Ngoại ngữ [Rèn luyện kỹ năng Đọc] Đọc và hiểu: "Happy New Year".

Trần Mạnh Quân

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2018
332
578
96
14
Hà Nội
HOCMAI FORUM
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào tất cả các bạn độc giả đang có mặt tại đây!
Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học HKII còn cách 1 hoặc 2 tháng với bốn kỹ năng Tiếng Anh là Nghe - Nói - Đọc - Viết và để nâng cao trình độ về kiến thức Tiếng Anh của mình, vậy ngày hôm nay, mình xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn về một bài đọc hiểu được mang tên là "Happy New Year".
Các bạn chỉ cần nghe thấy từ "Happy New Year" là các bạn đã có thể hiểu được từ đó trong Tiếng Anh có nghĩa là Chúc mừng năm mới đúng không tất cả các bạn? Trong bài đọc hiểu của mình thì chủ yếu thường nói về cách chào đón một năm mới của người Mĩ và ở phần cuối của bài đọc hiểu là nói về những lời hứa của người Mĩ trong năm mới. Còn đầu bài đọc hiểu là nói về cách ăn mừng và chào đón năm mới quen thuộc của mọi người trên toàn thế giới và giới thiệu về ngày lễ đó. Các bạn nghe vậy đã cảm thấy rất tò mò đúng không nào các bạn? Vậy chúng mình cùng nhau thử sức với bài đọc hiểu dưới đây để kiểm tra trình độ của mình nha!
Read the text and answer the questions below:

Happy New Year
Five, four, three, two, one! Happy New Year! It is twelve o'clock midnight. The year ends. A new one begins. Some people are happy. Some people are sad. Everyone thinks about the past year and the next year.
New Year's Eve is December 31. It is the night before New Year's Day. People like to be with friends and familiy. They do not want to be alone. They want to be happy. Many people go to parties or restaurant. Everyone waits for midnight. They eat, drink and dance. At midnight, people ring bells and blow horns. People say, "Happy New Year!". They kiss and hug.
The bigghest New Year's Eve celebration is in New York City. A million people go to
upload_2019-3-30_16-33-8.jpegupload_2019-3-30_16-33-8.jpeg
Times Square at New Year's Day
[TBODY] [/TBODY]
Times Square.They wait for the new year. Famous singers sing to the crowd. Many people stay awake until two or three o'clock in the morning. January 1 is New Year's Day. It is a national holiday. People do not work. They stay at home. Many Americans watch televisions on New Year's Day. In the morning, they watch the Tournament of Roses Parade. Everything in the parade has flowers. After the parade, they watch college football games.
2018JAN01-RoseParadeFloat-2732x1200px.jpg
Tournament of Roses Parade
[TBODY] [/TBODY]

On New Year's Day, many Americans decided to change their bad habits. Some promise to spend less money. Some promise to eat less food. Most people forget about their promises.
1. This text is mainly about ...........................................................................................
A. New Year's Eve
B. New Year's Day
C. Tournament of Roses Parade
D. New Year's Celebration

2. When a new year begins, .........................................................................................
A. Everyone are happy
B. No one is sad
C. Some are happy

D. More are sad

3. On New Year's Eve, people like to be with friends and family because they want to ................................................................
A. Go to restaurants
B. Be happy
C. Stay at home
D. Ring bells

4. The word "alone" in paragraph 2 means......................................................................
A. Tired
B. Happy and excited
C. With no others
D. Sad and bored

5. People ................................................... to wait for midnight.
A. Eat, drink and dance
B. Ring bells and blow horns
C. Say "Happy New Year!"
D. Kiss and hug

6. How many people go to Times Square on New Year's Eve?
A. 1.000
B. 10.000
C. 100.000
D. 1.000.000

7. On New Year's Day, people .......................................................................................
A. Go to work
B. Visit new places
C. Get up late
D. Stay at home

8. On New Year's Day, people watch TV because they ..................................................
A. Like to see parade and football games
B. Do not want to be sad
C. Want to change their bad habits
D. Love flowers

9. The word "habits" in paragraph 5 means something you ............................................
A. Do regulary
B. Do not like
C. Want to do
D. Do not have

10. After New Year's Day, most people ............................................................................
A. Do not keep their bad habits
B. Spend less money
C. Do not remember their promise
D. Eat less food

_The end_
@Tuấn Anh Phan Nguyễn
@sieutrom1412
@Minh Nhí
@anhthudl

@Đình Hải
@phuongdaitt1
@Vi Thị Khánh Hà
@Kuroko - chan
@hip2608
@...
 
Top Bottom