bọc bởi lớp màng, chứa NST và nhân con.
Có hệ thống nội màng chia các khoang riêng biệt.
Kích thước lớn hơn.
Có khung xương định hình tế bào.
nguồn: sưu tầm
 
  • Like
Reactions: Trang Minh Trần

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,908
1,633
291
Nghệ An
Trường Tâm
So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Giống nhau:

Đều có 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân hoặc nhân.


Khác nhau:

Tế bào nhân sơ
-Có ở tế bào vi khuẩn
-Chưa có nhân hoàn chỉnh, ko có màng nhân.
-Ko có hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc.
-Kích thước nhỏ = 1/10 tế bào nhân thực.
-Ko có khung xương định hình tế bào.
Tế bào nhân thực
-Có ở tế bào động vật nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật.
-Nhân được bao bọc bởi lớp màng, chứa NST và nhân con.
-Có hệ thống nội màng chia các khoang riêng biệt.
-Kích thước lớn hơn.
-Có khung xương định hình tế bào.
#tiền bối
 
Top Bottom