Sinh [Sinh 10] Nguyên phân

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,698
584
18
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Bài 1. Mỗi chu kì nguyên phân của một hợp tử giả sử luôn không đổi là 20 phút. Thời gian của các kì trung gian, kì trước, kì giữa, kì sau và kì cuối lần lượt theo tỉ lệ là 4:1:2:1:2.

1. Tinh thời gian của mỗi giai đoạn (kì) trong một chu kì nguyên phân.

2. Sau khi hợp tử nguyên phân được 65 phút, thì thời điểm này đang là lần nguyên phân thứ mấy của hợp tử và đã có bao nhiêu tế bào con được tạo ra?

Bài 2. Một tế bào có tốc độ nguyên phân không đổi và đã thực hiện nguyên phân trong 1 giờ. Biết một chu kì nguyên phân, thời gian mỗi chu kì luôn bằng nhau là 3 phút và trong các tế bào con tạo ra có 384 nhiễm sắc thể. Hãy xác định:

1. Thời gian của một lần nguyên phân.

2. Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho tế bào nguyên phân.

Bài 3. Theo dõi một quá trình nguyên phân của một hợp tử có tốc độ giảm dần đều là 4 phút, thời gian của lần nguyên phân cuối cùng là 6,8 phút. Toàn bộ thời gian của quá trình nguyên phân là 43,2 phút. Hãy xác định số tế bào con được tạo ra từ quá trình nguyên phân trên.

Bài 4. Trong quá trình nguyên phân từ một tế bào, đã có tất cả 62 tế bào con đã lần lượt xuất hiện. Ở lần nguyên phân đầu tiên, người ta xác định tế bào phải trải qua 6,5 phút nhưng sau đó thì tốc độ phân bào tăng dần đều. Quá trình nguyên phân tiến hành trong 27,5 phút. Hãy xác định thời gian của mỗi lần nguyên phân

Bài 5. Một hợp tử nguyên phân liên tiếp một số lần với tốc độ không đổi. Ở mỗi lần nguyên phân của hợp tử, giai đoạn chuẩn bị (kì trung gian) kéo dài 3 phút, mỗi kì còn lại có thời gian bằng nhau và bằng 1,5 phút.

Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp từ đầu kì trung gian của lần phân bào đầu tiên.

1. Xác định thời gian của một chu kì nguyên phân

2. Mô tả trạng thái biến đổi của nhiễm sác thể trong tế bào ở phút theo dõi thứ 22, thứ 23, thứ 25 và thứ 27.

3. Sau 3 lần nguyên phân, hợp tử đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương 266 nhiễm sắc thể đơn.

a. Cho biết số tâm động của nhiễm sác thể trong các tế bào ở mỗi thời điểm quan sát trên

b. Tính số thoi vô sắc đã được hình thành trong quá trình nguyên phân của hợp tử.
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,698
584
18
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
mấy cái ảnh hơi mờ do mình copy từ phone sang laptop, với cả chữ mình xấu, mong bạn đọc đượcView attachment 15664
View attachment 15666
View attachment 15667
View attachment 15668
View attachment 15670

C.ơn , Giúp mình 2 bài này nữa đc không: Bài 6 có dạng giống bài 1 mà chẳng hiểu thêm đc tí nào về đề cả.
Bài 6: Ở lúa bộ NST 2n = 24. Theo dõi sự phân bào của 1 tế bào sinh dưỡng trong 24 giờ người ta nhận thấy thời gian nghỉ giữa các đợt phân bào nhiều hơn thời gian tiến hành phân bào là 24 giờ. Quá trình phân bào nói trên môi trường tế bào phải cung cấp1488 NST đơn mới hoàn toàn. Thời gian cần thiết cho kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối trong một chu kỳ phân bào tương ứng với tỷ lệ 1: 3: 2: 4
a. Xác định thời gian cần thiết cho mỗi chu kỳ ?
b. Ở thời điểm 9 giờ 32 phút ; m23 giờ 38 phút ( tính từ lúc tế bào bắt đầu phân bào lần thứ nhất):
-Tế bào đang phân bào ở đợt thứ mấy? Thuộc kỳ nào?
- Đặc điểm hình thái của NST ở mỗi thời điểm nói trên?

Bài 7: Hợp tử A, B thuộc hai loài khác nhau phân bào với số lần không bằng nhau trong cùng một thời gian.
Tổng số NST đơn huy động của môi trường cho cả hai hợp tử phân bào là 1624. Trong đó số NST đơn cung cấp cho hợp tử B nhiều hơn số NST đơn cung cấp cho hợp tử A là 1400.
Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ hợp tử A nhiều hơn số NST đơn cung cấp cho chính quá trình phân bào của hợp tử A là 16.
Số NST đơn trong một tế bào con sinh sinh ra từ hợp tử B nhiều hơn số NST đơn trong một tế bào con sinh ra từ hợp tử A là 8.
a. Xác định bộ NST lưỡng bội của mỗi hợp tử.
b. So sánh tốc độ phân bào của 2 hợp tử?
c. Nếu hợp tử B tiến hành số đợt phân bào nói trên trong khoảng thời gian 30 giờ và thời gian cần thiết cho đợt phân bào cuối cùng là 6 giờ thì thời gian cần thiết cho đợt phân bào đầu tiên là bao nhiêu? Biết rằng tốc độ phân bào của hợp tử B là giảm dần
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,698
584
18
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Last edited:
Top Bottom