Ngoại ngữ Rèn luyện kĩ năng viết lại câu

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chỉ với 50 câu thôi các bạn vừa có thể kiểm tra kiến thức vừa cải thiện kiến thức về tiếng anh qua bài ôn tập dưới đây. Bài này chủ yếu là cho các bạn học sinh lớp 9 làm để ôn thi vào 10 và có cả đáp án . Nhưng các bạn lớp khác vẫn có thể xem để cải thiện kiến thức vì không chỉ có đáp án chính xác mà có cả giải thích cụ thể nữa ạ nó cũng rất có ích cho những bạn đang ôn thi HSG lớp 8 nữa . Những bạn không thể giải cũng đừng vội nản chí nhé vì bạn có thể học thêm được những công thức tiếng anh mới để áp dụng làm bài vì có cả công thức đính kèm ,giải đáp cụ thể dưới mỗi câu mà !:D. Mọi phản hồi về câu hỏi cũng như đáp án trả lời ,.. xin trả lời vào hội thoại của mình nhé . Nào bây giờ hãy cũng bắt tay vào làm thôi . Sau khi các bạn trả lời rồi mình sẽ đăng đáp án nhé ;)! START! JFBQ00137070104BJFBQ00185070404A
1. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago. It___________________________________________.
2. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.
Tired as ___________________________________________.
3. The car is too expensive. I can’t afford it.
It was ___________________________________________.
4. It's the first time I've been to New York.
I haven’t ___________________________________________.
5. “ You damaged my camera", said Hung to his sister.
Hung accused ___________________________________________.
6. We didn't have any holidays until this summer.
It was not___________________________________________.
7. If you hadn’t studied hard, you would have failed the exam.
Had ___________________________________________.
8. Lan is pretty but Mai is prettier.
Mai is the___________________________________________.
9. This is the best film I’ve ever seen.
I’ve ___________________________________________.
10.My school has over 800 students.
There are ___________________________________________.
11.People say that that plane crashed into the mountains.
That plane ___________________________________________.
12.She tries to learn English well so as to communicate with foreigners.
She tries to learn English well with ________________________
13.I started teaching English three years ago.
I have___________________________________________.
14.No one in my class is more intelligent than Lan.
Lan ___________________________________________.
15.This exercise was very difficult. We couldn’t do it.
This exercise was so___________________________________________.
16.But for your help, I couldn’t have passed the exam.
Had ___________________________________________.
17. “When will you come back, Nga?”
I asked ___________________________________________.
18.No one has bought this house.
This house ___________________________________________.
19.She didn't take an umbrella so she got wet.
She wouldn't ___________________________________________.
20.It was a mistake for him to buy that house.
He shouldn’t _________________________________________.
21.Although Nam was very tired, he tried to finish his work.
However ___________________________________________.
22.We couldn't go camping because of the storm.
The storm ___________________________________________.
23.It's ages since I last talked to him.
I have ___________________________________________.
24.The book was so interesting that we couldn’t put it down.
It was ___________________________________________.
25.He said to me “ Don’t stay up late. ”
He told me ___________________________________________.
26. The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair.
Such ___________________________________________.
27.She didn’t graduate from university until 1980.
It was not ___________________________________________.
28.The hotel didn’t come up to our expectations.
The hotel fell ___________________________________________.
29.Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known.
I have never ___________________________________________.
30.The only way you can become a good English speaker is by practising English every day.
Only by ___________________________________________.
31. “It certainly wasn’t me who stole your bag! “ said Lan
Lan denied ___________________________________________.
32.I’m sorry that I didn’t come there yesterday.
I wish ___________________________________________.
33.If I am not busy, I will do some shopping with you.
Unless ___________________________________________.
34. ”If I were you, I wouldn’t do that.” He said
He advised ___________________________________________.
35. “Shall I carry your suitcase, Lan?”said Nam.
Nam offered ___________________________________________.
36. ”Yes, all right, I’ll share the food with you, Quang ”
Nga agreed ___________________________________________.
37. “Can you remember to buy some vegetables, Mary?”
Peter reminded ___________________________________________.
38. “Don’t stand there, the man said to his son.
The man ordered ___________________________________________.
39. “ I’m sorry I’m late, said Ha
Ha apologized ___________________________________________.
40. "Shall we go somewhere for a cup of coffee?" Mary said.
Mary suggested ___________________________________________.
41.Hung said to Nga, "Why don't you take an umbrella?”
Hung suggested ___________________________________________.
42. "Would you like another cup of tea?" the lady said to the guest.
The lady invited ___________________________________________.
43.Lan said to her brother, "I didn't use your phone."
Lan denied ___________________________________________.
44. “ You won the first prize. Congratulations!” Mai told me.
Mai congratulated ___________________________________________.
45. “You cheated in the final exam.” said The teacher to Trang.
The teacher accused ___________________________________________.
46. “ It was kind of you to help me with my homework” Lan said to Hoa.
Lan thanked ___________________________________________.
47.She was sentenced to six months in prison for her part in the robbery.
She received ___________________________________________.
48.He is too short to play basketball.
He is not________________________________________.
49.If you want my advice, I would sell this house.
If I________________________________________.
50.I would prefer you to do your homework.
I would rather ________________________________________.
--------------------------------------END--------------------------------------------------------------
 

Attachments

  • ~$F_Mau file tai lieu share tren dien dan_v2003.doc
    162 bytes · Đọc: 134

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương

Autumn Maple

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
189
245
141
  • Like
Reactions: baochau1112

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago.
It is ten years since I last went to Ho Chi Minh City.
2. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.
Tired as he was, he tried to help me with my homework.
3. The car is too expensive. I can’t afford it.
It was such an expensive car that I can’t afford it.
4. It's the first time I've been to New York.
I haven’t been to New York before.
5. “ You damaged my camera", said Hung to his sister.
Hung accused his sister of damaging his camera.
6. We didn't have any holidays until this summer.
It was not until this summer that we had some holidays/ a holiday. (Câu này hơi phân vân :confused:)
7. If you hadn’t studied hard, you would have failed the exam.
Had you not studied hard, you would have failed the exam.
8. Lan is pretty but Mai is prettier.
Mai is the prettier of two girls.
9. This is the best film I’ve ever seen.
I’ve never seen a better film than this film.
10.My school has over 800 students.
There are over 800 students in my school.
11.People say that that plane crashed into the mountains.
That plane is said to have crashed into the mountains.
12.She tries to learn English well so as to communicate with foreigners.
She tries to learn English well with a view to communicating with foreigners.
13.I started teaching English three years ago.
I have taught E for 3 years.
14.No one in my class is more intelligent than Lan.
Lan is the most intelligent girl/ student in my class.
15.This exercise was very difficult. We couldn’t do it.
This exercise was so difficult that we couldn’t do it.
16.But for your help, I couldn’t have passed the exam.
Had you not helped me, I couldn’t have passed the exam.
17. “When will you come back, Nga?”
I asked Nga when she would come back.
18.No one has bought this house.
This house hasn't been bought.
19.She didn't take an umbrella so she got wet.
She wouldn't have got wet if she had taken an umbrella.
20.It was a mistake for him to buy that house.
He shouldn’t have bought that house.
21.Although Nam was very tired, he tried to finish his work.
However tired Nam was, he tried to finish his work.
22.We couldn't go camping because of the storm.
The storm prevented us from going camping.
23.It's ages since I last talked to him.
I have not talked to him for ages.
24.The book was so interesting that we couldn’t put it down.
It was such an interesting book that we couldn’t put it down.
25.He said to me “ Don’t stay up late. ”
He told me not to stay up late.
26. The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair.
Such was the damage that it would cost millions of dollars to repair.
27.She didn’t graduate from university until 1980.
It was not until 1980 that she graduated from university.
28.The hotel didn’t come up to our expectations.
The hotel fell short of our expectations.
29.Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known.
I have never known a more intelligent person than Mr Hung.
30.The only way you can become a good English speaker is by practising English every day.
Only by practicing E every day can you become a good E speaker .
-----------------------Continue----------------------------
Trang có lòng ra đề thì mình cũng có dạ ủng hộ..... Nhưng mà mỏi tay quá, để mình nghỉ xong rồi làm tiếp ^^
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
31. “It certainly wasn’t me who stole your bag! “ said Lan
Lan denied having stolen my bag
32.I’m sorry that I didn’t come there yesterday.
I wish I had come there yesterday
33.If I am not busy, I will do some shopping with you.
Unless I am busy, I will do some shopping with you
34. ”If I were you, I wouldn’t do that.” He said
He advised me not to do that
35. “Shall I carry your suitcase, Lan?”said Nam.
Nam offered to carry Lan's suitcase
36. ”Yes, all right, I’ll share the food with you, Quang ”
Nga agreed to share the food with Quang
37. “Can you remember to buy some vegetables, Mary?”
Peter reminded Mary to buy some vegetables
38. “Don’t stand there, the man said to his son.
The man ordered his son not to stand there
39. “ I’m sorry I’m late, said Ha
Ha apologized for being late
40. "Shall we go somewhere for a cup of coffee?" Mary said.
Mary suggested going somewhere for a cup of coffee
41.Hung said to Nga, "Why don't you take an umbrella?”
Hung suggested that Nga should take an umbrella
42. "Would you like another cup of tea?" the lady said to the guest.
The lady invited the guest to have another cup of tea
43.Lan said to her brother, "I didn't use your phone."
Lan denied using her brother's phone
44. “ You won the first prize. Congratulations!” Mai told me.
Mai congratulated me on winning the first prize
45. “You cheated in the final exam.” said The teacher to Trang.
The teacher accused Trang of cheating in the final exam
46. “ It was kind of you to help me with my homework” Lan said to Hoa.
Lan thanked Hoa for helping her with her homework
47.She was sentenced to six months in prison for her part in the robbery.
She received a six-month sentence for her part in robbery
48.He is too short to play basketball.
He is not tall enough to play basketball
49.If you want my advice, I would sell this house.
If I I were you, I would sell this house
50.I would prefer you to do your homework.
I would rather you did your homework
 

