Sinh 12 Quy luật phân ly độc lập

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,762
456
19
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
AstilunaChào em,
a, Số trường hợp có thể xảy ra: [imath]2^4=16[/imath]
(vì có 4 cặp alen)
b,Tạo ra 8 kiểu giao tử => 3 cặp dị hợp, 1 cặp đồng hợp
Cá thế đó là một trong: [imath]C^3_4.2=8[/imath] kiểu gen
c, Tạo ra 4 kiểu giao tử => 2 cặp di hợp, 2 cặp đồng hợp
Cá thế đó là một trong: [imath]C^2_4.2.2=24[/imath] kiểu gen
Chúc em học tốt!
Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 
Top Bottom