Sinh 12 qui luật di truyền

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
285
66
21
Hà Nội
Chào cậu,

P: cao đỏ x cao đỏ
F1: cao trắng Ab/_b chiếm 16% --> có xảy ra liên kết và hoán vị gen --> ab/ab = 0,25 - 0,16 = 9% --> ab = 0,3>0,25 là giao tử liên kết --> P có kiểu gen AB/ab

--> F1 cho tối đa 4x5/2 = 10 kiểu gen: AB/ab, AB/AB, AB/aB, AB/ab, Ab/aB, Ab/ab, Ab/Ab, aB/aB, aB/ab, ab/ab

Chúc cậu học tốt nha!
 
Top Bottom