Bùi Thị Hoàng Lan

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2012
69
37
141
21
1. It is ten years since I last went to Ho Chi Minh City.
2Tired as he was, he tried to help me with my homework.
3. It was such an expensive car that I can’t afford it.
4. I haven’t been to New York before.
5. Hung accused his sister of damaging his camera.
6.
7. Had you not studied hard, you would have failed the exam.
8. Mai is the most prettiest of two girls.
9. This is the best film I’ve ever seen.
I have never seen a better film than this film.
10.There are over 800 students in my school.
11.That plane is said to have crashed into the mountains.
12.She tries to learn English well with a view to communicating with foreigners.
13I have taught English for 3 years.
14.Lan is the most intelligent student in my class.
15.This exercise was so difficult that we couldn’t do it.
16..
17.I asked Nga when she would come back.
18.This house hasn't been bought.
19.She wouldn't have got wet if she had taken an umbrella.
20.He shouldn’t buy that house.
21.However tired Nam was, he tried to finish his work.
22.The storm prevented us from going camping.
23.I have not talked to him for ages.
24.It was such an interesting book that we couldn’t put it down.
25.He told me not to stay up late.
26. Such was the damage that it would cost millions of dollars to repair.
27.It was not until 1980 that she graduated from university.
28.The hotel fell short of our expectations.
29.I have never known a more intelligent person than Mr Hung.
30.Only by practicing English every day can you become a good English speaker .

BAO GIỜ CÓ ĐÁP ÁN HẢ MOD ?
 
  • Like
Reactions: Phương Trang

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
Chỉ với 50 câu thôi các bạn vừa có thể kiểm tra kiến thức vừa cải thiện kiến thức về tiếng anh qua bài ôn tập dưới đây. Bài này chủ yếu là cho các bạn học sinh lớp 9 làm để ôn thi vào 10 và có cả đáp án . Nhưng các bạn lớp khác vẫn có thể xem để cải thiện kiến thức vì không chỉ có đáp án chính xác mà có cả giải thích cụ thể nữa ạ nó cũng rất có ích cho những bạn đang ôn thi HSG lớp 8 nữa . Những bạn không thể giải cũng đừng vội nản chí nhé vì bạn có thể học thêm được những công thức tiếng anh mới để áp dụng làm bài vì có cả công thức đính kèm ,giải đáp cụ thể dưới mỗi câu mà !:D. Mọi phản hồi về câu hỏi cũng như đáp án trả lời ,.. xin trả lời vào hội thoại của mình nhé . Nào bây giờ hãy cũng bắt tay vào làm thôi . Sau khi các bạn trả lời rồi mình sẽ đăng đáp án nhé ;)! START! JFBQ00137070104BJFBQ00185070404A
1. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago. It___________________________________________.
2. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.
Tired as ___________________________________________.
3. The car is too expensive. I can’t afford it.
It was ___________________________________________.
4. It's the first time I've been to New York.
I haven’t ___________________________________________.
5. “ You damaged my camera", said Hung to his sister.
Hung accused ___________________________________________.
6. We didn't have any holidays until this summer.
It was not___________________________________________.
7. If you hadn’t studied hard, you would have failed the exam.
Had ___________________________________________.
8. Lan is pretty but Mai is prettier.
Mai is the___________________________________________.
9. This is the best film I’ve ever seen.
I’ve ___________________________________________.
10.My school has over 800 students.
There are ___________________________________________.
11.People say that that plane crashed into the mountains.
That plane ___________________________________________.
12.She tries to learn English well so as to communicate with foreigners.
She tries to learn English well with ________________________
13.I started teaching English three years ago.
I have___________________________________________.
14.No one in my class is more intelligent than Lan.
Lan ___________________________________________.
15.This exercise was very difficult. We couldn’t do it.
This exercise was so___________________________________________.
16.But for your help, I couldn’t have passed the exam.
Had ___________________________________________.
17. “When will you come back, Nga?”
I asked ___________________________________________.
18.No one has bought this house.
This house ___________________________________________.
19.She didn't take an umbrella so she got wet.
She wouldn't ___________________________________________.
20.It was a mistake for him to buy that house.
He shouldn’t _________________________________________.
21.Although Nam was very tired, he tried to finish his work.
However ___________________________________________.
22.We couldn't go camping because of the storm.
The storm ___________________________________________.
23.It's ages since I last talked to him.
I have ___________________________________________.
24.The book was so interesting that we couldn’t put it down.
It was ___________________________________________.
25.He said to me “ Don’t stay up late. ”
He told me ___________________________________________.
26. The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair.
Such ___________________________________________.
27.She didn’t graduate from university until 1980.
It was not ___________________________________________.
28.The hotel didn’t come up to our expectations.
The hotel fell ___________________________________________.
29.Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known.
I have never ___________________________________________.
30.The only way you can become a good English speaker is by practising English every day.
Only by ___________________________________________.
31. “It certainly wasn’t me who stole your bag! “ said Lan
Lan denied ___________________________________________.
32.I’m sorry that I didn’t come there yesterday.
I wish ___________________________________________.
33.If I am not busy, I will do some shopping with you.
Unless ___________________________________________.
34. ”If I were you, I wouldn’t do that.” He said
He advised ___________________________________________.
35. “Shall I carry your suitcase, Lan?”said Nam.
Nam offered ___________________________________________.
36. ”Yes, all right, I’ll share the food with you, Quang ”
Nga agreed ___________________________________________.
37. “Can you remember to buy some vegetables, Mary?”
Peter reminded ___________________________________________.
38. “Don’t stand there, the man said to his son.
The man ordered ___________________________________________.
39. “ I’m sorry I’m late, said Ha
Ha apologized ___________________________________________.
40. "Shall we go somewhere for a cup of coffee?" Mary said.
Mary suggested ___________________________________________.
41.Hung said to Nga, "Why don't you take an umbrella?”
Hung suggested ___________________________________________.
42. "Would you like another cup of tea?" the lady said to the guest.
The lady invited ___________________________________________.
43.Lan said to her brother, "I didn't use your phone."
Lan denied ___________________________________________.
44. “ You won the first prize. Congratulations!” Mai told me.
Mai congratulated ___________________________________________.
45. “You cheated in the final exam.” said The teacher to Trang.
The teacher accused ___________________________________________.
46. “ It was kind of you to help me with my homework” Lan said to Hoa.
Lan thanked ___________________________________________.
47.She was sentenced to six months in prison for her part in the robbery.
She received ___________________________________________.
48.He is too short to play basketball.
He is not________________________________________.
49.If you want my advice, I would sell this house.
If I________________________________________.
50.I would prefer you to do your homework.
I would rather ________________________________________.
--------------------------------------END--------------------------------------------------------------
31. “It certainly wasn’t me who stole your bag! “ said Lan
Lan denied stealing my bag.
32.I’m sorry that I didn’t come there yesterday.
I wish I had come there yesterday.
33.If I am not busy, I will do some shopping with you.
Unless I am busy, I will do some shopping with you.
34. ”If I were you, I wouldn’t do that.” He said
He advised me not to do that.
35. “Shall I carry your suitcase, Lan?”said Nam.
Nam offered to carry Lan's suitcase.
36. ”Yes, all right, I’ll share the food with you, Quang ”
Nga agreed to share the food with Quang.
37. “Can you remember to buy some vegetables, Mary?”
Peter reminded Mary to buy some vegetables.
38. “Don’t stand there, the man said to his son.
The man ordered his son not to stand there.
39. “ I’m sorry I’m late, said Ha
Ha apologized (cái này em ko biết).
40. "Shall we go somewhere for a cup of coffee?" Mary said.
Mary suggested that they should go somewhere for a cup of coffee.
41.Hung said to Nga, "Why don't you take an umbrella?”
Hung suggested that Nga should take an umbrella.
42. "Would you like another cup of tea?" the lady said to the guest.
The lady invited the guest to have another cup of tea.
43.Lan said to her brother, "I didn't use your phone."
Lan denied using her brother's phone.
44. “ You won the first prize. Congratulations!” Mai told me.
Mai congratulated (câu này em cũng không biết luôn congratulated đi với gì em quên rồi).
45. “You cheated in the final exam.” said The teacher to Trang.
The teacher accused Trang of cheating in the final exam.
46. “ It was kind of you to help me with my homework” Lan said to Hoa.
Lan thanked Hoa for helping her with her homework.
47.She was sentenced to six months in prison for her part in the robbery.
She received .
48.He is too short to play basketball.
He is not tall enough to play basketball.
49.If you want my advice, I would sell this house.
If I were you, I would sell this house.
50.I would prefer you to do your homework.
I would rather you did your homework.
 

