Sinh 12 Quần thể

tranhanhphuong14@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng chín 2021
5
6
6
Hà Nội

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,568
419
Gia Lai
Kể ra các tác động của con người (Tích cực và tiêu cực) lên quần thể.
Quần thể ở đây có rất nhiều quần thể nè em.
Ví dụ như quần thể voi trong rừng nhiệt đới, quần thể hoa đỗ quyên trên vùng núi Tam đảo,..
Nôm na ở đây đã có chính thì quần thể về các loài động vật và thực vật.

Vậy muốn biết tác động tích cực hay tiêu cực thì đơn giản chúng ta có thể dựa vào các đặc trứng của quần thể để nói đến:
- Cấu trúc giới tính, sinh sản.
Ví dụ về tích cực : Con người hỗ trợ cho việc sinh sản của rùa biển, thu gom về một nơi an toàn và nuôi dưỡng chia khu đực/cái để cho trưng rùa phát triển ổn định.

- Thành phần nhóm tuổi.
Ví dụ về tiêu cực: Con người đánh bắt cá không có tình bảo tồn, đánh bắt cả những con cá bé làm suy giảm số lượng, quần thể cá đó không phát triển hoặc có nguy cơ tuyệt diệt tại khu vực đó.

- Sự phân bố cá thể.
Sự phân bố này tùy thuộc vào điều kiện môi trường hay tập tính của loài. Và con người trực tiếp - giản tiếp tác động đến môi trường cư trú và ảnh hưởng đên sự phân bố và phát triển của loài đó.
- Sức sinh sản và tử vong.
- Kích thước và mật độ.

Con người tác động đến môi trường sống, tác động đến chính các cá thể trong quần thể, các điều kiện khác liên quan đến điều kiện sống
=> Tích cực hoặc tiêu cực đến chính quần thể đó.

Em dựa vào cách giải thích trên để hoàn thành vấn đề của mình nhé !
Chúc em học tốt !
 
Top Bottom