quang hợp

H

hk_latoiday

H

huynh_lovely

ý nghĩa của quá trình quang phân li nước trong quang hợp?
qua quang phan li nước cung cấp [TEX]H^+[/TEX] và [TEX]e^-[/TEX] để thực hiên qa trình phophoryl hoá tạo ATP và tổng hợp [TEX]NADPH_2[/TEX] cung cấp cho pha tối để khử[TEX]CO_2[/TEX] tạo sản phẩm quan hợp.
ko biết là đúng ko nữa
 
Top Bottom