Bùi Thị Hoàng Lan

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười 2012
69
37
141
21
31. Lan denied having stolen my bag
32.I wish I had come there yesterday
33.Unless I am busy, I will do some shopping with you
34. He advised me not to do that
35. Nam offered to carry Lan's suitcase
36.Nga agreed to share the food with Quang
37. Peter reminded Mary to buy some vegetables
38.The man ordered his son not to stand there
39. Ha apologized for being late
40. Mary suggested going somewhere for a cup of coffee
41. Hung suggested that Nga should take an umbrella
42. The lady invited the guest to have another cup of tea
43.Lan denied using her brother's phone
44.Mai congratulated me on winning the first prize
45.The teacher accused Trang of cheating in the final exam
46. Lan thanked Hoa for helping her with her homework
47.She received a six-month sentence for her part in robbery
48.He is not tall enough to play basketball
49.If I I were you, I would sell this house
50. I would rather you did your homework
 

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
ANSWER KEY

1. It is/ has been ten years since I last went to Ho Chi Minh city.
Cấu trúc : The last time + S + V2/ed …..+ was + time…… => It is/ has been + time + since S + last + V2/ed…
Dịch nghĩa: Lần cuối cùng tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh là cách đây 10 năm. => Đã 10 năm từ lần cuối tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tired as he was, he tried to help me with my homework.
Cấu trúc: Adj + as + S + to be, mệnh đề ~ Although + mệnh đề 1, mệnh đề 2 (Mặc dù….nhưng…)
Dịch nghĩa: Mặc dù anh ấy đã rất mệt nhưng anh ấy vẫn cố gắng giúp tôi làm bài tập về nhà.
3.It was such an expensive car that I couldn’t afford it.
Cấu trúc: It + is/ was + such + (a/an) + adj + N + that + mệnh đề (quá ….đến nỗi mà….)
Dịch nghĩa: Chiếc ô tô quá đắt đến nỗi mà tôi không thể có đủ tiền để mua nó.
4. I haven’t been to New York before.
Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + PP
Dịch nghĩa: Đó là lần đầu tiên tôi đến New York. => Trước đây tôi chưa đến New York.)
5. Hung accused her sister of damaging his camera.
Cấu trúc : accuse sb of sth: buộc tội ai về việc gì
Dịch nghĩa: Hùng đã buộc tội chị gái cậu ấy làm hỏng máy ảnh của cậu ấy.
6. It was not until this summer that we had some holidays.
Cấu trúc : It was not until….that + mệnh đề (mãi cho đến khi ….thì )
Dịch nghĩa: Mãi cho đến mùa hè này chúng tôi mới có kỳ nghỉ.
7. Had you not studied hard, you would have failed the exam.
Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + (not) PP…, S + would have + PP…
Dịch nghĩa: Nếu bạn đã không chăm học thì bạn đã trượt kỳ thi.
8. Mai is the prettier of the two girls.
So sánh hơn với cụm từ “of the two + N”: S + be + the + hình thức so sánh hơn + of the two + N(s).
Dịch nghĩa: Trong 2 cô gái thì Mai thì dễ thương hơn.
9. I’ve never seen a better film than this film. Hoặc I’ve never seen such a good film.
Dịch nghĩa: Đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem. => Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào hay hơn bộ phim này. (Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim hay như vậy.)
10.There are over 800 students in my school.
There + is/ are + số lượng + N….(Có…)
Dịch nghĩa: Trường tôi có hơn 800 học sinh. => Có hơn 800 học sinh trong trường tôi.
11.That plane is said to have crashed into the mountains.
Câu bị động với các động từ như: say; think;……. CĐ: S1 + say (s) + that + S2 + V…. BĐ: It is said that + S2 + V…./ S2 + to be + said + to V/ to have PP….. (to have PP nếu động từ ở mệnh đề sau trước thì so với mệnh đề trước)
Dịch nghĩa: Người ta nó rằng máy bay đó đã đâm vào núi.
12.She tries to learn English well with a view to communicating with foreigners.
Cấu trúc: with a view to + Ving: nhằm làm gì, với ý định làm gì, với hi vọng làm gì E.g: He's painting the house with a view to selling it.
Dịch nghĩa: Cô ấy cố gắng học tiếng anh tốt để giao tiếp với người nước ngoài.
13.I have taught/ have been teaching English for three years.
Thì hiện tại hoàn thành: have/ has + PP Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: have/ has + been + Ving
Dịch nghĩa: Tôi đã bắt đầu dạy tiếng anh cách đây 3 năm. => Tôi đã dạy tiếng anh được 3 năm rồi.
14.Lan is the most intelligent (student) in my class.
So sánh nhất với tính từ ngắn: the + adj + EST… So sánh nhất với tính từ dài: the + most + adj…. Dịch nghĩa: Không ai trong lớp tôi thông minh hơn Lan. => Lan là học sinh thông minh nhất trong lớp tôi.
15.This exercise was so difficult that we couldn’t do it.
Cấu trúc so…that…(quá…đến nỗi mà….): S + V + so + adj/ adv + that + mệnh đề E.g: She spoke so quietly that I could hardly hear her.
Dịch nghĩa: Bài tập này thì quá khó đến nỗi mà chúng tôi đã không thể làm được.
16.Had you not helped me, I couldn’t have passed the exam.
But for + N,…..: Nếu không có………thì……… (dùng trong câu điều kiện) Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + PP…., S + would/could + have + PP
Dịch nghĩa: Nếu không có sự giúp đỡ của bạn thì tôi đã không thể thi đậu. => Nếu bạn đã không giúp tôi thì tôi đã không thể thi đậu.
17.I asked Nga when she would come back.
Câu hỏi gián tiếp: S + asked + WH_+ S + V lùi thì….
Dịch nghĩa: Tôi đã hỏi Nga khi nào cô ấy sẽ trở lại.
18.This house hasn’t been bought.
(phải dùng not vì có “no one” ở chủ động) Thể bị động ở thì hiện tại hoàn thành: S (O) + have/ has + been + PP….
Dịch nghĩa: Không ai mua ngôi nhà này.
19.She wouldn’t have got wet if she had taken an umbrella.
Câu điều kiện loại 3: If + S+ had + PP…., S + would/ could + have + PP
Dịch nghĩa: Cô ấy đã không mang theo ô nên cô ấy đã bị ướt. => Cô ấy đã không bị ướt nếu cô ấy đã mang theo ô.
20.He shouldn’t have bought that house.
Cấu trúc: should have + PP :lẽ ra đã nên => shouldn’t have PP: lẽ ra đã không nên E.g: You should have told the truth.
Dịch nghĩa: Đó là một sai lầm khi anh ấy đã mua ngôi nhà đó. => Anh ấy lẽ ra đã không nên mua ngôi nhà đó.
21.However tired Nam was, he tried to finish his work.
Cấu trúc: Although + mệnh đề 1, mệnh đề 2 : mặc dù……nhưng……. => However +adj/ adv + S + V, mệnh đề
Dịch nghĩa: Mặc dù Nam rất mệt nhưng anh ấy đã cố gắng hoàn thành công việc của mình.
22.The storm prevented us from going camping.
Cấu trúc: because of + N/ Ving Prevent sb from doing sth: ngăn cản/ ngăn chặn ai làm gì
Dịch nghĩa: Chúng tôi đã không thể đi cắm trại vì cơn bão. => Cơn bão đã ngăn cản chúng tôi đi cắm trại.
23.I have not talked to him for ages.
Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + PP For ages ~ For a long time: đã lâu rồi
