Toán 11 Quy tắc tính xác suất

chi254

Mod Toán
Cu li diễn đàn
12 Tháng sáu 2015
3,182
3
4,542
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Hải Dưn của ngày xưaa) [imath]P(A) = P(A_1).P(A_2) = 0,8.0,7 = 0,56[/imath]
b) [imath]P(B) = (1-P(A_1)(1-P(A_2)) = (1-0,8)(1-0,7) = 0,06[/imath]
c) [imath]P(C) = (1-P(A_1).P(A_2) + (1-P(A_2).(A_1) = 0,2.0,7 + 0,3.0,8 = 0,38[/imath]
d) [imath]P(D) = 1 - P(B) = 0,94[/imath]

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo kiến thức tại Tổng hợp kiến thức toán 11
 

Hải Dưn của ngày xưa

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,889
7,421
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
a) [imath]P(A) = P(A_1).P(A_2) = 0,8.0,7 = 0,56[/imath]
b) [imath]P(B) = (1-P(A_1)(1-P(A_2)) = (1-0,8)(1-0,7) = 0,06[/imath]
c) [imath]P(C) = (1-P(A_1).P(A_2) + (1-P(A_2).(A_1) = 0,2.0,7 + 0,3.0,8 = 0,38[/imath]
d) [imath]P(D) = 1 - P(B) = 0,94[/imath]

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo kiến thức tại Tổng hợp kiến thức toán 11
chi254Phần c chị giải thích rõ hơn không ạ
 
  • Like
Reactions: chi254
View previous replies…

chi254

Mod Toán
Cu li diễn đàn
12 Tháng sáu 2015
3,182
3
4,542
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành

Hải Dưn của ngày xưa

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,889
7,421
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
c) Chỉ có 1 người sút vào nên có 2 TH là:
1) Người 1 vào và người 2 không vào [imath](1-P(A_2).(A_1)[/imath]
2) Người 2 vào và người 1 không vào [imath](1-P(A_1).P(A_2)[/imath]
chi254thế 1-Pa1a2 chắc đang bị thiếu ạ
 

chi254

Mod Toán
Cu li diễn đàn
12 Tháng sáu 2015
3,182
3
4,542
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Top Bottom