Quan hệ giữa kiểu gen và môi trường và kiểu hình

H

hocmai.sinhhoc

Vai trò của giống và kĩ thuật chăm sóc

Giống lúa vừa là mục tiêu vừa là một biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và phẩm chất hạt gạo trong sản xuất lương thực cho tiêu dùng nội địa và cho xuất khẩu
Trong nhiều năm qua việc lai tạo chọn giống lúa theo 3 hướng chính:
· Chọn tạo giống có chất lượng gạo ngon phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
· Chọn tạo giống có năng suất cao, ổn định cho vùng thâm canh.
· Chọn tạo giống năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh và chống chịu các điều kiện khó khăn.
Ngày nay giống vẫn được xem là một trong những yếu tố hàng đầu trong việc không ngừng nâng cao năng suất cây trồng. Các nhà khoa học ước tính khoảng 30 – 50% mức tăng năng suất hạt của các cây lương thực trên thế giới là nhờ việc đưa vào sản xuất những giống tốt mới.
Những giống lúa cao sản đưa vào canh tác đã từng bước đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới sau Thái Lan.
Vai trò của các biện pháp kĩ thuật:
Để tăng năng suất lúa, ta dễ dàng nhận thấy giống lúa đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên một yếu tố nữa cũng có ảnh hưởng lớn đến năng suất, đó chính là kĩ thuật sản xuất.Kĩ thuật tốt sẽ góp phần làm tăng năng suất cây trồng. Nếu giống tốt, kĩ thuật không tốt sẽ làm năng suất giảm.
 
Top Bottom