Dịch nghĩa: Đã lâu rồi từ lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy. => Tôi đã không nói chuyện với anh ấy lâu rồi.
24.It was such an interesting book that we couldn’t put it down.
Cấu trúc: S + be + so + adj + that + mệnh đề (quá….đến nỗi mà….) => It + be + such + (a/an) + adj + N + that + mệnh đề
Dịch nghĩa: Quyển sách quá thú vị đến nỗi mà tôi không thể bỏ nó xuống được.
25.He told me not to stay up late.
Told + O + (not) to V: bảo ai (không) làm gì
Dịch nghĩa: Anh ấy bảo tôi không được thức khuya.
26.Such was damage that it would cost millions of dollars to repair.
Đảo ngữ với such: Such + to be + N + that + mệnh đề Lưu ý: The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair. => The damage was such that it would cost millions of dollars to repair. ( such = so great)
Dịch nghĩa: Thiệt hại quá lớn đến nỗi mà phải mất hàng triệu đô la để sửa chữa.
27.It was not until 1980 that she graduated from university.
Cấu trúc: It + is/ was + not until + trạng ngữ thời gian/ mệnh đề + that + mệnh đề (mãi cho đến khi…thì …)
Dịch nghĩa: Cô ấy đã không tốt nghiệp đại học cho đến tận năm 1980. => Mãi cho đến năm 1980 thì cô ấy mới tốt nghiệp đại học. 28.The hotel fell short of our expectations.
Fall short of : thất bại, không đạt được (mục đích gì..) To fall short of sb’s expectations ~ not come up to sb’s expectations: không được tốt đẹp như ai mong đợi/ không được như ai mong đợi
Dịch nghĩa: Khách sạn không được như chúng tôi mong đợi.
29.I have never known a more intelligent person than Mr Hung.
Cấu trúc so sánh nhất: The + adj ngắn + EST/ The + most + adj dài
Dịch nghĩa: Ông Hùng là người thông minh nhất mà tôi từng biết. => Tôi chưa bao giờ biết một người thông minh hơn ông Hùng.
30.Only by practising English every day can you become a good English speaker.
Cấu trúc đảo ngữ với Only by: Only by + Ving + …+ trợ động từ/ to be + S +……..
Dịch nghĩa: Cách duy nhất mà bạn có thể trở thành một người nói tiếng anh tốt là luyện tập tiếng anh hàng ngày. => Chỉ bằng cách luyện tập tiếng anh hàng ngày thì bạn mới có thể trở thành một người nói tiếng anh tốt.
31.Lan denied having stolen my bag/ stealing my bag.
Deny + Ving: phủ nhận làm gì đó
Dịch nghĩa: “ Chắc chắn không phải tôi đã lấy trộm túi của bạn!” Lan nói => Lan đã phủ nhận việc lấy trộm túi của tôi.
32.I wish I had come there yesterday.
Cấu trúc câu ước ở quá khứ: S + wish + S + had + PP….
Dịch nghĩa: Tôi xin lỗi vì hôm qua tôi đã không đến đó. => Tôi ước hôm qua tôi đã đến đó.
33.Unless I am busy, I will do some shopping with you.
Unless ~ If….not : Trừ phi, nếu ….không
Dịch nghĩa: Nếu tôi không bận thì tôi sẽ đi mua sắm với bạn.
34.He advised me not to do that.
Câu đề: “ Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không làm điều đó.” Anh ấy nói
Cấu trúc: Advise sb (not) to do sth: khuyên ai (không) làm gì đó
Dịch nghĩa: Anh ấy khuyên tôi không làm điều đó.
35.Nam offered to carry Lan’s suitcase.
Cấu trúc: offer to V: đề nghị làm gì đó
Dịch nghĩa: Nam đã đề nghị mang va li cho Lan.
36.Nga agreed to share the food with Quang.
Cấu trúc: agree to V: đồng ý làm gì
.E.g: She agreed to let me go early.
Dịch nghĩa: Nga đã đồng ý chia sẻ thức ăn với Quang.
37.Peter reminded Mary to buy some vegetables.
Remind sb to do sth: nhắc nhở ai làm gì
E.g: Remind me to phone Alan before I go out.
Dịch nghĩa: Peter đã nhắc nhở Mary mua một ít rau.
38.The man ordered his son not to stand there.
Order sb (not) to do sth: ra lệnh ai (không) làm gì
Dịch nghĩa: Người đàn ông ra lệnh cho con trai của ông ấy không được đứng đó.
39.Ha apologized for being late.
Apologize (to sb) for sth: xin lỗi ai về việc gì
E.g: We apologize for the late departure of this flight.
40.Mary suggested going somewhere for a cup of coffee.
Suggest + Ving: gợi ý/ đề nghị làm gì E.g: I suggested going in my car.
Dịch nghĩa: Mary gợi ý đi đâu đó uống cà phê.
41.Hung suggested that Nga (should) take an umbrella.
S + suggest (that) + S + (should) V nguyên thể…..
Dịch nghĩa: Hùng đã gợi ý rằng Nga nên mang theo ô.
42.The lady invited the guest to have another cup of tea.
Invite sb to do sth: mời ai đó làm gì
E.g: They have invited me to go to New York with them.
Dịch nghĩa: Quý bà đã mời vị khách uống thêm một cốc trà nữa.
43.Lan denied using/ having used her brother’s phone.
Deny Ving: phủ nhận làm việc gì
E.g: He denies attempting to murder his wife.
Dịch nghĩa: Lan đã phủ nhận việc sử dụng điện thoại của anh trai cô ấy.
44.Mai congratulated me on winning the first prize.
Congratulate sb on sth: chúc mừng ai về việc gì
E.g: The authors are to be congratulated on producing such a clear and authoritative work.
Dịch nghĩa: Mai đã chúc mừng tôi về việc giành được giải nhất.
45.The teacher accused Trang of cheating in the final exam.
Accuse sb of sth: buộc tội, kết tội ai về việc gì D
ịch nghĩa: Giáo viên đã buộc tội Trang về việc gian lận trong kỳ thi cuối.
46.Lan thanked Hoa for helping her with her homework.
Cấu trúc: Thank sb for sth/ doing sth: cảm ơn ai về việc gì đó/vì đã làm gì đó
E.g: She said goodbye and thanked us for coming.
Dịch nghĩa: Lan đã cảm ơn Hoa vì đã giúp cô ấy làm bài tập về nhà.
47.She received a six - month sentence for her part in the robbery.
Sentence (v): tuyên án, kết án => sentence (n) E.g: He was sentenced to life imprisonment. (Anh ấy bị kết án tù chung thân.)
Dịch nghĩa: Cô ấy đã bị kết án 6 tháng tù gian vì tham gia vào vụ cướp. => Cô ấy đã nhận được mức án phạt 6 tháng tù vì tham gia vào vụ cướp.
48.He is not tall enough to play basketball.
Cấu trúc: Too + adj/ adv + to V…: quá……..đến nỗi mà không thể làm gì…… Adj/ adv enough + to V: đủ….để làm gì
Dịch nghĩa: Anh ấy quá thấp đến nỗi mà anh ấy không thể chơi bóng rổ được. => Anh ấy không đủ cao để chơi bóng rổ.
49.If I were you, I would sell this house.
Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed…., S + would/ could + V (bare –inf)…. (trái với thực tế ở hiện tại)
Dịch nghĩa: Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ bán ngôi nhà này.
50.I would rather you did your homework.
Cấu trúc: would prefer sb to do sth: muốn ai đó làm gì
- S1 + would rather (that) + S2 + V2/ed….(muốn ai đó làm gì ở hiện tại) E.g: I would rather you were happy.
Dịch nghĩa: Tôi muốn bạn làm bài tập về nhà.
-------END---
mọi người kiểm tra rồi báo kết quả xem ai làm đúng nhiều nhất nào ( không bắt buộc) :D
mình sẽ nhanh chóng ra bài tiếp theo nhé:D
ai có ý kiến gì về lời giải thì thông báo ngay với mình để mình sửa nhé ;)
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
ANSWER KEY

