yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
@Trafalgar D Law Tham khảo nhé bạn, có thể se xcos một số sai sót, bạn phát hiện thì cứ nói nhé
 1. B
 2. D
 3. C
 4. C
 5. C
 6. A (câu này nên nói rõ là kì của QT nào, NP hay GP tránh chơi khó học sinh)
 7. D
 8. C
 9. B
 10. A
 11. A
 12. A
 13. B
 14. A (nước muối chua có muối và rau quả, muối thì ta thêm vào vs lượng biết rõ nên là bán tổng hợp)
 15. A
 16. C
 17. B
 18. B
 19. D
 20. D
 21. A
 22. A
 23. B
 24. D
 25. A
 26. A
 27. B
 28. D
 29. B
 30. D
 31. D
 32. A
 33. C
 34. C
 35. D
 36. C
 37. D
 38. D
 39. A
 40. D
 
 • Like
Reactions: Trafalgar D Law
Top Bottom