Quy luật di truyền

B

bataca

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

f1 chứa 3 cặp gen dị hợp quy định 3 tính trạng caaycao hạt tròn chín sớm lai vs cây chưa biết từ kiểu genthu đươch kết quả :9caay cao hạt tròn chín sớm , 9 cây cao hạt dài chín muộn ,3 cây thấp hạt tròn chín sớm , 3 cây thấp hạt dài chín muộn ,3 cây cao hạt tròn chín muộn , 3 cây cao hạt dài chín sớm 1 cây thấp hạt hạt tròn chín muộn , 1 cây thấp hạt dài chín sớm.cho biết cây thấp hạt dài chín muộn là những tính trạng lặn .
.xác định quy luật di truyền của từng tính trạng và của cả phép lai.viết sơ dồ lai f1
 
T

tambangnguyen

f1 chứa 3 cặp gen dị hợp quy định 3 tính trạng caaycao hạt tròn chín sớm lai vs cây chưa biết từ kiểu genthu đươch kết quả :9caay cao hạt tròn chín sớm , 9 cây cao hạt dài chín muộn ,3 cây thấp hạt tròn chín sớm , 3 cây thấp hạt dài chín muộn ,3 cây cao hạt tròn chín muộn , 3 cây cao hạt dài chín sớm 1 cây thấp hạt hạt tròn chín muộn , 1 cây thấp hạt dài chín sớm.cho biết cây thấp hạt dài chín muộn là những tính trạng lặn .
.xác định quy luật di truyền của từng tính trạng và của cả phép lai.viết sơ dồ lai f1

-Xét tính trạng chiều cao cây:
cao: thấp=3:1=>quy luật phân li
quy định:
A: cao; a: thấp
CT lai: F1: Aa x Aa
-Xét tính trạng dạng hạt:
tròn: dài=1:1 =>tỉ lệ của phép lai phân tích
quy định:
B: tròn; b:dài
CT lai: F1: Bb x bb
-xét tính trạng thời gian chín của hạt:
chín sớm: chín muộn=1:1 =>lai phân tích
quy định: D:chín sớm; d:chín muộn
CT lai: F1: Dd x dd
-xét 2 tính trạng chiều cao cây và dạng hạt:
(3:1)x(1:1)=3:3:1:1 =>đúng với tỉ lệ của đề bài
vậy 2 cặp gen quy định 2 tính trạng này PLĐL
-xét 2 tính trạng dạng hạt và thời gian chín của hạt:
(1:1)x(1:1)=1:1:1:1 =>khác tỉ lệ của bài (3:3:1:1)
vậy 2 cặp gen quy định 2 tính trạng di truyền liên kết. do F2 nhận đc 4 loại kiểu hình về 2 tính trạng này nên cây F1 phải cho 4 loại giao tử=>đã xảy ra hoán vị gen.
các tổ hợp hạt tròn, chín muộn và hạt dài chín sớm chiếm tỉ lệ thấp=> đây là những tổ hợp đc hình thành do hoán vị gen => kiểu gen F1: Aa BD/bd
tần số hoán vị gen: f=(1+1)/(3+3+1+1)=25%
-sơ đồ lai F1:
F1: Aa BD/bd x Aa bd/bd
GF1: ABD=Abd=aBD=abd=18,75% ; Abd=abd=50%
.........ABd=AbD=aBd=abD=6,25%;
F2: bạn tự viết nhé
 
B

bataca

-Xét tính trạng chiều cao cây:
cao: thấp=3:1=>quy luật phân li
quy định:
A: cao; a: thấp
CT lai: F1: Aa x Aa
-Xét tính trạng dạng hạt:
tròn: dài=1:1 =>tỉ lệ của phép lai phân tích
quy định:
B: tròn; b:dài
CT lai: F1: Bb x bb
-xét tính trạng thời gian chín của hạt:
chín sớm: chín muộn=1:1 =>lai phân tích
quy định: D:chín sớm; d:chín muộn
CT lai: F1: Dd x dd
-xét 2 tính trạng chiều cao cây và dạng hạt:
(3:1)x(1:1)=3:3:1:1 =>đúng với tỉ lệ của đề bài
vậy 2 cặp gen quy định 2 tính trạng này PLĐL
-xét 2 tính trạng dạng hạt và thời gian chín của hạt:
(1:1)x(1:1)=1:1:1:1 =>khác tỉ lệ của bài (3:3:1:1)
vậy 2 cặp gen quy định 2 tính trạng di truyền liên kết. do F2 nhận đc 4 loại kiểu hình về 2 tính trạng này nên cây F1 phải cho 4 loại giao tử=>đã xảy ra hoán vị gen.
các tổ hợp hạt tròn, chín muộn và hạt dài chín sớm chiếm tỉ lệ thấp=> đây là những tổ hợp đc hình thành do hoán vị gen => kiểu gen F1: Aa BD/bd
tần số hoán vị gen: f=(1+1)/(3+3+1+1)=25%
-sơ đồ lai F1:
F1: Aa BD/bd x Aa bd/bd
GF1: ABD=Abd=aBD=abd=18,75% ; Abd=abd=50%
.........ABd=AbD=aBd=abD=6,25%;
F2: bạn tự viết nhé

Lúc tìm tần số hoán vị gen mình dựa vào tỉ lệ dài muộn trên tổng số là 12/32 = x% của bố * y% của mẹ nhưng k tìm ra được tần số bằng 20 như thế là sai à
 
T

tambangnguyen

Lúc tìm tần số hoán vị gen mình dựa vào tỉ lệ dài muộn trên tổng số là 12/32 = x% của bố * y% của mẹ nhưng k tìm ra được tần số bằng 20 như thế là sai à


bạn nói dựa vào tỉ lệ kiểu hình dài muộn là sai về bản chất. tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen. nếu bạn chỉ dựa vào 1 loại kiểu hình thì phải dựa vào kiểu hình tròn, muộn hoặc dài, sớm. mối kiểu hình này chiếm tỉ lệ 4/32=1/8
=>tần số hvg: f=2x1/8=1/4=25%
bạn cứ coi như bây giờ mình chỉ xét tính trạng dạng hạt và thời gian chín của hạt thôi. như thế sẽ có phép lai phân tích. mà trong phép lai phân tích vì một bên chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ kiểu hình cũng chính là tỉ lệ giao tử đc cho bởi cây có kiểu hình trội đem lai.
=>f=(3+3+1+1)/(9+9+3+3+3+3+1+1)=25%

p/s: tất cả những điều mình vùa ns ở trên chỉ đúng trong phép lai phân tích, trừ: "tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen" đúng trong mọi trường hợp.
 
Top Bottom