1. It has been ten years since I last went to Ho Chi Minh city.
Cấu trúc : The last time + S + V2/ed …..+ was + time…… => It has been + time + since S + last + V2/ed…
Dịch nghĩa: Lần cuối cùng tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh là cách đây 10 năm. => Đã 10 năm từ lần cuối tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tired as he was, he tried to help me with my homework.
Cấu trúc: Adj + as + S + to be, mệnh đề ~ Although + mệnh đề 1, mệnh đề 2 (Mặc dù….nhưng…)
Dịch nghĩa: Mặc dù anh ấy đã rất mệt nhưng anh ấy vẫn cố gắng giúp tôi làm bài tập về nhà.
3.It was such an expensive car that I couldn’t afford it.
Cấu trúc: It + is/ was + such + (a/an) + adj + N + that + mệnh đề (quá ….đến nỗi mà….)
Dịch nghĩa: Chiếc ô tô quá đắt đến nỗi mà tôi không thể có đủ tiền để mua nó.
4. I haven’t been to New York before.
Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + PP
Dịch nghĩa: Đó là lần đầu tiên tôi đến New York. => Trước đây tôi chưa đến New York.)
5. Hung accused her sister of damaging his camera.
Cấu trúc : accuse sb of sth: buộc tội ai về việc gì
Dịch nghĩa: Hùng đã buộc tội chị gái cậu ấy làm hỏng máy ảnh của cậu ấy.
6. It was not until this summer that we had some holidays.
Cấu trúc : It was not until….that + mệnh đề (mãi cho đến khi ….thì )
Dịch nghĩa: Mãi cho đến mùa hè này chúng tôi mới có kỳ nghỉ.
7. Had you not studied hard, you would have failed the exam.
Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + (not) PP…, S + would have + PP…
Dịch nghĩa: Nếu bạn đã không chăm học thì bạn đã trượt kỳ thi.
8. Mai is the prettier of the two girls.
So sánh hơn với cụm từ “of the two + N”: S + be + the + hình thức so sánh hơn + of the two + N(s).
Dịch nghĩa: Trong 2 cô gái thì Mai thì dễ thương hơn.
9. I’ve never seen a better film than this film. Hoặc I’ve never seen such a good film.
Dịch nghĩa: Đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem. => Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào hay hơn bộ phim này. (Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim hay như vậy.)
10.There are over 800 students in my school.
There + is/ are + số lượng + N….(Có…)
Dịch nghĩa: Trường tôi có hơn 800 học sinh. => Có hơn 800 học sinh trong trường tôi.
11.That plane is said to have crashed into the mountains.
Câu bị động với các động từ như: say; think;……. CĐ: S1 + say (s) + that + S2 + V…. BĐ: It is said that + S2 + V…./ S2 + to be + said + to V/ to have PP….. (to have PP nếu động từ ở mệnh đề sau trước thì so với mệnh đề trước)
Dịch nghĩa: Người ta nó rằng máy bay đó đã đâm vào núi.
12.She tries to learn English well with a view to communicating with foreigners.
Cấu trúc: with a view to + Ving: nhằm làm gì, với ý định làm gì, với hi vọng làm gì E.g: He's painting the house with a view to selling it.
Dịch nghĩa: Cô ấy cố gắng học tiếng anh tốt để giao tiếp với người nước ngoài.
13.I have taught/ have been teaching English for three years.
Thì hiện tại hoàn thành: have/ has + PP Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: have/ has + been + Ving
Dịch nghĩa: Tôi đã bắt đầu dạy tiếng anh cách đây 3 năm. => Tôi đã dạy tiếng anh được 3 năm rồi.
14.Lan is the most intelligent (student) in my class.
So sánh nhất với tính từ ngắn: the + adj + EST… So sánh nhất với tính từ dài: the + most + adj…. Dịch nghĩa: Không ai trong lớp tôi thông minh hơn Lan. => Lan là học sinh thông minh nhất trong lớp tôi.
15.This exercise was so difficult that we couldn’t do it.
Cấu trúc so…that…(quá…đến nỗi mà….): S + V + so + adj/ adv + that + mệnh đề E.g: She spoke so quietly that I could hardly hear her.
Dịch nghĩa: Bài tập này thì quá khó đến nỗi mà chúng tôi đã không thể làm được.
16.Had you not helped me, I couldn’t have passed the exam.
But for + N,…..: Nếu không có………thì……… (dùng trong câu điều kiện) Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + PP…., S + would/could + have + PP
Dịch nghĩa: Nếu không có sự giúp đỡ của bạn thì tôi đã không thể thi đậu. => Nếu bạn đã không giúp tôi thì tôi đã không thể thi đậu.
17.I asked Nga when she would come back.
Câu hỏi gián tiếp: S + asked + WH_+ S + V lùi thì….
Dịch nghĩa: Tôi đã hỏi Nga khi nào cô ấy sẽ trở lại.
18.This house hasn’t been bought.
(phải dùng not vì có “no one” ở chủ động) Thể bị động ở thì hiện tại hoàn thành: S (O) + have/ has + been + PP….
Dịch nghĩa: Không ai mua ngôi nhà này.
19.She wouldn’t have got wet if she had taken an umbrella.
Câu điều kiện loại 3: If + S+ had + PP…., S + would/ could + have + PP
Dịch nghĩa: Cô ấy đã không mang theo ô nên cô ấy đã bị ướt. => Cô ấy đã không bị ướt nếu cô ấy đã mang theo ô.
20.He shouldn’t have bought that house.
Cấu trúc: should have + PP :lẽ ra đã nên => shouldn’t have PP: lẽ ra đã không nên E.g: You should have told the truth.
Dịch nghĩa: Đó là một sai lầm khi anh ấy đã mua ngôi nhà đó. => Anh ấy lẽ ra đã không nên mua ngôi nhà đó.
21.However tired Nam was, he tried to finish his work.
Cấu trúc: Although + mệnh đề 1, mệnh đề 2 : mặc dù……nhưng……. => However +adj/ adv + S + V, mệnh đề
Dịch nghĩa: Mặc dù Nam rất mệt nhưng anh ấy đã cố gắng hoàn thành công việc của mình.
22.The storm prevented us from going camping.
Cấu trúc: because of + N/ Ving Prevent sb from doing sth: ngăn cản/ ngăn chặn ai làm gì
Dịch nghĩa: Chúng tôi đã không thể đi cắm trại vì cơn bão. => Cơn bão đã ngăn cản chúng tôi đi cắm trại.
23.I have not talked to him for ages.
Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + PP For ages ~ For a long time: đã lâu rồi
Dịch nghĩa: Đã lâu rồi từ lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy. => Tôi đã không nói chuyện với anh ấy lâu rồi.
24.It was such an interesting book that we couldn’t put it down.
Cấu trúc: S + be + so + adj + that + mệnh đề (quá….đến nỗi mà….) => It + be + such + (a/an) + adj + N + that + mệnh đề
Dịch nghĩa: Quyển sách quá thú vị đến nỗi mà tôi không thể bỏ nó xuống được.
25.He told me not to stay up late.
Told + O + (not) to V: bảo ai (không) làm gì
Dịch nghĩa: Anh ấy bảo tôi không được thức khuya.
