Ngoại ngữ Rèn kĩ năng NGHE

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy

Questions 21-23
Choose THREE letters, A-E
Which THREE thing are the students required to submit to their professor?
A. a written summary
B. Maps
C. a case study
D. charts and graphs
E. a list of resources used
F. a video


Questions 24 and 25
Answer the questions below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
24. What two sources of information will the students use when preparing their presentation_______Interviews_______
25. What will the students show during their presentation?____Photos of birds_______


Questions 26-30
Choose the correct letter, A, B, or C.
26. Only rescue birds that are
A. all alone.
B. obviously hurt.
C. sitting on the ground.
27. Protect yourself by wearing
A. gloves.
B. a hat.
C. protective glasses.
28. Put the bird in a
A. cage.
B. box.
C. bag.
29. Keep the bird calm by
A. petting it.
B. talking to it.
C. leaving it alone.
30. When transporting the bird,
A. speak quietly.
B. play music.
C. drive very slowly.
câu 24 vẫn thiếu nha ;)
22 em chịu thật rồi.
23 thì em nghe là Monday ; Friday.

Questions 21-23
Choose THREE letters, A-E
Which THREE thing are the students required to submit to their professor?
A. a written summary
B. Maps
C. a case study
D. charts and graphs
E. a list of resources used

F. a video

Questions 24 and 25
Answer the questions below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
24. What two sources of information will the students use when preparing their presentation: interviews, journal ..
25. What will the students show during their presentation? Photos of birds
Questions 26-30
Choose the correct letter, A, B, or C.
26. Only rescue birds that are
A. all alone.
B. obviously hurt.
C. sitting on the ground.
27. Protect yourself by wearing
A. gloves.
B. a hat.
C. protective glasses.
28. Put the bird in a
A. cage.
B. box.
C. bag.
29. Keep the bird calm by
A. petting it.
B. talking to it.
C. leaving it alone.
30. When transporting the bird,
A. speak quietly.
B. play music.
C. drive very slowly.
22. an annual fee
(So I don’t have to pay anything? No. City residents pay an annual fee, but students can use the archives for free)
23. Tuesday, Sunday
(We’re open all weekend; actually the only day we’re closed is Monday. So you can come any day, Tuesday through Sunday.)
--------------------------------
câu 22 sai rồi nha :) cố nghe lại nào
24: thiếu rồi;)
27, 29. chưa đúng rồi
Let's listen again carefully :rongcon5
 

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
nghe nhiều sẽ quen dần thôi bạn :)
cố gắng làm bài nhé :)
Anh nghĩ á, sau mỗi bài nghe, trong phần công bố đáp án, em nên đăng Audio Script để những bạn nào nghe chưa được hoặc nghe yếu thì có thể nhìn Script để luyện nghe hội thoại đó luôn. Đó là một trong những phương pháp nân cao kỹ năng nghe cho các bạn ấy.
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
câu 22 sai rồi nha :) cố nghe lại nào
24: thiếu rồi;)
Câu 22 là câu nào vậy ạ, trong mấy câu em chọn câu nào đúng câu nào sai ạ, để em sửa.
Câu 24 em nghe tới chừng đó thôi chị.

27. Protect yourself by wearing

A. gloves.
B. a hat.
C. protective glasses.

29. Keep the bird calm by

A. petting it.
B. talking to it.
C. leaving it alone.

Càng ngày càng khó @.@
Chị cho em xin bản mà cái đó gọi là gì ấy chị nhỉ, cái bản mà người đó đọc đó chị, cho em xin của bản nghe này đi chị.
 

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Câu 22 là câu nào vậy ạ, trong mấy câu em chọn câu nào đúng câu nào sai ạ, để em sửa.
chị cứ tính từ trên xuống nha
Cảm giác nghe đi nghe lại mà không biết ở đâu, khi nào anh làm đáp án cái mà người ta đọc đi
I'm a girl :((( so sad
Chị cho em xin bản mà cái đó gọi là gì ấy chị nhỉ, cái bản mà người đó đọc đó chị, cho em xin của bản nghe này đi chị.
gọi là transcript ;)
Mai chị đăng nhé, nay bận học toán
:Tonton1
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Questions 21-23
Choose THREE letters, A-E
Which THREE thing are the students required to submit to their professor?
A. a written summary
B. Maps
C. a case study
D. charts and graphs
E. a list of resources used
F. a video
 
  • Like
Reactions: anhchauuu
Top Bottom