Sinh 9 Quy luật phân li

Hồ Bá Khánh (2)

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng tám 2019
6
7
6
18
Nghệ An
THCS Sơn Hải
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.
Ở cà chua F1 đồng loạt giống nhau
TH1: cho F1 giao phấn với cà chua 1 thu được 59 cao đỏ :60 Cao Vàng :20 thấp đỏ :18 thấp vàng
TH2: Cho F1 giao phấn với cây 2 được F2 gồm 62 cao đỏ :58 thấp đỏ: 19 Cao Vàng: 20 thấp vàng
biết mỗi tính trạng do một gen quy định Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
2.
cho bò lông đen không sừng lai với bò vàng có sừng
F1 thu được toàn bộ lông đen có sừng
cho F1 lai với bò chưa rõ KG, F2 thu được 75% bò đen có sừng : 25% bò đen không sừng
a.Xác định kiểu gen của các bò trên và lập sơ đồ lai từ P đến F2
b.Giả sử ngay từ đời F1 thu được 32 bò đen sừng: 34 bò đen không sừng: 12 vàng sừng : 12 vàng không sừng Xác định kiểu gen của P biết gen quy định một tính trạng nằm trên một NST khác nhau
nhờ mn giúp
 
Last edited:

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,250
606
19
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
1.
Ở cà chua F1 đồng loạt giống nhau
TH1: cho F1 giao phấn với cà chua 1 thu được 59 cao đỏ :60 Cao Vàng :20 thấp đỏ :18 thấp vàng
TH2: Cho F1 giao phấn với cây 2 được F2 gồm 62 cao đỏ :58 thấp đỏ: 19 Cao Vàng: 20 thấp vàng
biết mỗi tính trạng do một gen quy định Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
2.
cho bò lông đen không sừng lai với bò vàng có sừng
F1 thu được toàn bộ lông đen có sừng
cho F1 lai với bò chưa rõ KG, F2 thu được 75% bò đen có sừng : 25% bò đen không sừng
a.Xác định kiểu gen của các bò trên và lập sơ đồ lai từ P đến F2
b.Giả sử ngay từ đời F1 thu được 32 bò đen sừng: 34 bò đen không sừng: 12 vàng sừng : 12 vàng không sừng Xác định kiểu gen của P biết gen quy định một tính trạng nằm trên một NST khác nhau
Bài 1: Cao- A; thấp- a; Đỏ- B; vàng-b
TH1: F2: Em chia tỉ lệ sẽ được : 3 cao, đỏ: 3 cao, vàng: 1 thấp đỏ:1 thấp vàng
Tỉ lệ : (3:3:1:1)= (3:1) x (1:1)
Cao/ thấp = 3/1 ; Đỏ/ vàng= 1/1
=> F1 giao với cà chua 1: AaBb x Aabb
TH2: F2 chia tỉ lệ: 3 cao, đỏ: 3 thấp đỏ: 1 cao vàng: 1 thấp vàng
(3:3:1:1)= (3:1) X(1:1)
Cao/ thấp= 1/1 ; Đỏ/ vàng = 3/1
=> F1 giao phấn với cà chua 2: AaBb x aaBb
Ở 2 TH có cây chung là AaBb => F1 là AaBb.
F1 AaBb có 4 giao tử AB, Ab, aB, ab . Vì F1 đồng loạt giống nhau.
=> P : TH1: AABB x aabb
TH2: aaBB x AAbb
Sau đó em viết sơ đồ lai cho từng TH từ P-> F1 , F1 lai với cây 1 cây 2 sẽ viết sơ đồ lai tiếp.

Bài 2: Vì mỗi gen quy định 1 tính trạng => Quân theo QL di truyền phân li độc lập của menđen.
P: Đen, không sừng x Vàng, có sừng => F1: 100% đen, có sừng.
=> P thuần chủng về 2 cặp tính trạng tương phản. F1 dị hợp 2 cặp gen.
Quy ước: A- đen; a- vàng ; B- có sừng ; b- không sừng
F1: AaBb (100%)- Đen, có sừng (100%)
F2 phân tích tỉ lệ: 3 đen, có sừng: 1 đen, không sừng.
Đen 100% mà F1 có KG Aa => Cây lai với F1 có KG: AA
Có sừng/ không sừng = 3/1 => Tỉ lệ phép lai phân tính: Bb x Bb
=> P: AAbb x aaBB
F1 x cây khác: AaBb x AABb
Em tự viết sơ đồ lai từ P-> F2 theo gợi ý nha
 
Top Bottom