26.Such was damage that it would cost millions of dollars to repair.
Đảo ngữ với such: Such + to be + N + that + mệnh đề Lưu ý: The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair. => The damage was such that it would cost millions of dollars to repair. ( such = so great)
Dịch nghĩa: Thiệt hại quá lớn đến nỗi mà phải mất hàng triệu đô la để sửa chữa.
27.It was not until 1980 that she graduated from university.
Cấu trúc: It + is/ was + not until + trạng ngữ thời gian/ mệnh đề + that + mệnh đề (mãi cho đến khi…thì …)
Dịch nghĩa: Cô ấy đã không tốt nghiệp đại học cho đến tận năm 1980. => Mãi cho đến năm 1980 thì cô ấy mới tốt nghiệp đại học. 28.The hotel fell short of our expectations.
Fall short of : thất bại, không đạt được (mục đích gì..) To fall short of sb’s expectations ~ not come up to sb’s expectations: không được tốt đẹp như ai mong đợi/ không được như ai mong đợi
Dịch nghĩa: Khách sạn không được như chúng tôi mong đợi.
29.I have never known a more intelligent person than Mr Hung.
Cấu trúc so sánh nhất: The + adj ngắn + EST/ The + most + adj dài
Dịch nghĩa: Ông Hùng là người thông minh nhất mà tôi từng biết. => Tôi chưa bao giờ biết một người thông minh hơn ông Hùng.
30.Only by practising English every day can you become a good English speaker.
Cấu trúc đảo ngữ với Only by: Only by + Ving + …+ trợ động từ/ to be + S +……..
Dịch nghĩa: Cách duy nhất mà bạn có thể trở thành một người nói tiếng anh tốt là luyện tập tiếng anh hàng ngày. => Chỉ bằng cách luyện tập tiếng anh hàng ngày thì bạn mới có thể trở thành một người nói tiếng anh tốt.
31.Lan denied having stolen my bag/ stealing my bag.
Deny + Ving: phủ nhận làm gì đó
Dịch nghĩa: “ Chắc chắn không phải tôi đã lấy trộm túi của bạn!” Lan nói => Lan đã phủ nhận việc lấy trộm túi của tôi.
32.I wish I had come there yesterday.
Cấu trúc câu ước ở quá khứ: S + wish + S + had + PP….
Dịch nghĩa: Tôi xin lỗi vì hôm qua tôi đã không đến đó. => Tôi ước hôm qua tôi đã đến đó.
33.Unless I am busy, I will do some shopping with you.
Unless ~ If….not : Trừ phi, nếu ….không
Dịch nghĩa: Nếu tôi không bận thì tôi sẽ đi mua sắm với bạn.
34.He advised me not to do that.
Câu đề: “ Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không làm điều đó.” Anh ấy nói
Cấu trúc: Advise sb (not) to do sth: khuyên ai (không) làm gì đó
Dịch nghĩa: Anh ấy khuyên tôi không làm điều đó.
35.Nam offered to carry Lan’s suitcase.
Cấu trúc: offer to V: đề nghị làm gì đó
Dịch nghĩa: Nam đã đề nghị mang va li cho Lan.
36.Nga agreed to share the food with Quang.
Cấu trúc: agree to V: đồng ý làm gì
.E.g: She agreed to let me go early.
Dịch nghĩa: Nga đã đồng ý chia sẻ thức ăn với Quang.
37.Peter reminded Mary to buy some vegetables.
Remind sb to do sth: nhắc nhở ai làm gì
E.g: Remind me to phone Alan before I go out.
Dịch nghĩa: Peter đã nhắc nhở Mary mua một ít rau.
38.The man ordered his son not to stand there.
Order sb (not) to do sth: ra lệnh ai (không) làm gì
Dịch nghĩa: Người đàn ông ra lệnh cho con trai của ông ấy không được đứng đó.
39.Ha apologized for being late.
Apologize (to sb) for sth: xin lỗi ai về việc gì
E.g: We apologize for the late departure of this flight.
40.Mary suggested going somewhere for a cup of coffee.
Suggest + Ving: gợi ý/ đề nghị làm gì E.g: I suggested going in my car.
Dịch nghĩa: Mary gợi ý đi đâu đó uống cà phê.
41.Hung suggested that Nga (should) take an umbrella.
S + suggest (that) + S + (should) V nguyên thể…..
Dịch nghĩa: Hùng đã gợi ý rằng Nga nên mang theo ô.
42.The lady invited the guest to have another cup of tea.
Invite sb to do sth: mời ai đó làm gì
E.g: They have invited me to go to New York with them.
Dịch nghĩa: Quý bà đã mời vị khách uống thêm một cốc trà nữa.
43.Lan denied using/ having used her brother’s phone.
Deny Ving: phủ nhận làm việc gì
E.g: He denies attempting to murder his wife.
Dịch nghĩa: Lan đã phủ nhận việc sử dụng điện thoại của anh trai cô ấy.
44.Mai congratulated me on winning the first prize.
Congratulate sb on sth: chúc mừng ai về việc gì
E.g: The authors are to be congratulated on producing such a clear and authoritative work.
Dịch nghĩa: Mai đã chúc mừng tôi về việc giành được giải nhất.
45.The teacher accused Trang of cheating in the final exam.
Accuse sb of sth: buộc tội, kết tội ai về việc gì D
ịch nghĩa: Giáo viên đã buộc tội Trang về việc gian lận trong kỳ thi cuối.
46.Lan thanked Hoa for helping her with her homework.
Cấu trúc: Thank sb for sth/ doing sth: cảm ơn ai về việc gì đó/vì đã làm gì đó
E.g: She said goodbye and thanked us for coming.
Dịch nghĩa: Lan đã cảm ơn Hoa vì đã giúp cô ấy làm bài tập về nhà.
47.She received a six - month sentence for her part in the robbery.
Sentence (v): tuyên án, kết án => sentence (n) E.g: He was sentenced to life imprisonment. (Anh ấy bị kết án tù chung thân.)
Dịch nghĩa: Cô ấy đã bị kết án 6 tháng tù gian vì tham gia vào vụ cướp. => Cô ấy đã nhận được mức án phạt 6 tháng tù vì tham gia vào vụ cướp.
48.He is not tall enough to play basketball.
Cấu trúc: Too + adj/ adv + to V…: quá……..đến nỗi mà không thể làm gì…… Adj/ adv enough + to V: đủ….để làm gì
Dịch nghĩa: Anh ấy quá thấp đến nỗi mà anh ấy không thể chơi bóng rổ được. => Anh ấy không đủ cao để chơi bóng rổ.
49.If I were you, I would sell this house.
Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed…., S + would/ could + V (bare –inf)…. (trái với thực tế ở hiện tại)
Dịch nghĩa: Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ bán ngôi nhà này.
50.I would rather you did your homework.
Cấu trúc: would prefer sb to do sth: muốn ai đó làm gì
- S1 + would rather (that) + S2 + V2/ed….(muốn ai đó làm gì ở hiện tại) E.g: I would rather you were happy.
Dịch nghĩa: Tôi muốn bạn làm bài tập về nhà.
-------END---
mọi người kiểm tra rồi báo kết quả xem ai làm đúng nhiều nhất nào ( không bắt buộc) :D
mình sẽ nhanh chóng ra bài tiếp theo nhé:D
Wow, thật sự là rất công phu :)
P/s: Lần sau khi mọi ng làm, e sử dụng chức năng Tmod check đi, cho mn biết, chứ nhìn thế này, loạn lắm ... chị nhìn chứ chị cx ko muốn đọc lun e ạ :D :p
 

