Hóa 12 quì tím chuyển xanh

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,268
3,899
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. NaCl
B. HCl
C. KCl
D. NH3
Đáp án D nhé. Trong phân tử NH3 trên N còn cặp e chưa liên kết, khi tan trong H2O do tác dụng của cặp e chưa liên kết làm 1 phần NH3 kết hợp với H+ của H2O tạo NH4+ và giải phóng OH- làm NH3 có tính bazơ yếu
 
Top Bottom