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
Wow, thật sự là rất công phu :)
P/s: Lần sau khi mọi ng làm, e sử dụng chức năng Tmod check đi, cho mn biết, chứ nhìn thế này, loạn lắm ... chị nhìn chứ chị cx ko muốn đọc lun e ạ :D :p
:D r10 em mới vào không biết chức năng đấy là gì ạ ?
p/s : để chuẩn bị như vậy tốn nhiều công lắm chị ạ tính sơ sơ cũng phải cả tuần ( trừ thời gian ăn ngủ và đi học r17)
 
  • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
Wow, thật sự là rất công phu :)
P/s: Lần sau khi mọi ng làm, e sử dụng chức năng Tmod check đi, cho mn biết, chứ nhìn thế này, loạn lắm ... chị nhìn chứ chị cx ko muốn đọc lun e ạ :D :p
1 like cho chị, em cũng thấy vậy á ^_^
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
mình chắc là một số bạn đã thấy chán vì số câu nhiều và đáp án nhìn hoa mắt r109r110nên mình đang phân vân có nên làm tiếp không ,mọi người thấy thế nào góp ý cho mình nhé
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

Autumn Maple

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
189
245
141
ANSWER KEY

1. It is/ has been ten years since I last went to Ho Chi Minh city.
Cấu trúc : The last time + S + V2/ed …..+ was + time…… => It is/ has been + time + since S + last + V2/ed…
Dịch nghĩa: Lần cuối cùng tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh là cách đây 10 năm. => Đã 10 năm từ lần cuối tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tired as he was, he tried to help me with my homework.
Cấu trúc: Adj + as + S + to be, mệnh đề ~ Although + mệnh đề 1, mệnh đề 2 (Mặc dù….nhưng…)
Dịch nghĩa: Mặc dù anh ấy đã rất mệt nhưng anh ấy vẫn cố gắng giúp tôi làm bài tập về nhà.
3.It was such an expensive car that I couldn’t afford it.
Cấu trúc: It + is/ was + such + (a/an) + adj + N + that + mệnh đề (quá ….đến nỗi mà….)
Dịch nghĩa: Chiếc ô tô quá đắt đến nỗi mà tôi không thể có đủ tiền để mua nó.
4. I haven’t been to New York before.
Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + PP
Dịch nghĩa: Đó là lần đầu tiên tôi đến New York. => Trước đây tôi chưa đến New York.)
5. Hung accused her sister of damaging his camera.
Cấu trúc : accuse sb of sth: buộc tội ai về việc gì
Dịch nghĩa: Hùng đã buộc tội chị gái cậu ấy làm hỏng máy ảnh của cậu ấy.
6. It was not until this summer that we had some holidays.
Cấu trúc : It was not until….that + mệnh đề (mãi cho đến khi ….thì )
Dịch nghĩa: Mãi cho đến mùa hè này chúng tôi mới có kỳ nghỉ.
7. Had you not studied hard, you would have failed the exam.
Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + (not) PP…, S + would have + PP…
Dịch nghĩa: Nếu bạn đã không chăm học thì bạn đã trượt kỳ thi.
8. Mai is the prettier of the two girls.
So sánh hơn với cụm từ “of the two + N”: S + be + the + hình thức so sánh hơn + of the two + N(s).
Dịch nghĩa: Trong 2 cô gái thì Mai thì dễ thương hơn.
9. I’ve never seen a better film than this film. Hoặc I’ve never seen such a good film.
Dịch nghĩa: Đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem. => Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào hay hơn bộ phim này. (Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim hay như vậy.)
10.There are over 800 students in my school.
There + is/ are + số lượng + N….(Có…)
Dịch nghĩa: Trường tôi có hơn 800 học sinh. => Có hơn 800 học sinh trong trường tôi.
11.That plane is said to have crashed into the mountains.
Câu bị động với các động từ như: say; think;……. CĐ: S1 + say (s) + that + S2 + V…. BĐ: It is said that + S2 + V…./ S2 + to be + said + to V/ to have PP….. (to have PP nếu động từ ở mệnh đề sau trước thì so với mệnh đề trước)
Dịch nghĩa: Người ta nó rằng máy bay đó đã đâm vào núi.
12.She tries to learn English well with a view to communicating with foreigners.
Cấu trúc: with a view to + Ving: nhằm làm gì, với ý định làm gì, với hi vọng làm gì E.g: He's painting the house with a view to selling it.
Dịch nghĩa: Cô ấy cố gắng học tiếng anh tốt để giao tiếp với người nước ngoài.
13.I have taught/ have been teaching English for three years.
Thì hiện tại hoàn thành: have/ has + PP Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: have/ has + been + Ving
Dịch nghĩa: Tôi đã bắt đầu dạy tiếng anh cách đây 3 năm. => Tôi đã dạy tiếng anh được 3 năm rồi.
14.Lan is the most intelligent (student) in my class.
So sánh nhất với tính từ ngắn: the + adj + EST… So sánh nhất với tính từ dài: the + most + adj…. Dịch nghĩa: Không ai trong lớp tôi thông minh hơn Lan. => Lan là học sinh thông minh nhất trong lớp tôi.
15.This exercise was so difficult that we couldn’t do it.
Cấu trúc so…that…(quá…đến nỗi mà….): S + V + so + adj/ adv + that + mệnh đề E.g: She spoke so quietly that I could hardly hear her.
Dịch nghĩa: Bài tập này thì quá khó đến nỗi mà chúng tôi đã không thể làm được.
16.Had you not helped me, I couldn’t have passed the exam.
But for + N,…..: Nếu không có………thì……… (dùng trong câu điều kiện) Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + PP…., S + would/could + have + PP
Dịch nghĩa: Nếu không có sự giúp đỡ của bạn thì tôi đã không thể thi đậu. => Nếu bạn đã không giúp tôi thì tôi đã không thể thi đậu.
17.I asked Nga when she would come back.
Câu hỏi gián tiếp: S + asked + WH_+ S + V lùi thì….
Dịch nghĩa: Tôi đã hỏi Nga khi nào cô ấy sẽ trở lại.
18.This house hasn’t been bought.
(phải dùng not vì có “no one” ở chủ động) Thể bị động ở thì hiện tại hoàn thành: S (O) + have/ has + been + PP….
Dịch nghĩa: Không ai mua ngôi nhà này.
19.She wouldn’t have got wet if she had taken an umbrella.
Câu điều kiện loại 3: If + S+ had + PP…., S + would/ could + have + PP
Dịch nghĩa: Cô ấy đã không mang theo ô nên cô ấy đã bị ướt. => Cô ấy đã không bị ướt nếu cô ấy đã mang theo ô.
20.He shouldn’t have bought that house.
Cấu trúc: should have + PP :lẽ ra đã nên => shouldn’t have PP: lẽ ra đã không nên E.g: You should have told the truth.
Dịch nghĩa: Đó là một sai lầm khi anh ấy đã mua ngôi nhà đó. => Anh ấy lẽ ra đã không nên mua ngôi nhà đó.
21.However tired Nam was, he tried to finish his work.
Cấu trúc: Although + mệnh đề 1, mệnh đề 2 : mặc dù……nhưng……. => However +adj/ adv + S + V, mệnh đề
Dịch nghĩa: Mặc dù Nam rất mệt nhưng anh ấy đã cố gắng hoàn thành công việc của mình.
22.The storm prevented us from going camping.
Cấu trúc: because of + N/ Ving Prevent sb from doing sth: ngăn cản/ ngăn chặn ai làm gì
Dịch nghĩa: Chúng tôi đã không thể đi cắm trại vì cơn bão. => Cơn bão đã ngăn cản chúng tôi đi cắm trại.
23.I have not talked to him for ages.
Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + PP For ages ~ For a long time: đã lâu rồi
Dịch nghĩa: Đã lâu rồi từ lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy. => Tôi đã không nói chuyện với anh ấy lâu rồi.
24.It was such an interesting book that we couldn’t put it down.
Cấu trúc: S + be + so + adj + that + mệnh đề (quá….đến nỗi mà….) => It + be + such + (a/an) + adj + N + that + mệnh đề
Dịch nghĩa: Quyển sách quá thú vị đến nỗi mà tôi không thể bỏ nó xuống được.
25.He told me not to stay up late.
Told + O + (not) to V: bảo ai (không) làm gì
Dịch nghĩa: Anh ấy bảo tôi không được thức khuya.
26.Such was damage that it would cost millions of dollars to repair.
Đảo ngữ với such: Such + to be + N + that + mệnh đề Lưu ý: The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair. => The damage was such that it would cost millions of dollars to repair. ( such = so great)
Dịch nghĩa: Thiệt hại quá lớn đến nỗi mà phải mất hàng triệu đô la để sửa chữa.
27.It was not until 1980 that she graduated from university.
Cấu trúc: It + is/ was + not until + trạng ngữ thời gian/ mệnh đề + that + mệnh đề (mãi cho đến khi…thì …)
Dịch nghĩa: Cô ấy đã không tốt nghiệp đại học cho đến tận năm 1980. => Mãi cho đến năm 1980 thì cô ấy mới tốt nghiệp đại học. 28.The hotel fell short of our expectations.
Fall short of : thất bại, không đạt được (mục đích gì..) To fall short of sb’s expectations ~ not come up to sb’s expectations: không được tốt đẹp như ai mong đợi/ không được như ai mong đợi
Dịch nghĩa: Khách sạn không được như chúng tôi mong đợi.
29.I have never known a more intelligent person than Mr Hung.
Cấu trúc so sánh nhất: The + adj ngắn + EST/ The + most + adj dài
Dịch nghĩa: Ông Hùng là người thông minh nhất mà tôi từng biết. => Tôi chưa bao giờ biết một người thông minh hơn ông Hùng.
30.Only by practising English every day can you become a good English speaker.
Cấu trúc đảo ngữ với Only by: Only by + Ving + …+ trợ động từ/ to be + S +……..
Dịch nghĩa: Cách duy nhất mà bạn có thể trở thành một người nói tiếng anh tốt là luyện tập tiếng anh hàng ngày. => Chỉ bằng cách luyện tập tiếng anh hàng ngày thì bạn mới có thể trở thành một người nói tiếng anh tốt.
31.Lan denied having stolen my bag/ stealing my bag.
Deny + Ving: phủ nhận làm gì đó
Dịch nghĩa: “ Chắc chắn không phải tôi đã lấy trộm túi của bạn!” Lan nói => Lan đã phủ nhận việc lấy trộm túi của tôi.
32.I wish I had come there yesterday.
Cấu trúc câu ước ở quá khứ: S + wish + S + had + PP….
Dịch nghĩa: Tôi xin lỗi vì hôm qua tôi đã không đến đó. => Tôi ước hôm qua tôi đã đến đó.
33.Unless I am busy, I will do some shopping with you.
Unless ~ If….not : Trừ phi, nếu ….không
Dịch nghĩa: Nếu tôi không bận thì tôi sẽ đi mua sắm với bạn.
34.He advised me not to do that.
Câu đề: “ Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không làm điều đó.” Anh ấy nói
Cấu trúc: Advise sb (not) to do sth: khuyên ai (không) làm gì đó
Dịch nghĩa: Anh ấy khuyên tôi không làm điều đó.
35.Nam offered to carry Lan’s suitcase.
Cấu trúc: offer to V: đề nghị làm gì đó
Dịch nghĩa: Nam đã đề nghị mang va li cho Lan.
36.Nga agreed to share the food with Quang.
Cấu trúc: agree to V: đồng ý làm gì
.E.g: She agreed to let me go early.
Dịch nghĩa: Nga đã đồng ý chia sẻ thức ăn với Quang.
37.Peter reminded Mary to buy some vegetables.
Remind sb to do sth: nhắc nhở ai làm gì
E.g: Remind me to phone Alan before I go out.
Dịch nghĩa: Peter đã nhắc nhở Mary mua một ít rau.
38.The man ordered his son not to stand there.
Order sb (not) to do sth: ra lệnh ai (không) làm gì
Dịch nghĩa: Người đàn ông ra lệnh cho con trai của ông ấy không được đứng đó.
39.Ha apologized for being late.
Apologize (to sb) for sth: xin lỗi ai về việc gì
E.g: We apologize for the late departure of this flight.
40.Mary suggested going somewhere for a cup of coffee.
Suggest + Ving: gợi ý/ đề nghị làm gì E.g: I suggested going in my car.
Dịch nghĩa: Mary gợi ý đi đâu đó uống cà phê.
41.Hung suggested that Nga (should) take an umbrella.
S + suggest (that) + S + (should) V nguyên thể…..
Dịch nghĩa: Hùng đã gợi ý rằng Nga nên mang theo ô.
42.The lady invited the guest to have another cup of tea.
Invite sb to do sth: mời ai đó làm gì
E.g: They have invited me to go to New York with them.
Dịch nghĩa: Quý bà đã mời vị khách uống thêm một cốc trà nữa.
43.Lan denied using/ having used her brother’s phone.
Deny Ving: phủ nhận làm việc gì
E.g: He denies attempting to murder his wife.
Dịch nghĩa: Lan đã phủ nhận việc sử dụng điện thoại của anh trai cô ấy.
44.Mai congratulated me on winning the first prize.
Congratulate sb on sth: chúc mừng ai về việc gì
E.g: The authors are to be congratulated on producing such a clear and authoritative work.
Dịch nghĩa: Mai đã chúc mừng tôi về việc giành được giải nhất.
45.The teacher accused Trang of cheating in the final exam.
Accuse sb of sth: buộc tội, kết tội ai về việc gì D
ịch nghĩa: Giáo viên đã buộc tội Trang về việc gian lận trong kỳ thi cuối.
46.Lan thanked Hoa for helping her with her homework.
Cấu trúc: Thank sb for sth/ doing sth: cảm ơn ai về việc gì đó/vì đã làm gì đó
E.g: She said goodbye and thanked us for coming.
Dịch nghĩa: Lan đã cảm ơn Hoa vì đã giúp cô ấy làm bài tập về nhà.
47.She received a six - month sentence for her part in the robbery.
Sentence (v): tuyên án, kết án => sentence (n) E.g: He was sentenced to life imprisonment. (Anh ấy bị kết án tù chung thân.)
Dịch nghĩa: Cô ấy đã bị kết án 6 tháng tù gian vì tham gia vào vụ cướp. => Cô ấy đã nhận được mức án phạt 6 tháng tù vì tham gia vào vụ cướp.
48.He is not tall enough to play basketball.
Cấu trúc: Too + adj/ adv + to V…: quá……..đến nỗi mà không thể làm gì…… Adj/ adv enough + to V: đủ….để làm gì
Dịch nghĩa: Anh ấy quá thấp đến nỗi mà anh ấy không thể chơi bóng rổ được. => Anh ấy không đủ cao để chơi bóng rổ.
49.If I were you, I would sell this house.
Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed…., S + would/ could + V (bare –inf)…. (trái với thực tế ở hiện tại)
Dịch nghĩa: Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ bán ngôi nhà này.
50.I would rather you did your homework.
Cấu trúc: would prefer sb to do sth: muốn ai đó làm gì
- S1 + would rather (that) + S2 + V2/ed….(muốn ai đó làm gì ở hiện tại) E.g: I would rather you were happy.
Dịch nghĩa: Tôi muốn bạn làm bài tập về nhà.
-------END---
mọi người kiểm tra rồi báo kết quả xem ai làm đúng nhiều nhất nào ( không bắt buộc) :D
mình sẽ nhanh chóng ra bài tiếp theo nhé:D
ai có ý kiến gì về lời giải thì thông báo ngay với mình để mình sửa nhé ;)
Mình nghĩ bạn nên cho vô ''Spoiler'' để tiết kiệm diện tích với cả không khiến mọi người thấy nản khi nhìn 50 câu tiếng Anh như vậy. :)
Bạn nên đăng tiếp cho mọi người cùng thử sức. Với cả mình còn chưa có dịp để làm nữa. Mới có 1 hôm thôi mà, đừng nhụt chí như vậy ;)
 

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
Mình nghĩ bạn nên cho vô ''Spoiler'' để tiết kiệm diện tích với cả không khiến mọi người thấy nản khi nhìn 50 câu tiếng Anh như vậy. :)
Bạn nên đăng tiếp cho mọi người cùng thử sức. Với cả mình còn chưa có dịp để làm nữa. Mới có 1 hôm thôi mà, đừng nhụt chí như vậy ;)
r65 mình lại có thêm động lực rồi . mọi người chuẩn bị tinh thần làm 50 câu tiếp nhé :D mỗi tội mình bận thi với lại cái này cần biên soạn nhiều nên chắc tuần sau mới có tiếp mong bạn ủng hộ
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
r65 mình lại có thêm động lực rồi . mọi người chuẩn bị tinh thần làm 50 câu tiếp nhé :D mỗi tội mình bận thi với lại cái này cần biên soạn nhiều nên chắc tuần sau mới có tiếp mong bạn ủng hộ
Ít thôi, tầm 20 - 25 câu 1 lượt :D Nhiều quá chị lười, ko nhập bọn chơi chung đc :D :p
 
Top Bottom